יעילות בצל היתרון לגודל: הכשרה ביטוח תתפעל את ביטוחי החיים ובריאות במערכות הראל

חברת הביטוח שבשליטת אלעזרא תשלם כרבע מיליארד שקל בעשר שנים עבור התפעול • המהלך יקל על הכשרה בזווית ההון הרגולטורי • ההתקשרות בפועל מותנית בקבלת אישור מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

מישל סיבוני מנכ"ל הראל ושל שמעון מירון מנכ"ל הכשרה ביטוח / צילום: איל יצהר, רמי זרנגר
מישל סיבוני מנכ"ל הראל ושל שמעון מירון מנכ"ל הכשרה ביטוח / צילום: איל יצהר, רמי זרנגר

חברת הכשרה ביטוח שבניהול שמעון מירון מוציאה את התפעול והתוכנה בפעילות ביטוח החיים שלה לקבוצת הביטוח הראל, שבניהולו של מישל סיבוני, וזאת במקביל להסבת תיק ביטוח החיים ובריאות שברשות הכשרה לתפעול באמצעות מערכות הראל.

קבוצת הביטוח הראל תספק לחברה הקטנה ממנה שירותי תפעול בתחום שבו יש לה יתרונות רבים לגודל, ואילו הכשרה סובלת מקושי ניכר בשל היקפי פעילותה. תקופת ההסכם אינה מוגבלת, כאשר החל משנת 2029 הצדדים יוכלו להביא את ההתקשרות לסיומה או להפסיק חלק מן השירותים במתן הודעה מראש ובכתב. ההתקשרות בהסכם מותנית בקבלת אישור בלתי מותנה מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בתמורה חברת הביטוח שבשליטת אלי אלעזרא תשלם לקבוצת הראל כ-224 מיליון שקל עבור תפעול תיק ביטוחי החיים שלה במשך התקופה המינימלית, שעומדת על קצת פחות משמונה השנים הבאות עד תחילת 2029. מדובר בתשלום של 28.5 מיליון שקל לשנה קלנדרית בשמונה השנים הראשונות להסכם כשלאחר מכן התשלום השנתי יופחת ל-14 מיליון שקל החל מהשנה התשיעית ואילך, כך שמדובר בתשלום בסדר גודל של כרבע מיליארד שקל בעשר שנים. מבחינת הכשרה מדובר על חיסכון בעלויות השוטפות של החזקה ושיפור מערכות המיכון שלה, כשעבור הראל מדובר על מתן שירות שמתלבש על פעילות קיימת של החברה.

בסוף ספטמבר 2019 התקשרו הכשרה ביטוח והראל במסמך עקרונות שבמסגרתו "סוכמו בין הצדדים עקרונות עסקה לפיהם, הראל תעניק להכשרה שירותי תפעול ותוכנה לתיק הפנסיוני של החברה ופוליסות פרט, הכולל את כל פוליסות משולבות החיסכון ופוליסות מסוג אובדן כושר עבודה alone stand פנסיוניות מלבד בסט אינווסט פרט, אשר נמכרו על ידי החברה עד אמצע שנת 2017".

עוד נקבע בין הצדדים כי הראל תספק להכשרה "שירותי בית תוכנה ושירותים נוספים עבור תיק הביטוח הנוכחי של החברה, בין היתר, בתחומי בריאות, סיעוד , ריסק (ביטוח טהור למקרי מוות, ר"ש), משכנתא, מחלות קשות וכן מכירות חדשות בתחום הפנסיוני, בתחום אובדן כושר עבודה (ככל שהכשרה תחליט לחזור ולמכור פוליסות אלו) ובסט אינווסט (פוליסות חיסכון לפרט שאינן פנסיוניות, ר"ש)".

על פי מה שפורסם בדוחות השנתיים של הכשרה ביטוח לשנת 2019, "עלות ההתקשרות הצפויה תעמוד על 28.5 מיליון שקל לכל אחת משמונה השנים הראשונות לקבלת השרות ולאחר מכן העלות תרד לכ-14 מיליון שקל החל מהשנה התשיעית ואילך ותותאם מדי שנה בהתאם למנגנון התאמה שיקבע מראש ויהיה תלוי בכמות הפוליסות, פרמיות וצבירות החיסכון בתיק ביטוח החיים. החברה צופה כי עלות ההתקשרות לא צפויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות ויחס כושר הפירעון בתיק הביטוחי".

אגב ההסכם בין החברות, שנכנס עתה לתוקף: בדוחותיה ל-2019 ציינה הכשרה ביטוח כי " נכון למועד פרסום הדוח, לחברה אין תלות במי מספקיה בתחום ביטוח החיים. יחד עם זאת, לאחר שיחתם ההסכם מול הראל, לקבלת שירותי תפעול ותוכנה לתיק הפנסיוני של החברה ופוליסות פרט ולקבלת שירותי בית תוכנה ושירותים נוספים עבור תיק הביטוח הנוכחי של החברה, תהווה הראל ספק מיקור חוץ מהותי עבור החברה". נציין כי על פי הדוח של הכשרה, קודם להתקשרות עם הראל "מערכת הליבה בביטוח חיים הינה מערכת מפיתוח עצמי של החברה. המערכת פועלת על תשתית UNIX ואורקל ותשתית של MS CRM DYNAMIC".

מבחינת הכשרה ביטוח מדובר ביישום של אסטרטגיית שיפור הרווחיות והשירות בחברה, כשבסביבת החברה מציינים היום כי "מדובר בעסקה ראשונה מסוגה בישראל כך שבמידה והיא תצליח היא תגרור אחריה חברות בסדר גודל בינוני נוספות שיפעלו על פי המתווה הזה". בסביבת הכשרה מבהירים כי היום כי "הכשרה תישאר הבעלים של תיק הביטוח ותהיה האחראית הבלעדית כלפי צדדים שלישיים כלשהם - ובראשם סוכני ביטוח והלקוחות עצמם - בכל הנוגע לקבלת החלטות כמבטחת בקשר עם השירותים, אחריות כלפי רשויות, אחריות לדוחות הכספיים ותוכנם, ניהול ההשקעות, הלבנת הון, ניהול הסולבנסי, אקטואריה, ביקורות פנים וביקורות של הממונה וכדומה. כמו כן, הכשרה תהא האחראית הבלעדית והמלאה לדרישות, תביעות, קנסות או הליכים מנהליים ומשפטיים כלשהם, ככל שיהיו, בקשר עם התיקים האמורים, והראל לא תישא באחריות כלשהי בגינם".

העברת התפעול של התיק כאמור להראל תסייע להכשרה מעוד זווית חשובה: זה יוזיל מהותית את דרישות הסולבנסי שלה, כלומר שהיא תשפר את תמונת המצב של ההון הרגולטורי של חברת הכשרה, כי זה יקטין להם את ההוצאות הצפויות על התיק הקיים בשיעור ניכר. דבר זה יקל על הכשרה להתמקד ביצירת מוצרי ביטוח חדשים.

מבחינת הראל תפעול התיק של הכשרה ביטוח ייעשה במערכות מחשוב עם הרשאות נפרדות מיתר פעולותיה של הראל. נזכיר כי ב-2018 קיימה הכשרה מגעים למכירת תיק ביטוח החיים הפנסיוניים שלה למנורה מבטחים, שלא הבשילו לכדי הסכם. את העסקה ליוו עו"ד רועי דבורין היועץ המשפטי של הכשרה ועו"ד נטלי משען-זכאי היועצת המשפטית של הראל.

צרו איתנו קשר *5988