ועדת הערר ת"א דחתה תוכנית להקים מבנה של 11 קומות בתמ"א 38 בנאות אפקה

הוועדה קבעה כי כדי לקבל תוספות של זכויות בנייה מעבר למקובל במסגרת תמ"א 38, צריך לנמק תכוני משמעותי וכבד-משקל • עוד קבעה כי במקום ניתן להקים מבנה של 9 קומות בלבד

נאות אפקה / צילום: Ori~
נאות אפקה / צילום: Ori~

ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, בראשות עו"ד הילה סירוטה ליבנה צמצמה היקף של תוכנית לתמ"א 38 הריסה ובנייה מחדש ברחוב אלתרמן בנאות אפקה ובמקום להקים במקום מבנה בן 11 קומות ו-70 יחידות דיור כפי שאישרה עיריית תל אביב, יוקם פרויקט בן 9 קומות בלבד ו-64 יחידות דיור.

מדובר במבנה רכבת קיים בן ארבע קומות מעל לקומת עמודים שהוקם בשנות השבעים ברחוב אלתרמן 6, שלו שתי כניסות ו-32 דירות. החברה היזמית מטרופוליס (פ.א.א.) 2001 יזמות אורבנית, הגישה בקשה לאשר במקום שורה של הקלות שכללו בין היתר הגדלת אחוזי בנייה, הגדלת צפיפות, ותוספת קומות מעבר למה שמאושר בתוכניות הקיימות, וזאת במסגרת פרויקט תמ"א 38 בגרסת 3א', של הריסת המבנה הישן והקמת מבנה חדש תחתיו. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה חלק מהבקשה, מה שיצר פרויקט של 11 קומות ו-70 יחידות דיור.

מספר שכנים עררו על ההחלטה בפני ועדת הערר המחוזית בשני עררים, בין היתר בטענה, שהחלטת הוועדה המקומית נעדרת כל הנמקה מדוע יש לחרוג מהמדיניות העירונית שנקבעה לתמ"א 38 בסביבה, ומתוכנית המתאר. עוד הם טענו כי היקף הבינוי שייווצר בפרויקט הזה הוא סטייה ניכרת, ובלתי פרופורציונלי לקיים בסביבה.

לאחר שחברי הוועדה שמעו את הצדדים וביקרו במקום, הם החליטו לקבל חלקית את העררים. בין היתר כתבו חברי הוועדה כי הוועדה המקומית לא הצידה אף נימוק תכנוני אחד שמצדיק מתן הקלות מהוראות התוכנית התקפה. במקרה של תמ"א 38, כתבה הוועדה בהחלטתה, "צריך שיהיה נימוק תכנוני משמעותי וכבד-משקל בהשוואה לנימוק המצדיקה הקלה לתוספת קומות במסגרת בקשה להיתר רגילה (שאינה כוללת ניצול תמריץ של תוספת קומות מכוח תמ"א 38".

ועם זאת, הוועדה כן התירה תוספת קומה אחת למספר הקומות שנקבעו במסגרת המדיניות העירונית ליישם תמ"א 38, וזאת משום שנמצא כי באזור הבניין אלתרמן 6, אין בעיות תשתית המונעת את התוספת הזו, שאף מתיישבת עם המרקם העירוני הקיים ברחוב ובנאות אפקה גם כיום.

הוועדה קילה גם חלק ניכר מבקשות העוררים לדחות הקלות שונות שביקשה חברת מטרופוליס.

לסיכום קבעה הוועדה כי ניתן להתיר במקום הקמת מבניין של 8 קומות, וקומה חלקית תשיעית, שבהן יוקמו 64 יחידות דיור.

את השכנים המערערים ייצג עו"ד עומר קריסטל, ואילו את חברת מטרופוליס ייצג עו"ד עופר טויסטר.