קרב גרסאות בין משרד האנרגיה לנובל אנרג'י: מדוע הופעל הלפיד באסדה

חברת נובל אנרג'י מעדכנת כי הלפיד הופעל בהמשך לעבודות מתוכננות באסדה, אך לפי משרד האנרגיה הלפיד הפועל כאשר מתרחשת תקלה כדי למנוע זיהום אוויר חריג, לא אמור היה לפעול היום

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

 משרד האנרגיה הודיע היום (א') בשעות הצהריים כי הופעל הלפיד באסדת לוויתן, מבלי שחברת נובל אנרג'י הודיעה על כך 48 שעות מראש, כפי שהיא מתבקשת. הפעלת לפיד מתרחשת על האסדה בשעת תקלה, ומשרד האנרגיה הודיע כי "כאשר יהיה מידע מפורט יותר על סיבות התקלה, נודיע על כך". ואולם, זמן קצר לאחר מכן, הוציאה חברת נובל אנרג'י כי "בהמשך לעבודות מתוכננות שמבוצעות על אסדת לוויתן הופעל הלפיד לצורך פינוי הגז באופן בטיחותי. נובל אנרג'י עדכנה את כל הגורמים הרלבנטיים" .

על אסדת הגז התבצעו היום עבודות להתקנת מערכת ה- TEX המשמשת להגדלת הפקת הגז באסדה. למרות שלא הודיעו על כך מראש באתר החברה כנדרש, בנובל אנרג'י טוענים כי "משרד האנרגיה מודע לכך שאנחנו בעבודות על ה- TEX . הלפיד היום הופעל כתוצאה מהעבודות הללו. הודענו מראש כבר לפני מספר שבועות שיש אפשרות שהלפיד יופעל כתוצאה מהן וזה מה שקרה היום". ואולם, משרד האנרגיה מבהיר כי במסגרת העבודות, לא אמור היה להידלק הלפיד על האסדה, ומדובר בתקלה הנמצאת בבירור.

הלפיד באסדת הגז פועל כאשר ישנה תקלה באסדה, ושורף את פליטות הגז לאוויר באופן שיפחית את הזיהום הסביבתי. לפי היתר הפליטה של החברה, "בעל מקור הפליטה יפעיל את הלפיד רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מקרי חירום, תחזוקה והשבתה מתוכננת של האסדה. הפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם לתוכנית שתוגש לאישור רכז איכות אוויר מראש ובכתב".

נובל אנרג'י, לפי היתר הפליטה שלה, נדרשת לעדכן את משרד האנרגיה ואת המשרד להגנת הסביבה בכל שימוש בלפיד, המעיד, כאמור, על תקלה. לאחרונה עדכן המשרד להגנת הסביבה כי ייפתח בהליך הפרה מול נובל אנרג'י, בשל עיכוב את הליך החיבור הדיגיטלי של מערכות הניטור הרציף באסדת לווייתן למשרד. במסגרת היתר הפליטה לאוויר של חברת נובל אנרג'י עבור אסדת לוויתן, נדרשה החברה להתקין מערכות לניטור רציף ובקרה על פליטות מזהמים לאוויר בארובות וכן בלפידי האסדה, ולחבר את הנתונים למערכות הארציות של המשרד, על-מנת להבטיח העברת נתונים ולאפשר למשרד פיקוח מיטבי בזמן אמת ובאופן שוטף. אולם החברה לא מילאה אחר הוראות אלו במועדים שקיבלה, ורק לאחרונה, החל המשרד לקבל נתונים אלו לצורך פיקוח.

בנוסף, לאחר שבאסדה התרחשו תקלות רבות מאז החלה לפעול , הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הוא "מבצע בדיקה של עמידת החברה בהיתרי הפליטה, בסיומה יקבל החלטה ויפרסם אותה לציבור. כדי שלא לפגוע בהליך, המשרד מנוע מלפרסם פרטים נוספים בשלב זה על הליכי אכיפה ובדיקה נוספים".

הפעלות הלפיד אינן אמורות להיות אירוע שמתרחש בשגרה, אך עד כה, בתקופת הפעלתה של האסדה, טוענים בעמותת שומרי הבית כי הלפיד הופעל 21 פעמים.

"אנו מתעוררים חדשות לבקרים אל תקלה נוספת. לנגד עינינו מתגלם חלום הבלהות ממנו הזהרנו משך שנים, על בסיס המוניטין הסביבתי המפוקפק של נובל אנרג'י בארה"ב, הנמצאת בצמרת תקלות השפך בקולורדו ואף נקנסה על זיהומיה לא אחת", אומר יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית". "מנסים להרדים אותנו באמירות שווא כי הלפיד הוא מתקן בטיחותי המגן עלינו ושורף את הזיהומים, אך אנו יודעים את האמת - האוויר ללא הפעלת הלפיד נקי יותר ועדיף שלא תהיינה תקלות ולא יופעל הלפיד כלל. מזהמי אוויר, לרבות מסרטנים, משתחררים לאוויר טרם כניסת הלפיד לפעולה, היעילות של הלפיד אינה מוחלטת וחלק מן המזהמים חומקים מהשריפה ובנוסף - גם תוצרי השריפה עצמם מזהמים. יתר על כן - הלפיד משחרר גזי חממה המחריפים את משבר האקלים, המסכן את קיומנו. הפעלת לפיד הינה אסורה בשגרה על פי היתר הפליטה של אסדת לוויתן, אך לצערנו הפכה לשגרת חיינו. אנו מצפים כי נובל אנרג'י תפרסם לציבור במהירה את כל תחקיריה לגבי כל התקלות באסדת לוויתן, מאז הפעלתה המסחרית בתחילת שנה זו, תחקירים המוסתרים מעין הציבור מזה חודשים ארוכים".