"חברות עם איכות אשראי גבוהה מנצלות את תיאבון השוק להנפקות"

מסיכום שערכו כלכלני חברת מידרוג עולה כי במהלך חודש מאי גויסו כ-5.9 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרני • מנכ"ל מידרוג, אבי שטרנשוס: "המגמה החיובית בהיקף גיוסי אגח קונצרני נמשכה גם בחודש מאי, אולם נותרה סלקטיבית"

אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ

לאחר הטלטלה שעבר שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות בחודש מרץ ובתחילת אפריל, בחודש שעבר נרשמה התאוששות מרשימה בשוק. זאת, על רקע ההתאוששות בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני, הריבית האפסית במשק והירידה בתשואות.

מסיכום שערכו כלכלני חברת מידרוג עולה כי במהלך חודש מאי גויסו כ-5.9 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרני, יותר מכפול לעומת כ-2.9 מיליארד שקל בחודש מאי 2019.

במידרוג מציינים כי הגידול בהיקף ההנפקות בחודש החולף, ממשיך את מגמת ההתאוששות אשר חלה בחודש אפריל בשוק האג"ח הקונצרני, ומסמלת ניצנים של חזרה לרמת הנפקות בהיקפים דומים לתקופת טרום נגיף הקורונה. "הגידול בהיקף ההנפקות בחודש החולף, בהשוואה למקביליו בשנים הקודמות נבע בעיקר מהנפקות הסקטור הפיננסי וחברת החשמל. בסקטור העסקי שאינו נדל"ן (ללא מוסדות פיננסים וחברות ממשלתיות), נסגר חודש מאי עם היקף גיוסים של כ-2 מיליארד שקל, לעומת כ-600 מיליון שקל בחודש מאי אשתקד.

"להערכתנו, השיפור המתמשך בהיקף ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרני נתמך בין היתר בזכות סיוע מבנק ישראל אשר הודיע על הקצאת 50 מיליארד שקל לרכישת אג"ח ממשלתיות על מנת להקל על תנאי האשראי במשק ושמירה על ריבית נמוכה. אמנם, בניגוד לבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה, אשר הודיעו על תמיכה ישירה בעזרת רכישה מאסיבית של איגרות חוב קונצרניות לצד אג"ח ממשלתיות, בנק ישראל הודיע כי יתמוך בעזרת רכישת אגרות חוב ממשלתיות בלבד. עם זאת, אנו מעריכים כי צעד זה יסייע למנוע ירידות שערים ועליות בתשואות אגרות חוב ממשלתיות, אשר בתורן יסייעו למנוע השפעות שליליות על שוק האג"ח הקונצרניות. כמו כן אנו מעריכים כי לגבי חלק מהמנפיקים, הגיוסים נועדו להצטיידות במזומנים עודפים כהיערכות מראש לתרחישים שליליים יותר בכלכלה, וגיוסים אלו עשויים לבוא על חשבון גיוסים עתידיים", מציינים במידרוג.

מנכ"ל מידרוג, אבי שטרנשוס, מוסיף כי "המגמה החיובית בהיקף גיוסי אגח קונצרני נמשכה גם בחודש מאי, בהמשך לחודש אפריל, אולם נותרה סלקטיבית. החברות עם איכות אשראי גבוהה מנצלות את תיאבון השוק להנפקות גדולות ואיכותיות, ומצטיידים בנזילות וחלקם גם מקדים גיוסים מתוכננים".

בחודש שעבר הונפקו 19 סדרות אג"ח על ידי 18 חברות שונות, לעומת 14 סדרות בידי 13 מנפיקים במהלך מאי 2019. כמו כן במהלך החודש נרשם מנפיק חדש יחיד. "בעוד שהנפקות חודש אפריל התאפיינו בריכוזיות סקטור הנדל"ן, אשר היווה כ-79% מסך הערך הנקוב שהונפק, בחודש מאי נסוג חלקן של חברות הנדל"ן לכ- 25% בלבד. התמתנות זו חלה בעיקר לאור התעוררות הגיוסים בקרב החברות הממשלתיות וחברות התשתית, בהובלת חברת החשמל וכימיקלים לישראל, לצד גיוס בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל בסקטור הפיננסי על ידי בנק הפועלים".

עוד מציינים במידרוג כי לאחר שבחודשים ינואר- אפריל 2020, היקף ההנפקות בקרב הסקטור הפיננסי הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל, בחודש החולף השלים בנק הפועלים גיוס בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, באמצעות הנפקת כתב התחייבות נדחה בעלת מגנון לספיגת הפסדים (אגח מסוג COCO ), וכן התבצעה הנפקה נוספת בסך של כ-143 מיליון שקל באמצעות מנורה מבטחים החזקות. על אף הנפקות אלו, היקף ההנפקות בקרב הסקטור הפיננסי מתחילת השנה ועד לחודש זה, הסתכם לכ-2.6 מיליארד שקל בלבד, ירידה של 71% לעומת הנפקות בהיקף של כ-9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הסקטור העסקי שאינו נדל"ן הנפיק במאי אג"ח בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. לאחר תקופה ארוכה אשר אופיינה בריכוזיות הנפקות בסקטור העסקי שאינו נדל"ן וקיבלה ביטוי מדי חודש על-ידי מספר מצומצם של מנפיקים, חודש מאי היה פורה בסקטור זה ובעל גיוון רב יחסית באמצעות הנפקות מצד 8 חברות שונות, לעומת 4 חברות בחודש מאי 2019 ומנפיק בודד במאי 2018. מירב הסכום בחודש זה גויס ע"י חברות התקשורת, כאשר סלקום ביצעה הרחבת סדרה בהיקף של כ-222 מיליון שקל, ואילו בזק עתידה לגייס כ-730 מיליון שקל בימים הקרובים. הנפקות בולטות נוספות בסקטור זה בוצעו ע"י איי.סי.אל (כיל) שגייסה כ-373 מיליון שקל, וע"י אדמה פתרונות לחקלאות וקבוצת פנינסולה אשר גייסו כל אחת כ-250 מיליון שקל.

בנוגע לאיכות האשראי מציינים במידרוג כי דומיננטיות ההנפקות של מנפיקים מקבוצת החוב המדורג Aa3.il ומעלה נמשכה בדומה לחודשים הקודמים ועמדה על כ-77% מסך הערך הנקוב בחודש מאי (בניטרול מוסדות פיננסיים), בהובלת חברות הנדל"ן המניב וחברת החשמל, זאת בדומה לשיעור של כ-72% בחודשים ינואר-אפריל השנה ובהשוואה לכ-20% בחודש מאי 2019. "אנו מעריכים כי דומיננטיות ההנפקות בקרב מנפיקים מקבוצת החוב המדורג Aa3.il ומעלה בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד, נובעת בין היתר מההשלכות הכלכליות הקשות של נגיף הקורונה על המשק הישראלי והעלייה בסיכון האשראי, אשר מובילות לירידה בביקושים עבור אג"ח בקרב חברות בעלות דירוג בינוני-נמוך, וכן לעלייה מסוימת בריבית האפשרית עבורן לגיוס חוב. עם זאת, אנו מעריכים כי ככל שהמשק יתאושש ויחזור לסביבת פעילות נורמטיבית, כך גם הביקושים לאגרות חוב בדירוגים בינוניים ונמוכים יעלה".

צרו איתנו קשר *5988