בנק ישראל לבנקים: אפשרו לחברות כרטיסי האשראי לסלוק במס"ב

בבנק המרכזי רוצים להביא לכך שהיכולת להתממשק למערכות הסליקה של הבנקים תיפתח מיידית לחברות כרטיסי האשראי ובעתיד ליתר חברות נותנות שירותי אשראי ופינטק

כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק
כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק

בנק ישראל הוציא לאחרונה מכתב חריג למערכת הבנקאית שבו הוא מבהיר לבנקים כי לא יסרבו לכניסת חברות כרטיסי האשראי וגופים חוץ-בנקאיים אחרים למערכת הסליקה והתשלומים של המערכת הבנקאית אשר מופעלת באמצעות מס"ב. מערך הפיקוח על מערכות התשלומים במשק שבבנק ישראל שלח לאחרונה מכתב חריג וחריף למס"ב ול"משתתפים במס"ב", שממנו עולה כי ברצונו של הבנק המרכזי להביא לכך שהיכולת להתממשק למערכות הבנקים תיפתח מיידית לחברות כרטיסי האשראי ובעתיד ליתר חברות נותנות שירותי אשראי ופינטק.

במכתב מבהיר הבנק המרכזי לבנקים ולמס"ב שבבעלותם כי לא יקבל אוטומטית סירוב מצדם להכניס שחקנים חוץ-בנקאיים למערכת "חיובים, זיכויים והעברות תשלומים", שמופעלת במס"ב, וכן לא יקבל התניית תנאים "לא סבירים" מצד הבנקים לשם היענותם. זאת, ככל הידוע, לאחר שבבנק זיהו סחבת וגרירת רגליים ופסילה גורפת למדי מהמערכת הבנקאית.

מנגד, גורמים במערכת הבנקאית מדברים על כך שהסחבת שלכאורה זיהו בבנק ישראל נובעת מהחלטות של בנק ישראל עצמו ומכך שלחברות כרטיסי האשראי עדיין אין חשבון בבנק ישראל עצמו, ואז לא יהיה הבדל בין החברות הללו לבין הבנקים. במערכת הבנקאית מדברים גם על כך שהכללים שהוגדרו למס"ב על ידי הרגולטורים זהים לכולם וידועים מראש.

במכתב ששלחה יחידת הפיקוח על מערכות התשלומים בבנק המרכזי למס"ב שמפעילה את המערכת בעניין "חובת ייצוג בסליקה או בכללי מערכת מס"ב" קובע הבנק המרכזי כי "משתתף בסליקה במערכת מס"ב לא יסרב סירוב בלתי סביר לייצג בסליקה נותן שירותי תשלום ובלבד שנותן שירותי התשלום כאמור הינו בעל רישיון המאפשר גישה למערכת תשלומים מבוקרת, בהתאם לכלליה, שבגין פעילותו בה הוא מבקש ייצוג". עוד נכתב במכתב כי "המשתתף המייצג לא יסרב סירוב בלתי סביר לייצג בכללי המערכת נותן שירותי תשלום אשר פנה בבקשה בכתב למשתתף המייצג על מנת להשתתף באמצעותו במערכת מס"ב, וזאת עד למועד יישום הסדר כשל במערכת ועדכון הכללים כך שיאפשרו לכל משתתף שעומד בתנאי הגישה ודרישות החיבור לחתום על הסדר הכשל ועל כללי המערכת, גם אם אינו מנהל חשבון בבנק ישראל".

אך לא רק זאת, במה שנראה כמו ניסיון לא טוב של בנק ישראל עם מהלכי הבנקים שסירבו להכנסת חברות כרטיסי האשראי למערכת, קובע הבנק המרכזי כי "התניית תנאים בלתי סבירים תחשב כסירוב בלתי סביר", כשהוא מבהיר כי כל סירוב יצטרך לכלול נימוקים.

חברת מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) הינה חברה אחות של שב"א הציבורית, והיא מפעילה את מערכת "חיובים, זיכויים והעברות תשלומים", "המהווה את מערכת התשלומים המרכזית בישראל". על פי אתר החברה, מס"ב פועלת משנת 1982 ו"הינה תאגיד בנקאי בבעלות הבנקים לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי".

במס"ב ביצעו בשנים האחרונות השקעות על מנת לאפשר כניסת שחקנים חדשים ונוספים למערכת, בהם הבנק הדיגיטלי וגם חיבור שחקנים בצורה עקיפה לשחקנים שאין להם חשבון בבנק ישראל שדרכו תבצע מס"ב את הסליקה בפועל. ככל הידוע, כדברי גורם מעורה, לחברות כרטיסי האשראי יש קוד זיהוי מבנק ישראל אך אין להן חשבון בבנק המרכזי לביצוע הסליקה ישירות אצלן. כלומר, עד שיהיה להן חשבון שכזה עליהן להיעזר במייצג.

המכתב האמור נשלח ברקע מאמצים רגולטוריים וחקיקתיים משמעותיים מהשנים האחרונות להכניס לשוק האשראי והשירותים הבנקאיים בישראל שחקנים חדשים, בדגש על שחקנים חוץ-בנקאיים (נזכיר כי אשתקד קיבל אישור גם בנק חדש, לאחר כ-40 שנה אז האישור הקודם לבנק חדש). כניסתם של גופים אלה לתחום מתן השירותים הבנקאיים תלוי ביכולתם לקבל מידע ולפעול בתחומים אלה באופן אמין ומיידי בנוגע ללקוחות, כשיכולתם לעשות כן תלויה במידה רבה במערכת הבנקאית. על כן קבע הבנק המרכזי כללים לחלוקת המידע ולשימוש במס"ב, כאמור.

על רקע זה נשלח המכתב למס"ב, כבר ב-25 במאי. המכתב האמור הפך לפומבי רק אתמול, וזאת במסגרת הודעתו של הבנק המרכזי שהסביר כי "בנק ישראל פועל לקידום התחרות בתחום התשלומים ומעודד גישה לגופים חדשים חוץ-בנקאיים אל מערכות התשלומים. במסגרת פעילות זו, מסיר בנק ישראל חסם כניסה לשחקנים חדשים בתחום התשלומים ומנחה את מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) ואת המשתתפים במערכת לקבוע כללים להשתתפות נותני שירותי תשלום חוץ-בנקאיים, כדוגמת חברות כרטיסי האשראי כיום ובהמשך גם חברות פינטק שונות, במערכת התשלומים. בכלל זה נאסר על משתתפי המערכת לסרב סירוב בלתי סביר לייצג גופים אלו".

על פי הודעת הבנק המרכזי "הנחיה זו תאפשר כניסה לשחקנים נוספים אל תחום התשלומים, בכללם חברות כרטיסי האשראי, שבעבר הוגבלו ביכולתם לפעול כמשתתפים במערכות התשלומים ללא קבלת ייצוג על ידי המשתתפים הקיימים במס"ב. צעד זה יסייע להגביר את התחרות בתחום התשלומים, ולעודד חדשנות באמצעי התשלום".

צרו איתנו קשר *5988