קבוצת הביטוח הראל עברה להפסד של 555 מיליון שקל ברבעון הראשון

זאת, בשל משבר הקורונה, שהביא לקיטון בנכסים המנוהלים בקבוצה • החברה מחקה 5 מיליון שקל בגין פעילות ניהול תיקי ההשקעה

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

קבוצת הביטוח הראל, שבניהולו של מישל סיבוני, סיכמה את הרבעון הראשון של 2020 עם הפסד כולל של 555 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בהיקף של 376 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, "בשל משבר הקורונה" כפי שמסרה עם הדוחות. זאת, בצל מעבר מהכנסות מהשקעות בהיקף 2.9 מיליארד שקל ברבעון הראשון ב-2019 להפסדי השקעות בהיקף של 6.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון השנה, וזאת במקביל לקיטון בהיקף 56 מיליון שקל בדמי הניהול שנגבו על ידי החברה. כמו כן מדווחת הראל כי גרעו מתוצאות החברה כ-118 מיליון שקל, בדומה למה שהיה ברבעון המקביל אשתקד.

כל זאת קרה ברקע משבר הקורונה, שכבר העביר חברות ביטוח גדולות אחרות להפסד, כשבהראל מגלים מאז תום הרבעון ועד ימים אלה חלה התאוששות ניכרת בתוצאות החברה, שקיזזה חלק מהפגיעה האדירה שנרשמה במהלך שלושת החודשים הראשונים של השנה.

לדברי המנכ"ל סיבוני, "תוצאות הדוח משקפות את יציבותה הפיננסית של הראל, חברת הביטוח הגדולה והמובילה בישראל, הן במונחי שווי שוק, הן בהיקפי הפרמיות והן בהון העצמי, וזאת גם בתקופה מאתגרת זו. הפסדי השקעות הנוסטרו של הראל כתוצאה ממשבר הקורונה, קוזזו במלואם מאז תום הרבעון הראשון וכן נרשמה לאחר תום הרבעון עלייה משמעותית בסך היקף הנכסים המנוהלים על ידי הראל, שקיזזה את מרבית הירידה שהתרחשה במהלך הרבעון הראשון". עוד הוא מסר כי "בשלוש השנים האחרונות הציבה הראל את החדשנות הדיגיטלית בראש סדר העדיפויות שלה. אסטרטגיה זו איפשרה לנו, על אף הקשיים שהציבה בפנינו תקופה זו, להפוך את משבר הקורונה להזדמנות עסקית".

על פי הדוחות הראל   רשמה ברבעון הראשון של השנה פרמיות ודמי גמולים בהיקף של 7.7 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-7.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-4%. זאת כאשר היקף הנכסים המנוהל על ידי החברה הצטמק בתקופה הזו בכ-25 מיליארד שקל לכ-258 מיליארד שקל. עם זאת, בעוד שבסוף 2019 ניהלה החברה נכסים בהיקף כולל של כ-283 מיליארד שקל, הרי שבימים האחרונים כבר מדובר על היקף נכסים מנוהל בקבוצה בהיקף של כ-275 מיליארד שקל.

בדוחות הרבעוניים רשמה הראל "ירידת ערך בגין נכסים לא סחירים בנוסטרו בסך של כ-80 מיליון שקל לפני מס ובגין פוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-160 מיליון שקל" בגין בחינה שביצעה לעניין "נכסים לא סחירים אשר התגבשו בהם סממנים מובהקים לירידת ערך מהותית". בנוסף, הראל מחקה 5 מיליון שקל נוספים בגין פעילות ניהול תיקי ההשקעה שהיא מבצעת בבית ההשקעות שבבעלותה, הראל פיננסים.

בבחינת הפעילויות השונות עולה כי תחום ביטוח החיים עבר להפסד רבעוני, שנרשם גם בתחומי ביטוחי החבויות, כשההפסד הכי גדול נרשם בתחום ביטוחי הבריאות וזאת בעיקר בשל פגיעה בהיקף 181 מיליון שקל לפני מס שנרשמה בתחום זה בשל בחינת נאותות העתודות והשפעות ריבית. גם חברות הביטוח בחו"ל ובתחום המשכנתאות של הראל תרמו להפסד ברבעון. נציין כי הראל פיננסים, שבניהול טל קדם, רשם גידול ברווח הרבעוני, מ-5 מיליון שקל אשתקד ל-16 מיליון שקל השנה, בשל "רווח משמעותי בפעילות עשיית השוק בקרנות הנאמנות, ולמרות "רישום הפחתה לירידת ערך שהוכרה בתקופה בגין פעילות ניהול התיקים", כאמור, ובשל גידול של 38% בהכנסות שהסתכמו בכ-66 מיליון שקל.

בהראל מדווחים בין היתר כי "בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון של שנת 2020 עליה בפדיונות במוצרי החיסכון, קופות הגמל וההשתלמות, חוזי ביטוח וחוזי השקעה", כאשר "בתקופה שלאחר תאריך הדיווח ועד בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, חלה התמתנות בפדיונות והם שבו לרמתם הנורמטיבית טרום המשבר". כמו כן, "ברבעון הראשון של שנת 2020 חלה עליה משמעותית בבקשות לביצוע שינויי מסלול בסכומים המנוהלים בקופות הגמל וההשתלמות וכן בקרנות הפנסיה, כאשר המגמה הייתה מעבר לאפיקים סולידיים" כאשר גם פה חל שינוי כיוון מהותי לאחר תום הרבעון הראשון כש"בתקופה שלאחר תאריך הדיווח ועד בסמוך לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, המגמה השתנתה חזרה לאפיקים הכלליים או המנייתיים". גם בשוק קרנות הנאמנות הראל חוותה פדיונות ערים, כחלק ממגמה כוללת בשוק, שהתמתנו לאחר תום הרבעון.

מבחינת פעילות הביטוח מגלה החברה כי "בעקבות משבר הקורונה, חלה ירידה משמעותית במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון ארוך טווח, וזאת לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופות מקבילות בשנים קודמות. כמו כן, חלה במהלך התקופה כאמור ירידה מסוימת במכירה של פוליסות חדשות בענפי סיכוני הבריאות והחיים, ולאחריה התאוששות מהירה עד כדי חזרה להיקפי המכירות האופייניות בתקופות מקבילות, וזאת בין היתר כתוצאה משילוב כלים טכנולוגיים למכירה מרחוק", כאשר "המכירות בענף ביטוחי הרכב, הדירות והעסקים לא נפגעו במהלך התקופה האמורה, ואף חל גידול במכירות שלהם. הגידול המשמעותי ביותר נרשם במכירות מוצר הרכב "הראל סוויץ'", הכולל רכיב תשלום משתנה בהתאם לרמת הנסועה ברכב". לצד אלה נרשמה עצירה במכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל, גם זאת כחלק ממגמה גורפת בענף ובצל מגבלות התנועה שהוטלו על המשק.

עוד ציינה החברה כי "על אף ההפסד אין שינוי מהותי בהון העצמי של החברה, וזאת בשל יישום למפרע של הנחייה רגולטורית אשר הגדילה את ההון בסך של כ-0.4 מיליארד שקל".

צרו איתנו קשר *5988