שלב בדרך לחיסיון רו"ח-לקוח? מועצת רואי החשבון קבעה כי על ניירות עבודה של רואי חשבון חלה סודיות

עפ"י החלטת מועצת רוה"ח, רו"ח אינו חייב להעביר ניירות עבודה שערך ללקוח עבורו ביצע ביקורת • בין היתר מדובר בחקירות מידע, תצפיות ושיחות שערך עם גורמים בתאגיד ומחוצה לו • ברקע - המאבק שמנהלת לשכת רוה"ח להשגת חיסיון רו"ח-לקוח עדיין לא נושא פרי

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון / צילום: כדיה לוי
רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון / צילום: כדיה לוי

שלב בדרך לחיסיון רואה חשבון-לקוח? מועצת רואי החשבון קבעה לאחרונה כי על ניירות עבודה של רואי חשבון חלה סודיות, כך שרואה החשבון אינו חייב להעביר ניירות אלה ללקוח עבורו ביצע את העבודה. בין היתר מדובר בחקירות מידע, תצפיות ושיחות שערך רואה החשבון עם גורמים בתאגיד ומחוצה לו. ברקע, המאבק המשמעותי שמנהלת לשכת רואי החשבון מזה מספר שנים, להשגת חיסיון רואה חשבון-לקוח, בדומה לחיסיון עורך דין-לקוח, עדיין לא נושא פרי.

החלטת מועצת רואי החשבון להטיל סודיות על ניירות העבודה של רואה החשבון ניתנה בהמשך לפנייה של לשכת רואי החשבון למועצה בנוגע לסטטוס של ניירות העבודה הפנימיים שנערכים במסגרת עבודת הביקורת. מדובר בהישג עבור רואי החשבון, אשר משמעותו כי במסגרת היחסים של רואה החשבון המבקר עם הלקוח המבוקר, הלקוח אינו יכול לדרוש מרואה החשבון את כל המסמכים שכתב במהלך העבודה.

לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון, "העמדה שהתקבלה היא מהותית לעבודתנו כרואי חשבון ומבססת את סודיות ניירות העבודה של רואה החשבון, כראוי ליסודות המקצוע, לתפקידנו כשומרי סף ולטובת האינטרס הציבורי".

רו"ח שטרק מוסיפה כי "עבודת רואי החשבון מחייבת בחינה מתמשכת, ובכלל זה בדיקה ואיסוף ראיות ביקורת, כמו גם חקירת מידע המתקבל מהדירקטוריון ומההנהלה. על-פי תקני הביקורת, על רואה החשבון לקיים תצפיות ולקיים שיחות עם גורמים שונים בתאגיד ומחוצה לו, מהן נאספות ראיות ביקורת חשובות, ובאמצעותן אפשר לבחון את סבירות המידע המתקבל מהמנהלים; ולפיכך ישנה חשיבות רבה לשמירה על סודיות ניירות העבודה".

מועצת רואי החשבון קבעה בעמדתה כי "בהתאם לתקינת הביקורת של לשכת רואי החשבון, במישור היחסים שבין רואה החשבון המבקר לבין הישות המבוקרת, אין לישות או לאורגן או נושא משרה בה זכות לקבל מסמכים המהווים תיעוד ביקורת המצויים ברשותו של רואה החשבון המבקר, במובן זה שניירות העבודה הם בבעלותו וקניינו של המבקר, וככלל אין למסרם או לגלותם.

"זאת, בין היתר, ביחס למסמכים שהוכנו על-ידי רואה החשבון המבקר ואשר מתעדים את סביבת הביקורת, לרבות אופיים של נושאי המשרה והמנהלים ורמת האמינות של מצגיהם, סיכוני הביקורת והמתווה לשיקול-הדעת הבלתי תלוי של רואה החשבון המבקר כפועל יוצא מכך".

עוד נקבע כי "רואה החשבון המבקר רשאי לנהוג מנהג בעלים בניירות העבודה הפנימיים שלו, במקרה שאלה אינם מהווים מסמכים שהוכנו על-ידי רואה החשבון עבור הלקוח אגב עבודת הביקורת או מסמכי מקור של הלקוח אשר הועברו אל רואה החשבון לצורך עבודתו, והכול בכפוף לכל דין".

שטרק מבהירה כי "המשמעות של עמדה זו היא שניירות העבודה של רואה החשבון הם רכושו ובבעלותו, וקיים אינטרס ציבורי שיוותרו בסודיות, כדי לאפשר לו אי-תלות במבוקר וחופש פעולה בביקורת חקרנית מודרכת סקפטיזים (לגבי תקינות המצב הכספי של התאגיד המבוקר)".

לדבריה, "תקני הביקורת המקומיים והבינלאומיים קובעים מעמד זה של ניירות העבודה של רואה החשבון, ובפסק דין פרמייר קלאב הוכר מעמד זה של ניירות העבודה, שעה שנמנע מדירקטורים בחברה המבוקרת, שביקשו להפעיל את זכות העיון שלהם כדירקטורים וסורבו, תוך הסבר כי אלה אינם מסמכים של החברה אלא כאמור מסמכים בבעלות רואה החשבון. כלל הסודיות האמור מתייחס לראיות הביקורת ולתיעוד עבודת הביקורת של רואה החשבון המבקר, והחריג לכלל זה הם מסמכים שקיבל רואה החשבון מהחברה או הכין כשירות עבורה (מעבר לעבודת הביקורת)".

לדברי עו"ד אייל נייגר, יועץ משפטי ללשכת רואי החשבון, לעמדת המועצה יש משמעות בהליכים משפטיים של החברה מול רואה החשבון, אך בהליכים בהם נתבע רואה החשבון בטענת רשלנות עדיין שולט עיקרון הגילוי.

לדברי נייגר, "בהביטי דיני החברות, כשמתחרים זה מול זה, בקשת החברה לקבלת ניירות העבודה וטענת הסודיות של רואה החשבון - מגובה היום. לעומת זאת, בהליכים בהם נתבע רואה החשבון בטענה להתרשלות, בית המשפט העליון קבע (בעניין חפציבה) כי אין חיסיון משפטי לניירות העבודה, ולא חלים דיני החברות הרגילים אלא דיני ההתדיינות, בהם שולט העיקרון של גילוי מרבי ושוויון המידע בין מתדיינים, המושג באמצעות מנגנון גילוי המסמכים שגובר. כלשונו של השופט יצחק עמית, אין להקיש מדיני החברות לדיני התדיינות".

בנקודה הזאת בדיוק מתנהל מאבק של לשכת רואה החשבון להשיג חיסיון רואה חשבון-לקוח. כידוע, מלבד ביקורת (שירותי ראיית החשבון "הקלאסיים"), מעניקים רואי החשבון שירותים מקצועיים רבים נוספים, ובהם ייעוץ מס, ייעוץ עסקי וייעוץ בנושאים פיננסיים רבים. בשנים האחרונות מנהלת לשכת רואי החשבון מאבק לקבלת חיסיון למידע שמועבר בין רואי החשבון ללקוחותיהם במסגרת ייעוץ זה, בדומה לחיסיון הקיים על מידע שמועבר בין עורכי דין ללקוחותיהם. לטענת רואי החשבון, בהיעדרו של חיסיון, הלקוח שומר (על אף מערכת היחסים עם רואה החשבון) דברים מסוימים שבוצעו על-ידו לעצמו, בעוד שחיסיון היה מאפשר לו פתיחות מול רואה החשבון שהיה מסייע לאותו לקוח להסדיר את אותם עניינים עם הרשויות.

עד כה, כל ניסיונות הלשכה להכניס את חקיקה שכזו לספר החוקים (נשיאי לשכה קודמים ניסו לקדם מהלכים בתחום), נתקלה בהתנגדות של רשות המסים והמחוקק.

לדברי רו"ח שטרק, "הנושא של סודיות ניירות העבודה של רואה החשבון מתייחס לעבודת רואה החשבון המבקר, בעוד נושא חיסיון רואה חשבון נדרש בנושא חיסיון של רואי חשבון לגבי המידע של הלקוח בנושא מסים, כדי לסייע באופן המיטבי לתהליכי גביית מס אמת.

"למרות שמדובר בתהליכים שונים, המשותף להם הוא שיש תהליכים בעבודת רואי החשבון הנדרשים לסודיות ולחיסיון, במטרה למצות את ההליך בצורה הטובה ביותר לטובת האינטרס הציבורי, בין אם זה פעילות תקינה של חברה או גביית מס מלא".

צרו איתנו קשר *5988