מנורה מבטחים: ההפקדות לפנסיה קטנו באפריל ומאי ב-8% וב-11% בשל הקורונה

קבוצת הביטוח מנורה מבטחים הפסידה 341 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה • בשל שינוי הכיוון בשווקים לאחר תום הרבעון גדל היקף הנכסים המנוהל על ידי מנורה מבטחים מסוף מרץ ב-8.1% לכ-216 מיליארד שקל בימים אלה

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים / צילום: תמר מצפי
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים / צילום: תמר מצפי

משבר הקורונה ממשיך לסחוף את חברות הביטוח להפסד ניכר בשורה התחתונה ברבעון הראשון ב-2020, בעיקר בשל הפסדי ההשקעה והפגיעה במרווח הפיננסי, כשהפעם קבוצת הביטוח מנורה מבטחים מדווחת על הפסד כולל רבעוני של 341.3 מיליון שקל. זאת לעומת רווח כולל של כמעט 182 מיליון שקל שרשמה ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בהמשך המגמה בענף, כשמנורה מבטחים מציגה הפסד מתון מזה של מתחרותיה העיקריות.

על פי דיווח החברה, שאת פעילותה המרכזית מנהל יהודה בן אסאייג, ברבעון הראשון השנה חלה ירידה במרווח הפיננסי - הכנסות מהשקעות בניכוי התשואה המובטחת למבוטחים - בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אשר השפיעה על תוצאות הקבוצה, כשגם הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח קטנו בשל אובדן דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים. מנגד, כתוצאה משינויים בריבית חסרת סיכון ברבעון הקבוצה הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-150 מיליון שקל לפני מס, דבר שהגדיל את רווחיה, וזאת לעומת הגדלת התחייבויות שביצעה ברבעון המקביל אשתקד, בהיקף שעמד אז על כ-127 מיליון שקל.

מנורה מבטחים מחזיקה בקרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה. מדובר בעוגן לרווחי החברה, כשגם בשיא משבר הקורונה הניבה לחברה רווח כולל לפני מס של 37 מיליון שקל. עם זאת, מדובר בקיטון של כ-19% ביחס לרווח כולל לפני מס של 46 מיליון שקל שנרשם בפעילות זו ברבעון הראשון אשתקד. אפרופו משבר הקורונה מדווחת מנורה מבטחים פנסיה כי על רקע המשבר "חל קיטון בדמי הגמולים ובהתאמה בדמי הניהול שנגבו בחודשים אפריל ומאי 2020, בשיעור של כ-8% ו-11%, בהתאמה". מדובר בעדות לעומק הפגיעה בעובדים במשק, עם הוצאת עובדים לחל"ת ופיטורי העובדים, כשרבים מהציבור לא איבדו הכנסה שוטפת אלא גם את ההפרשות לפנסיה הצוברת שלהם - דבר שיפגע גם בפנסיה שלהם בעוד שנים רבות.

מול פעילות הפנסיה שהרוויחה מנורה מבטחים רשמה הפסדים בפעילויות ביטוחי החיים, הקטנים שלה ביחס למתחרות הגדולות האחרות, ובפעילויות הגמל וההשתלמות. גם מגזר הביטוח הכללי הניב לחברה הפסד לפני מס, שרובו נזקף לתחום ביטוח הרכב חובה, בעיקר בשל השפעת התשואות בשווקים על ההכנסות מהשקעות. לצד זאת החברה לא הציגה רווח בשום תחום מרכזי אחר בביטוחים הכלליים ברבעון, כשדווקא במגזר ביטוחי הבריאות והשיווק היא רשמה שיפור ניכר שסייע לשורה התחתונה שלה.

במגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד רשמה מנורה מבטחים רווח כולל לפני מס של 93 מיליון שקל, לעומת הפסד של 31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בצל זינוק של 50% בפרמיות בתחום - בעיקר בשל כך שהחברה החלה לבטח את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי של חברי קופות החולים מאוחדת ולאומית. עיקר השיפור בתוצאות במגזר זה נשקף ל"השפעת השינוי בעקום ריבית חסרת הסיכון בתוספת פרמיית אי נזילות שמשפיעה על בדיקת נאותות העתודות אשר גרם לקיטון בהתחייבויות בסך של כ-146 מיליון שקל לפני מס" כשבמקביל החברה מדווחת על גידול ברווח החיתומי במגזר זה.

ומה לגבי השפעות הקורונה? מנורה מבטחים מדווחת על כך ש"אין הרעה מהותית במרבית תחומי הפעילות", כאשר "בענפי הרכב חלה ירידה בכמות התביעות בחודש מרץ", וזאת לצד הקיטון בהפקדות בחיסכון הפנסיוני באפריל ובמאי כאמור מעלה וקיטון בהפקדות לגמל וההשתלמות בכ-10% בחודשים אפריל ומאי. בצל המשבר הודיעה החברה על תוכנית התייעלות שאמורה להקטין את הוצאותיה השנה בכ-100 מיליון שקל והחל מ-2021 ב-75 מיליון שקל לשנה.

נכון לסוף הרבעון הראשון השנה ניהלה מנורה מבטחים נכסים בהיקף כולל של כ-200 מיליארד שקל, לעומת כ-220 מיליארד שקל בסוף 2019. ואולם, בשל שינוי הכיוון בשווקים לאחר תום הרבעון גדל היקף הנכסים המנוהל על ידי מנורה מבטחים מסוף מרץ ב-8.1% לכ-216 מיליארד שקל בימים אלה. כמו כן, היקף הפרמיות ודמי הגמולים שהחברה רשמה ברבעון הראשון השנה עמד על 6.64 מיליארד שקל, גידול של 7.8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ועוד קודם לקיטון בהפקדות בשל ההרעה במצב התעסוקה במשק.

צרו איתנו קשר *5988