דוח מקינזי בדרך לעתירה נוספת: "העבירו את המידע בשנית"

דוח מקינזי העוסק בעתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה פורסם השבוע, כאשר
כל המידע הנוגע לאפשרות של סגירת בזן המפורט בדוח מושחר כמעט לחלוטין • כעת פנתה עמותת ״הצלחה״ לממונה על חופש המידע בדרישה למסור את הדוח מחדש: "היה מקום לבצע את ההשחרות במידתיות ובאופן נקודתי ומצמצם"

מיכלי הענק של בזן/ צילום: גיל ארבל
מיכלי הענק של בזן/ צילום: גיל ארבל

לאחר שמשרד ראש הממשלה העביר לעיון הציבור את דוח מקינזי בנושא עתיד התעשייה הפטרוכימית בחיפה, זאת כאשר חלקים ניכרים ממנו מושחרים, אתמול בערב פנתה בנושא עמותת ״הצלחה״ לממונה על חופש המידע במשרד רה"מ ולנציג הפרקליטות. במכתב, עליו חתום יועמ"ש הצלחה עו"ד אלעד מן, נדרש משרד ראש הממשלה למסור מחדש את הדוח באופן התואם את הדין, כך שיאפשר חיפוש ותוך הסרת או הבהרת פרטים נוספים בקשר לחלק ניכר מההשחרות שבוצעו בו.

״מרשתי פונה אליכם בטרם תפנה לערכאות המוסמכות לשם בחינה מחודשת של תשובתכם. הפנייה נשלחת אליכם לשם ייעול השיח ומיצויו טרם פניה לערכאות והיא מעל הצורך ולפנים משורת הדין״, כתב מן.

לדבריו, במכתב הנלווה לדוח צוינו באופן כללי, כוללני ובלתי ממוקד שלושה סייגים לפיהן הושחר מידע בדוח. לא הובהר בהקשר זה אילו השחרות מתייחסות לאיזה סייג ומה היה המידע וההסכמות שהביא למסירתו כתנאי לאי גילויו. ״לכן, הנכם נדרשים להוסיף ולציין בצד כל השחרה והשחרה לאיזה סייג היא מתייחסת״. ההשחרות הרבות נבעו, כך לפי לשכת ראש הממשלה, בשל ביטחון המדינה וסודיות מסחרית הנוגעת לבזן.

עוד הוסיף מן בנושא כי ״בתוכן העניינים של הדוח הושחרו שלושה סעיפים שהם כותרות משנה בדוח. נבקש להבין מדוע היה צורך להשחיר כותרות ולאילו חריג הן מתייחסות ומדוע לא ניתנה לפחות פראפרזה על תוכן המידע שהושחר באופן שלא תחשוף את המידע הרגיש שלטעמכם היה מקום לחסות״.

דוח מקינזי שהוזמן על ידי המועצה הלאומית לכלכלה בנוגע לעתיד התעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה מצוי מזה כשנתיים בידי המדינה, אך רק כעת שוחרר לעיון הציבור. במסמך שנמסר בוצעו השחרות רבות ונרחבות וזאת בלא כל הסבר נקודתי. לפי עו״ד מן, אופן גורף זה אינו מתיישב עם הוראות הדין. ״היה מקום לבצע את ההשחרות במידתיות ובאופן נקודתי ומצמצם. היקף ההשחרות וצורתן מעידים על טיפול לא מידתי בבקשת חופש המידע וזאת בלא הסברים או נימוקים הולמים ומפורטים״.

כך למשל הושחרו גם טבלאות ותרשימים כולל שמות השדות, כותרות וקווי מתאר שלהן. לטענת עמותת הצלחה, שלד הטבלה והתרשימים לא היה צריך להיות מושחר והיה מקום להשחיר אך ורק את המידע הרגיש עצמו בתוך הטבלאות, ״ככל שהדבר הכרחי וגם אז לספק פרפראזה אודות מהותו של מידע זה והסיבה העובדתית להימנעות ממסירתו״.

טענה נוספת נוגעת לכך שהדוח הוא למעשה צילום ידני של קובץ מודפס. המידע שנמסר לא הועבר באופן דיגיטלי המאפשר חיפוש בו וזאת על אף שניכר מהאופן שבו בוצעו ההשחרות, שלפחות חלקן בוצע על גבי קובץ מקור שהודפס. עו״ד מן דורש ממשרד ראש הממשלה להעביר את המידע בשנית ״באופן דיגיטלי פתוח המאפשר חיפוש. זאת כדרישת הדין והנחיות היחידה הממשלתית לחופש המידע״.

צרו איתנו קשר *5988