הממשלה החליטה על הקמת ועדת שרים לענייני פנים, תכנון ושלטון מקומי

בראש הוועדה יעמוד שר הפנים אריה דרעי • בין מטרות הוועדה: לעסוק בקביעת מדיניות ובאישור וקידום רפורמות • לצד הוועדה יפעלו גופים מתכללים קרובים במשרד האוצר ובמשרד השיכון

שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

בישיבת הממשלה שהתקיימה היום (א') הוחלט על הקמתה של ועדת שרים חדשה שבראשה יעמוד שר הפנים אריה דרעי, והיא ועדת שרים לענייני פנים תכנון ושלטון מקומי. בוועדה יהיו חברים שרי האוצר, הבינוי והשיכון, הגנת הסביבה ושרת התחבורה. בין סמכויות הוועדה: קביעת מדיניות, אישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים בכל הקשור לתחומי הפנים, שירותים, תכנון ורישוי בנייה, שלטון מקומי, אוכלוסייה והגירה; עיסוק בכל הנושאים הנוגעים לעקרונות וקביעת מדיניות לקידום הסכמי תכנון ופיתוח בין גורמים ממשלתיים לרשויות מקומיות, ובתוך כך הסדרים נלווים להסכמי-גג לתכנון ופיתוח כוללניים; אישור תוכניות מתאר ארציות ותוכניות לתשתיות לאומיות.

הוועדה החדשה שעליה הוכרז היום משלבת חלק מסמכויות ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ונדל"ן, או בשמה המוכר קבינט הדיור וועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי. שתי הוועדות הוקמו ב-2015, אך האחרונה לא הייתה אקטיבית במיוחד. גורם בכיר במשרד הפנים הבהיר בשיחה עם "גלובס" כי החידוש בוועדה הוא העיסוק בתחום התכנון: "ועדת שרים לענייני פנים ושירותים הייתה תמיד. זו הייתה וועדה פחות פעילה. שר הפנים לרוב העדיף להעביר נושאים שקשורים לפנים ישירות לממשלה ופחות לוועדה. מכיוון שקבינט הדיור התפרק לשלוש חתיכות, נוצר הצורך בוועדה החדשה", הסביר.

יש להבהיר כי במשרד האוצר תוקם בקרוב וועדת שרים לתשתיות בראשות שר האוצר ומטה תשתיות, במשרד השיכון תוקם וועדת שרים לדיור ולענייני מקרקעין ומתחת סוג של מטה לדיור ובמשרד הפנים, יתווסף לוועדת השרים הקיימת נדבך התכנון. הוועדה תפעל תחת שר הפנים ומתחתיה יוקם מטה תכנון. ההבדל בין שלושה המשרדים הוא שמשרד הפנים יהיה היחיד שינהל דה-פקטו את תחום התכנון. בין היתר תהיה אחראית הוועדה על מינהל התכנון והוועדות: הוותמ"ל, ות"ל, ולנת"ע והולחו"ף. הוועדה שבראשותה יעמוד שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן תעסוק יותר בהיבטים של ביצוע ומקרקעין ותהיה אחראית גם על רמ"י.

מאיגוד המתכננים נמסר כי "אנו מברכים על חידוש הפעלת ועדת השרים לענייני פנים, תכנון ושלטון מקומי. תיאום בין כלל משרדי וזרועות הממשלה הרלוונטיים הוא חיוני, בדרך לעבודת מטה יעילה ומתואמת. באיגוד המתכננים מקווים שלוועדה יצורפו גם המשרדים הכלכליים על מנת לוודא שיוסרו החסמים ויינתנו לגופי התכנון כלים לתמיכה בפיתוח. עם זאת מדגיש איגוד המתכננים את החשיבות שבשיתוף מנגנוני השלטון והתכנון המקומיים וביזור סמכויות ע"י ועדת השרים לרמה המקומית. חשוב שלצד הגדרת הסמכויות ייקבעו גם משאבים שכה נחוצים לחיזוק גופי התכנון ברמה המקומית והאזורית".

עו"ד עמית יפרח מזכ"ל תנועת המושבים מאמין שהוועדה החדשה תידרש להחליט כיצד לנהוג והאם להמשיך את פעולת הוותמ"ל: "הנתונים העולים כעת של ההיקף המלאי התכנוני הקיים כתוצאה מחמש שנות הוותמ"ל מחזקים את עמדתנו כי הוותמ"ל במתכונתו הנוכחית סיים את תפקידו וכעת עליו להתרכז בהתחדשות העירונית והמגזר הערבי ולהגביר באופן משמעותי את הבינוי במקומות הללו ולהפסיק לאלתר תוכניות על קרקעות חקלאיות, וזו גם הסיבה שהגשנו יחד עם התנועה הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות פניה לפני עתירה לבג"ץ בכדי למנוע את הארכת החוק שאמורה לעלות לאישור הממשלה. גם הספקנים שבינינו מבינים לאור משבר הקורונה את משמעות הקרקע החקלאית עבור מדינת ישראל ובטחון המזון שהגופים התכנונים צריכים לשמר. המלאי התכנוני הקיים הוא כזה שצריך להחזיר את המדינה לתכנון שפוי דרך הועדות המחוזיות ולהשקיע במוקדים שבהם באמת צריך לעשות בוותמ"ל שימוש, ואנו כעת עם תחילת עבודתה של ממשלה חדשה קוראים למקבלי ההחלטות לקבוע מדיניות תכנון המתאימה לעת הזו".