רשות שוק ההון לא מרוצה מהחיתום הביטוחי לבעלי מוגבלויות: רוצה שהחברות ישתפרו בהליכי החיתום

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת חוזר שמטרתה לשפר את הליכי העבודה בקבלה או דחייה לביטוח של בעלי מוגבלויות • הרשות מותחת ביקורת על כך שיש הסתמכות יתר על החלטת ביטוח לאומי ביחס לאנשים על הספקטרום האוטיסטי

נוסע בעל מוגבלות בשדה התעופה / צילום: Shutterstock
נוסע בעל מוגבלות בשדה התעופה / צילום: Shutterstock

רשות שוק ההון יוצאת בביקורת על התנהלות חברות הביטוח בעת ביצוע הליך חיתום רפואי לאנשים עם מוגבלות לקביעת האפשרות להצטרפותם לביטוח. בטיוטה לתיקון ושינוי חוזר "עקרונות לעריכת חיתום רפואי", מגלה רשות שוק ההון, שבראשות הממונה ד"ר משה ברקת, כי "כתוצאה מעבודת הפיקוח השוטפת, בירור פניות ציבור ועריכת ביקורות יזומות, עולה כי קיימים תהליכי עבודה שלדעת הרשות אינם מאפשרים למועמד לביטוח עם מוגבלות למצות את בחינת זכאותו לכיסוי ביטוחי".

על פי רשות שוק ההון "במקרים מסוימים חברת ביטוח לא מעדכנת את המועמד לביטוח עם מוגבלות שסורבה בקשתו לביטוח על האפשרות העומדת בפניו לפנות בבקשה מחודשת לצירוף, לאחר חלוף תקופת זמן, שבמהלכה התגבשה ודאות לגבי מצבו התפקודי של המועמד לביטוח. עוד עלה כי בעת בחינת צירוף מועמד לביטוח על הספקטרום האוטיסטי לעיתים ניתן משקל רב יתר על המידה לזכאותו של המועמד לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, ללא שבוצעה בהכרח בחינה פרטנית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי, זאת על אף שהמוסד לביטוח לאומי מאשר זכאות לקצבת נכות ללא תלות בשאלת מיקומו של הפונה על הספקטרום האוטיסטי".

על כן, ממשיכה וקובעת רשות שוק ההון, כי יש לעדכן את נוהלי חברות הביטוח "באשר לעריכת הליך החיתום לשם צירופו של אדם עם מוגבלות, כהגדרתו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טרם קבלתו לביטוח". במסגרת זו רוצה הרשות לקבוע כי בחיתום רפואי לאדם עם מוגבלות, "במצבים שבהם טרם ניתן להעריך את הסיכון הביטוחי של המועמד לביטוח בעת החיתום", "יציין הגוף מוסדי במכתב הדחייה כי באפשרות המועמד לביטוח להגיש בקשת צירוף בעתיד לאחר שיתגבש מצבו התפקודי". כמו כן הרשות רוצה לקבוע כי "גוף מוסדי לא ידחה מועמד לביטוח על הספקטרום האוטיסטי על בסיס אישור זכאות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי, בטענה, כי המועמד לביטוח נמצא זכאי לקצבת נכות בגובה 100%".

צרו איתנו קשר *5988