בנק ישראל בצעד דרמטי: מנמיך תחזיות ומשיק תוכנית רכישות אג"ח קונצרני של עד 15 מיליארד שקל

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ועדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה בשנת 2020 • הנגיד ירון על תוכנית הרכישות של אג"ח קונצרני: "אנחנו רוצים לוודא שהתמסורת של המדיניות המוניטרית תחלחל לכל תחומי הכלכלה"

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום
ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

ריבית בנק ישראל תישאר ללא שינוי, למרות ההחרפה הצפויה במשבר הכלכלי כתוצאה מההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום להותיר את שיעור הריבית הנוכחי על כנו, תוך שהיא מדגישה כי הבנק ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק.

לראשונה, בנק ישראל יתחיל לרכוש אג"ח קונצרני בשוק המשני בהיקף התחלתי של כ-15 מיליארד שקל. עד כה רכש הבנק אך ורק אגרות חוב של ממשלת ישראל. בבנק מסבירים כי "מטרת התכנית הנה להבטיח את המשך פעולתו התקינה של שוק אג"ח החברות, ולחזק את התמסורת מהמדיניות המוניטרית אל שוק האשראי, על ידי הפחתת הריבית בה חברות מגייסות אשראי בשוק ההון, ופינוי מקורות נוספים לאשראי לכלל ענפי המשק". 

הבנק ירכוש אג"ח בהיקף של 15 מיליארד שקל על בסיס סמן רחב של ניירות ערך. הסמן כולל אך ורק חברות בדירוג - A ומעלה, ואינו כולל אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלות מרכיב הוני ואג"ח שלא צמודות לשקל ואינן בריבית קבועה. בבנק מציינים כי שווי שוק האג"ח הקונצרני בישראל הוא כ-341 מיליארד שקל, והיקף השוק העומד בתנאי הסף מוערך בכ-75% מסוג זה.

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון הסביר את ההחלטה להתחיל ברכישות האג"ח הקונצרני בכך ש"אנחנו רוצים לוודא שהתמסורת של המדיניות המוניטרית תחלחל לכל תחומי הכלכלה ותגיע למירב השווקים ולמירב המשתמשים באשראי. צריך להבחין בין כשל שוק, שכרגע אין בשוק הקונצרני לבין סיוע בכך שהעלויות יהיו יותר נמוכות. באשר לאופן ביצוע הרכישות הנגד ביקש להדגיש כי "מדובר בסמן מאד רחב ואין פה איזשהו רעיון לקנות אגח ספציפי כזו או אחר אלא כמיטב יכולתנו את תיק השוק".

נגיד בנק ישראל גילה כי הציג אתמול לראש הממשלה תכנית תלת-שלבית לשנים 2020-2021 העוסקת בשלב ראשון בעזרה ראשונה למשק בדגש על שוק התעסוקה והארכת הזכאות לדמי אבטלה, בשלב שני מציעה התכנית צעדים להאצת הפעילות הכלכלית, הכשרות מקצועיות והגברת הביקושים במשק (באמצעות השקעות בתחבורה ציבורית, דיגיטציה שיפוץ בתי מלון וצעדים נוספים) ובשלב שלישי בצעדים להגברת הפריון. מדובר בתכנית המהווה לדברי ירון "חלק מקופסאות הקורונה" כלומר חלק מהתכניות החוץ תקציביות שמקדמת הממשלה שהיקפן הגיע עד כה ל-105 מיליארד שקל. הנגיד אמר כי יש סבירות גבוהה שנצטרך להגדיל את תכנית הסיוע הממשלתית מעבר ל-100 מיליארד השקלים שהוקצו לה.

במקביל להחלטת הריבית מפרסם היום בנק ישראל את התחזית המעודכנת של מחלקת המחקר לשנים 2020 ו-2021. עדכון התחזיות נעשה הפעם על-רקע ההחמרה המהירה בנתוני התחלואה בקורונה. התחזית לצמיחה בשנת 2020 עודכנה כלפי מטה והתוצר צפוי להתכווץ בשיעור של כ-6%, וזאת "לאור הרעה בנתוני התחלואה המגדילים את אי-הוודאות ומעכבים את החזרה של הפעילות הכלכלית לשגרה, ולאור ההתפתחויות בעולם", נמסר בהודעת הבנק.

בחטיבת המחקר של הבנק מעריכים כעת כי גם אם לא יהיה סגר נוסף התוצר של המשק צפוי להתכווץ בשיעור של 6% בשנת 2020, נמוך ב-1.5 נקודת אחוז מהתחזית הקודמת, והוא צפוי לצמוח בשיעור של 7.5% בשנת 2021. במקרה של סגר נוסף תתרסק הצמיחה במשק ב-2020 בשיעור של 9%. לפי התחזית המעודכנת צפוי שיעור האבטלה לעמוד בסוף השנה על 9% (לעומת 8.5% בתחזית ממאי) אך במקרה של סגר נוסף הוא יזנק ל-11.5%. העדכון מטה בפעילות הריאלית ב-2020 מוסבר בעלייה בנתוני התחלואה המגדילים את אי הוודאות ומעכבים את החזרה לשגרת פעילות כלכלית, בקצב הירידה בשיעורי ההשבתה בענפי המשק השונים הנמוך ביחס להערכותינו בתחזית מאי, ובהתפתחויות בעולם.

נזכיר כי בעדכון האחרון, שנעשה על-רקע נתוני תחלואה נמוכים, העלתה מחלקת המחקר את תחזית הצמיחה ל-2020 למינוס 4.5% (לעומת צמיחה שלילית של מינוס 5.3% בתחזית מאפריל).

התחזיות האלה שעודכנו היום נראו אופטימיות על-רקע תחזיות של גופים כלכליים אחרים ובראשם קרן המטבע הבינ"ל. ערב ההתפרצות הנוכחית של הקורונה צפו באוצר צמיחה שלילית של מינוס 5.4% ב-2020 וכי שיעור האבטלה יעמוד בסוף השנה על 12.8% שמתוכם 7.4% מפוטרים ו-5.4% עובדים בחל"ת.

בנוסף מכריז הבנק על חידוש התכנית למתן אשראי למערכת הבנקאית בתמורה להלוואות לעסקים קטנים וזעירים. מדובר בתכנית שהושקה ב-6 באפריל ובמסגרתה העניק בנק ישראל מתן הלוואות לבנקים בריבית של 0.1%  לטווח של שלוש שנים, מותנה במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים. התכנית הופעלה עד סוף חודש מאי, ובמסגרתה ניתנו הלוואות לבנקים בהיקף של 4.6 מיליארד שקל כנגד אשראי שהבנקים העניקו לעסקים אלו.

הוועדה המוניטרית החליטה לחדש את התכנית ללא מגבלה על גובה ההלוואות, ולהפעיל אותה עד להודעה חדשה. יתר מאפייני התכנית לא ישתנו: ההלוואות יינתנו בהתאם לקריטריונים שנקבעו בתכנית הקודמת לטווח של שלוש שנים, בריבית של 0.1%, וכל סכום שיועמד על ידי המערכת הבנקאית כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים יהיה זכאי למימון במסגרת תוכנית זו.

בתגובה להחלטת הריבית של בנק ישראל, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, ויקטור בהר, התייחס לתכנית רכישות האג"ח הקונצרני ואמר כי מדיניות בנק ישראל ממשיכה להיות דומה לזו של הפד האמריקני, הבנק המרכזי מותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1% שזהה בפועל לריבית בארה"ב, ומנגד משיק כלי מוניטרי חדש של רכישות איגרות חוב קונצרניות". בהר ציין כי "במסיבת העיתונאים לאחר פרסום ההחלטה ציין הנגיד כי אין כשל שוק בשוק האג"ח הקונצרניות, אך זהו צעד מוניטרי נוסף שמסייע לסקטור העסקי.

"בנוסף, הנגיד התייחס לגבי האפשרות להכוונה של עקום התשואות בישראל (YCC) והבהיר שכל עוד אין התפרצות אינפלציוניות הבנק יתמוך בריביות נמוכות, הן לממשלה והן לכלל המשק. כלומר, בנק ישראל מעדיף לשמור על תשואות נמוכות, אך לא להתחייב לכך באופן פורמאלי, עמדה שאף היא דומה לזו של הפד בארה"ב".

בהתייחס לתחזית הצמיחה המעודכנת מציין בהר כי "בנק ישראל מניח למעשה שהתוצר ב- 2021 יהיה גבוה מזה של 2019. קרן המטבע הבינלאומית מעריכה שברוב המדינות המפותחות התוצר בשנת 2021 עדיין יהיה נמוך משמעותית מזה של 2019".

צרו איתנו קשר *5988