סאגת משפט זדורוב: הפרקליטות מתנגדת לצרף כראיה הרצאה של מנהל המכון לרפואה משפטית

עורך דינו של זדורוב ביקש לצרף כראיה דברים שנשא מנהל המכון לרפואה משפטית בהרצאה לסטודנטים • הפרקליטות מתנגדת לבקשה בטענה כי הקלטה של הרצאה אינה יכולה להוות ראיה קבילה במשפט פלילי

רומן זדורוב / גיל יוחנן
רומן זדורוב / גיל יוחנן

הפרקליטות מתנגדת לבקשת סנגורו של רומן זדורוב לצרף כראיה דברים שנשא ד"ר חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית בהרצאת "זום".

בסוף יוני הגיש זדורוב את הבקשה לצירוף הראיה. בהרצאה התייחס ד"ר קוגל לעניין משפטי-רפואי, שעשוי להיות בעל השפעה מסוימת על תיק הרצח של תאיר ראדה שבו הורשע זדורוב.

לאחר שכבר הבהירה הפרקליטות כי לעמדתה אין מקום לקיום משפט חוזר, הפרקליטות השיבה בתגובה לבית המשפט כי "הקלטה של הרצאה" אינה יכולה להוות ראיה קבילה במשפט פלילי. זאת, בלא תלות מי הגורם הנותן את ההרצאה, מומחיותו ומעמדו. לא ניתן לקבל כראיה לעניין מחלוקת עובדתית בתיק ספציפי, דברים הנאמרים בהרצאה אקדמית לסטודנטים.

בתגובה נכתב כי אמנם על פי פקודת הראיות "בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה, בכתב, חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית, אולם, הקלטה של הרצאה אינה חוות דעת, וודאי שאינה "חוות דעת" הערוכה לפי הטופס שבתוספת לפקודה. משכך, אין בית המשפט רשאי לקבלה".

הפרקליטות מוסיפה כי לפי ההלכה, על ראיה המוגשת במסגרת בקשה למשפט חוזר להיות בעלת משקל סגולי ממשי, אולם אמירות שנאמרו במהלך הרצאה אינן מהוות ראיה כאמור.

הפרקליטות התעמתה בסיום תגובתה עם טענות עורך דינו של זדורוב, ירום הלוי וכתבה כי יש לדחות בשאט נפש את טענותיו למגמתיות של הפרקליטות, וכי השערותיו מופרכות. "השערות אשר אין בהן מלבד הוצאת דיבתה של הפרקליטות וטוב היה לולא הועלו על הכתב".

צרו איתנו קשר *5988