שליש ממשקי הבית עם ילדים מתחת לגיל 6 סובלים מעוני

לפי סקר הוצאות משקי הבית 2018 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור העוני בקרב משפחות עם שני ילדים ויותר מתחת לגיל 6 כפול מהשיעור של יתר משקי הבית • בחברה החרדית ובחברה הערבית המצב חמור במיוחד

בניין בשכונת עוני בישראל / צילום: תמר מצפי, גלובס
בניין בשכונת עוני בישראל / צילום: תמר מצפי, גלובס

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בחנו את המצב הכלכלי, חלוקת ההכנסות וההוצאות, העוני ורמת החיים של משקי בית שבהם שני ילדים או יותר מתחת לגיל 6, לפי מאפיינים שונים. במשפחות אלו ההורים בדרך כלל צעירים, נמצאים בתחילת דרכם בשוק העבודה והסיכון לעוני אצלן גבוה. הנתונים הם מתוך סקר הוצאות משקי הבית 2018.

על פי הלמ"ס, ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו לחודש למשק בית עם ילדים קטנים, מכל מקורות ההכנסה (עבודה, הון, קצבאות ותמיכות) הגיעה בשנת 2018 ל-21,012 שקל ברוטו. בניכוי תשלומי חובה (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) הגיעה ההכנסה הכספית נטו ל-17,593 שקל.

עוד עולה מהנתונים כי חלק ניכר מהמשפחות מצליחות למרות הכול לחסוך כ-14% מהכנסתן. ההוצאה הכספית הממוצעת למשק בית הגיעה לפי הסקר ל-15,115 שקל, 85.9% מסך ההכנסה הממוצעת נטו. עם זאת, ההוצאה הכספית של משקי בית ערביים ומשקי בית בפריפריה עלתה על סך ההכנסה הכספית נטו.

השורה המדאיגה במיוחד בהודעת הלמ"ס היא מצב העוני של המשפחות הצעירות. שיעור העוני בקרב משקי בית עם ילדים קטנים כפול מהשיעור בקרב יתר משקי הבית: 32.3% לעומת 16.2%, בהתאמה. בחברה החרדית ובחברה הערבית המצב אף חמור בהרבה. שיעור העוני של משקי בית של חרדים עם ילדים קטנים היה בשנת 2018 63.9% ושל ערבים - 62.4%.

יותר משני שלישים מחזיקים דירות ורכבים

נתונים מעניינים הם שיעור הבעלות על דירות ורכבים בקרב משקי הבית עם ילדים קטנים. על פי הנתונים, שיעור בעלי דירה בקרב משקי בית עם ילדים קטנים עמד על 63.6%, לעומת 68.6% ביתר משקי הבית עם ילדים עד גיל 17.

בנוסף, לכ-79% ממשקי בית עם ילדים קטנים הייתה לפחות מכונית אחת בבעלותם, לעומת 85% ביתר משקי הבית עם ילדים עד גיל 17. השיעור הנמוך ביותר של בעלות על מכונית נמצא בקרב משקי בית חרדיים - 41%, והשיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב יהודים לא חרדים - 93%.

צרו איתנו קשר *5988