לאחר שברקת עצר מינוי דירקטור בכלל ביטוח, דירקטוריון החברה האם משיב אש

הסערה בצמרת כלל ביטוח רחוקה מלהסתיים •  בדירקטוריון כלל החזקות רואים בעייתיות בהפרדה המוחלטת שהממונה רוצה ליצור בין חברי הדירקטוריון בכלל ביטוח לבין חברי הדירקטוריון בכלל החזקות בשל "חשש לניגוד עניינים"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

הסערה בצמרת כלל ביטוח רחוקה מלהסתיים, גם לאחר שהעימות בין יו"ר החברה לבין המנכ"ל הוכרע כשדני נוה הודיע על כוונתו לעזוב את תפקידו כיו"ר, בתום מאבק שהחל עם כוונתו להדיח את המנכ"ל יורם נוה, שלא צלחה.

לאחר שהממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, הבהיר כי ברצונו להפריד ולבטל כפילויות בין דירקטוריון כלל החזקות הציבורית לחברה הבת שלה כלל ביטוח, תוך שהבהיר שהדירקטורים של החברה הבת לא ימונו ע"י החברה האם, משיבים לו חברי הדירקטוריון בכלל החזקות. הללו טוענים כעת כי לממונה יש חלק נכבד במורכבות הרבה שנוצרה, בשל היעדר בהירות  בהוראותיו וזאת למרות שפנו אליו עוד בשנה שעברה בעניינים אלה.

ההתכתבויות בין דירקטוריון כלל החזקות לבין הממונה על רשות שוק ההון נעשות אגב הצורך במינוי דירקטור אחד לפחות, בשל רצונו של היו"ר דני נוה לפרוש מיידית מהחברה. ואולם, הממונה מתנגד כאמור כי המינוי האמור ייעשה מקרב חברי דירקטוריון כלל החזקות, כשנראה שהפתרון הנבחן כעת הוא בחירה בדח"צ מאחת החברות הבנות של כלל  ביטוח.

אך לא רק זאת, בדירקטוריון כלל החזקות רואים בעייתיות בהפרדה המוחלטת שהממונה רוצה ליצור בין חברי הדירקטוריון בכלל ביטוח לבין חברי הדירקטוריון בכלל החזקות בשל "חשש לניגוד עניינים". לתפיסתם, כפי שהם כותבים לממונה, עמדה זו של הרגולטור "אינה מתיישבת עם הנעשה בפועל בקבוצה ובחברות ההחזקה המתחרות בשוק ונראה שאינה מעוגנת בהוראות הדין".

כלל החזקות ביטוח  הציבורית אינה מפוקחת ישירות על ידי הממונה ברקת אך היא כפופה אליו בשל היתר השליטה שיש לה בכלל ביטוח. כלל ביטוח הפכה בשלהי 2019 לחברת הביטוח הראשונה ללא גרעין שליטה (דבר אשר קיים כבר בענף הבנקאות). בעקבות זאת, ועוד קודם לעימות שהתגלע בין היו"ר למנכ"ל, הבהיר הממונה לכלל החזקות כי עליה לקבל ממנו היתר שליטה חדש.

ואולם, בעוד שבמערכת הבנקאית כבר יש כללים ברורים וידועים שלפיהם יש לפעול בבנקים ללא גרעיני שליטה, כולל מערך לבחירת דירקטורים לבנקים הרלבנטים (לאומי, הפועלים, דיסקונט) הרי שבביטוח "טרם מונתה ועדה למינוי דירקטורים במבטח ללא שולט בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, וכן טרם כונן מנגנון אחר כפי שיקבע הממונה", כפי שכתב הממונה עצמו במכתבו האמור.

על רקע זה משיבים חברי דירקטור כלל החזקות הציבורית לממונה באומרם כי השהו "בשלב זה" את הבקשה לכינוס אסיפת בעלי המניות של כלל חברה לביטוח כדי למנות דירקטורים מטעם דירקטוריון כלל החזקות בכלל חברה לביטוח, וזאת בעקבות התנגדות הממונה על רשות שוק ההון. אבל, הם מבקשים מהממונה שלא רק יגיד להם מה לא לעשות אלא גם כיצד עליהם לפעול, כך שיוכלו למלא את הדרישות מהם לא רק כלפיו אלא גם כלפי החברה ובעלי מניותיה.

כך, הם כותבים לממונה האחראי כי "דירקטוריון כלל החזקות ממתין לקבלת ההבהרות המשלימות ביחס לדרך מינוי הדירקטורים, ולכל עמדה או הבהרה אחרת מצדך, לרבות טיוטת היתר שליטה שלפי שיטתך החברה צריכה להחזיק בו, על מנת שיוכל לבחון את כל אלו יחד עם בחינת עמדתך".

הם גם "מדגישים את הדחיפות במתן מענה מהיר לבקשה זו, הן בשים לב לנסיבות מן התקופה האחרונה והן בשים לב לכך שהעדר הבהרות, עמדה וטיוטה כאמור, מקשה על ההתנהלות, ויוצר מורכבות שיש לפעול לסלקה או למצער לצמצמה".

ככל הידוע דירקטוריון כלל החזקות כבר העלה תהיות בפני הרגולטור בעניינים אלה עוד ב-2019 - וטרם נענה על ידו, דבר שהוביל אותו למצב הבעייתי בו הוא מצוי כיום, בכל הקשור למינוי דירקטור חליפי ליו"ר שרוצה לפרוש.

גורמים בסביבת הפיקוח לא מקבלים את הטענות שנשמעות במכתב של חברי הדירקטוריון של כלל החזקות ביטוח, ורואים בהתנהלותם כשגויה. לגישתם התנהלות הרגולטור היא לפי כל דין ועל חברי הדירקטוריון "ליטול קורה מבין עיניהם", כדברי גורם מעורה.

אותם גורמים מכוונים בעיקר לסכום ההון שגויס בהקצאת המניות בשלהי 2019 ושטרם הועברה לחברה הבת ולא נעשה בו שימוש. בכלל החזקות ציינו במכתבם לברקת כי על פי התשקיף מותר להם להחזיק את כספי ההנפקה בחברה האם ולא להעבירם לחברת הביטוח כדרישת הפיקוח.

צרו איתנו קשר *5988