דירקטוריון כלל החזקות לא מיישר קו עם החלטות דירקטוריון החברה הבת

דירקטוריון החברה האם הציבורית של כלל חברה לביטוח החליט שלא לדון בעתיד המנכ"ל עוד במהלך 2020 וסבור ש"נכון היה שהמנכ"ל יחזור בו מהטענה כלפי היו"ר לגביה סבר הבודק כי לא הונחה בפניו ראשית ראיה"

יורם נוה ודני נוה / צילום: שלומי יוסף, כדיה לוי, גלובס
יורם נוה ודני נוה / צילום: שלומי יוסף, כדיה לוי, גלובס

האם מתבשל עימות בין הדירקטוריונים בכלל החזקות ביטוח הציבורית ובכלל חברה לביטוח הפרטית שבבעלותה בנוגע לאפשרות לדון בעניין כהונת מנכ"ל החברה? לאחר שדירקטוריון כלל חברה לביטוח שכפוף לפיקוחה של רשות שוק ההון החליט כי "לפחות עד סוף שנת 2020 לא יתקיים דיון בנושא החלפת המנכ"ל", החליט היום דירקטוריון החברה האם כלל החזקות הציבורית כי "דיון או החלטות הדירקטוריון לגבי המשך כהונה של המנכ"ל יתקבלו על בסיס התוצאות העסקיות של החברה וביצועיה", מבלי שהתחייב שזה לא יקרה עוד במהלך השנה הנוכחית.

ההחלטות הללו התקבלו היום אגב מתיחות בין דירקטוריון כלל החזקות לבין הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שלקח צד ברור בעימות שנוצר בתחילת מאי השנה בין יו"ר החברה דני נוה לבין מנכ"ל החברה יורם נוה, תוך שהוביל למינוי בודק חיצוני בחברה, במה שהוביל בסופו של דבר לפרישתו של היו"ר שביקש בתחילה להדיח את המנכ"ל, ולהישארותו בתפקיד של המנכ"ל שעבד לצדו בעבר ברשות ניירות ערך. תחילת העימות קרתה כשהיו"ר דני נוה ביקש להזיז מתפקידו את המנכ"ל, ללא דיון מקדים בדירקטוריונים בקבוצה. דבר זה הוביל את המנכ"ל יורם נוה להשמיע שורת האשמות כנגד היו"ר וכנגד בעלי מניות בחברה באמצעות מכתב חריף ששלח ושהפך לפומבי ושהוליד מכתב תגובה חריף גם כן מצד היו"ר.

לפי שעה נראה כי המנכ"ל יורם נוה צלח היטב את המהמורות שנוצרו לו מאז תחילת מאי, ושכללו קביעות של הבודק החיצוני שופט בית המשפט העליון בדימוס יורם דנציגר לפיהן לא נמצאו ראיות לחלק מטענותיו כנגד מניעי היו"ר. במסגרת דוח הבדיקה החיצונית נקבע גם כי "לא הונחה בפנינו אפילו ראשית ראיה" ביחס לטענות המנכ"ל כי "בעניין הטענה בדבר הסכמה כביכול בין יו"ר הדירקטוריון לבעלי מניות בחברה בעניין הארכת כהונתו "תמורת" החלפת המנכ"ל". אבל, עתה מבהיר דירקטוריון כלל החזקות הציבורית, כשהיו"ר דני נוה לא לקח חלק בהחלטות אלה, כי הוא סבור ש"נכון היה שמנכ"ל החברה יחזור בו מהטענה כלפי יו"ר הדירקטוריון לגביה סבר הבודק כי לא הונחה בפניו ראשית ראיה".

כמו כן, דירקטוריון כלל החזקות מציין כי הוא "נעתר" לבקשת היו"ר דני נוה לפרוש בהקדם, אך הוא אומר כי זה יקרה עוד זמן מה. "לאחר אישור הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2020, בכפוף למציאת פתרון בכלל ביטוח לעניין המספר המינימלי של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון", נקבע על ידו בהקשר זה. נציין כי הליך מינוי הדירקטור הנוסף שיביא את דירקטוריון כלל חברה לביטוח למספר המינימלי הנדרש עומד במרכז ריב בין הרגולטור לבין דירקטוריון כלל החזקות. נסביר כי כלל החזקות רוצים שיתאפשר להם למנות דירקטור מקירבם בכלל חברה לביטוח ושזו זכותם, בעוד שהרגולטור רוצה הפרדה טוטלית בין הדירקטוריונים הללו, ללא כפל תפקידים בהם, וללא שליטה של החברה האם בקורה.

כמו כן, ברקת הבהיר כי אינו רוצה התערבות של בעלי מניות בכלל חברה לביטוח בקורה ובמעמד המנכ"ל, דבר שעשוי להוביל לפלונטר משמעותי לשוק הביטוח כולו, בנוגע לזכויות חברות ההחזקה בביטוח ולסמכויות הרגולטור, שלעתים נראה כי הוא נוקט בתפיסה מאוד מרחיבה. מבחינת הרגולטור מדובר במקרה חריג בעיקר משום שכלל ביטוח הפכה לחברה ללא גרעין שליטה בשלהי 2019 - ובכך הייתה לחברת הביטוח הראשונה (ועדיין היחידה) שנמצאת במצב זה. כך או כך, הממונה ברקת הבהיר לכלל החזקות כי טרם נתן לה את ההיתר לשליטה בכלל חברה לביטוח.

בשורה התחתונה, בעוד שדירקטוריון כלל חברה לביטוח הביע "מורת רוח רבה מהשתלשלות האירועים שהביאה לחילופי המכתבים בין יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל" הרי שדירקטוריון החברה האם שלו - שחולק עמו רק שני חברים (היו"ר דני נוה והדח"צ יוסי יגיל) - הביע היום רק "את צערו", "על השתלשלות העניינים בכל הקשור למערכת היחסים וחילופי המכתבים והטענות ההדדיות שבין מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון".

בדומה לדירקטוריון כלל חברה לביטוח גם דירקטוריון כלל החזקות ביטוח הודיע כי "קיבל את המלצת ועדת הביקורת של החברה לפעול לבחינה וגיבוש של הנחיות ונהלים פנימיים מסוימים, הנוגעים לחברה, בהתאם להמלצות הבודק".

כאמור, דירקטוריון כלל חברה לביטוח כולל את היו"ר דני נוה ואת הדח"צ יוסי יגיל שגם מכהנים בדירקטוריון של כלל החזקות ולצדם הדח"צ גד ארבל שמכהן כיו"ר ועדת הביקורת שהובילה את הליך הבדיקה החריג בחברה בצמידות לרגולטור, ואת הדירקטורים עמוס ערן, אלי שמש, ד"ר רחל אדטו ופרופ' אורלי שדה בן עמי. דירקטוריון כלל החזקות ביטוח חברים היו"ר דני נוה, הדח"צ יגיל וגם הדירקטורים השופטת (בדימוס) ורדה אלשיך, מלי מרגליות, ד"ר אברהם קנובל וסמי מועלם.

צרו איתנו קשר *5988