יישום הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לשיקום נפגעי הקורונה יחטיא את מטרתו

שיקום כלכלי ממושך תחת הגבלות פיננסיות יצמצם ויגביל לחלוטין פעילות עסקית כלשהי וברוב המקרים עלול לחסל סופית את הסיכוי לשיקום

חוק חדלות פירעון / איור: ליאב צברי
חוק חדלות פירעון / איור: ליאב צברי

חוק חדלות פירעון ושיקום כללי נכנס לתוקף רק בספטמבר 2019, הכריז על שינוי תפיסתי לפיו יש לחתור ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של היחיד ולשלבו חזרה במרקם החיים הכלכליים כערך עליון. החוק ערוך ומותאם להליכי שיקום כלכלי עבור מי שניהל עסקיו בתום לב והסתבכותו הכלכלית קשורה בהכרח בכשל ניהולי וכלכלי.

אך, לא כך הם נפגעי הקורונה, יש להפנים כי בעלי עסקים ויחידים אשר נקלעו למשבר וקשיים כלכלים על רקע משבר הקורונה אינם נגועים בכשל ניהולי או כלכלי ולכן שונים מהותית מקהל היעד לשמו נועד החוק.

יש להכיר כי אנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי בהיקפי ענק, חוצה גבולות ונוגע בכל שכבות האוכלוסייה, אוכלוסיות שלמות שנשאבות לחדלות פירעון בגלל נסיבות אובייקטיביות ואלמלא המשבר לא היו מגיעים למצב של חדלות פירעון כלל.

במוקדם או במאוחר, בלית ברירה ימצאו עצמם רבים מתדפקים על דלתות בית משפט לחדלות פירעון לישועה, וכבר עתה יש הטוענים כי הצפי לבקשות עומד על מאות אלפי בקשות.

אין מערכת המשפט ערוכה לקלוט מאות אלפי בקשות לחדלות פירעון, שכן בימים כתיקונם הגופים האמונים יחדיו על מערך הליכי חדלות פירעון כגון בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי ובעלי התפקידים השונים, אינם עומדים בעומס הבקשות לחדלות פירעון, כל שכן במצב של הצפה, ההשלכות הקשות והנזקים כתוצאה מהצפה יפלו על מבקשי הבקשות, אשר יוותרו חודשים ארוכים ללא מענה ראוי והגנה מנושים.

במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אין את הכלים הנכונים לשקם כלכלית את נפגעי הקורונה, ההיפך, יישומו של החוק על נפגעי הקורונה בהכרח יחטיא את מטרתו, ולא יהיה

זה מוגזם לומר כי הדבר עלול להביא להפלת הכלכלה כולה.

כך למשל, יחידים המבקשים להיכנס להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ימצאו עצמם בהליך משפטי במשך 4 שנים, במהלכו ימונה עבורם בעל תפקיד, הם יעברו חקירות בדבר אופן הסתבכותם הכלכלית, יגישו דוחות כלכליים חודשיים ובנוסף לאורך כל התקופה עד לקבלת הפטר יחולו עליהם הגבלות פיננסיות כגון הגבלה בבנק ישראל, איסור שימוש בשיקים וכרטיסי אשראי, ואיסור יציאה מן הארץ, אין ספק כי תקופת שיקום כלכלית מבוקרת והגבלות פיננסיות הקבועות בחוק הכרחיים לצורך שיקום של מי שכשל בניהול עסקיו .

עבור נפגעי הקורונה שאלמלא המשבר לא היו מכירים את המושג "חדלות פירעון" הרי שהליך השיקום הכלכלי הקבוע בחוק אינו יעיל, אינו נדרש אך ובעיקר אינו משקם, אלא רק מעקב חזרתם למעגל הכלכלי.

שכן, שיקום כלכלי ממושך תחת הגבלות פיננסיות יצמצם ויגביל לחלוטין פעילות עסקית כלשהי וברוב המקרים עלול לחסל סופית את הסיכוי לשיקום.

חוק אינו גזירת גורל, חוק צריך להיות מותאם ולשרת את המציאות הדינמית בה הוא חי. המציאות החדשה ושיקום המשק מחייבים פתרון משפטי מותאם ואחר, חקיקה ייעודית אשר תיתן מענה ראוי ומהיר לאנשים כה רבים אשר הסתבכותם הכלכלית הינה תוצאה ישירה של משבר הקורונה, חקיקה אשר תעמוד על שיקום כלכלי יעיל, המאפשר פעילות פיננסית תקינה, קביעת מנגנון של הסדרי חוב לתקופה מוגדרת וקצרה. 

הכותבת היא בעלת משרד בתחום חדלות פירעון והוצאה לפועל