המדינה הקטינה בכ-30% את תקרת המשיכה המוקדמת מקרנות ההשתלמות ל-7,500 שקל לחודש

מדובר בכספים לא נזילים בקרנות ההשתלמות שעתה יוכלו להימשך ללא תשלום מס, לשם נתן מענה תזרימי לכאלה שנקלעו לקשיים בשל משבר הקורונה • רוב כספי קרנות ההשתלמות כבר נזילים וניתנים למשיכה ללא ההקלה החדשה, ואין דרמה אדירה בשוק

ישראל כ”ץ, שר האוצר / צילום:  Abir Sultan, רויטרס
ישראל כ”ץ, שר האוצר / צילום: Abir Sultan, רויטרס

המדינה מפחיתה בכ-30% את תקרת המשיכה המותרת מקרנות ההשתלמות בגין משבר הקורונה מ-63 אלף שקל למשיכה מקסימלית בסך של 45 אלף שקל. ההפחתה נעשית "כהיענות של האוצר לדרישה של ועדת הכספים בכנסת להפחית את גובה התקרה".

מתן האפשרות למשיכה מוקדמת ללא תשלום מס של כספי חיסכון בקרן ההשתלמות נעשית כחלק מהתוכנית לסיוע לנפגעי משבר הקורונה, שנקלעו למשבר תעסוקתי ולקושי תזרימי ניכר. במסגרת זו המדינה הודיעה כי תאפשר משיכה חלקית מהחסכונות שעדיין אינם נזילים בקרנות ההשתלמות. הוראה זו תעלה בהמשך הבוקר להצבעה בכנסת כחלק מדיון כולל בתוכנית הממשלה למענה למשבר הקורונה.

בתחילה התכוונה המדינה לאפשר משיכה מקרנות השתלמות ללא תשלום מס עד לתקרת משיכה בגובה של 10.5 אלף שקל לחודש, ולתקופה של חצי שנה - מיולי ועד ינואר 2021. עתה המדינה מעדכנת מטה את גובה התקרה כאמור, ל-7.5 אלף שקל משיכה מקסימלית לחודש מבלי שהדבר נחשב לאירוע שמחייב תשלום מס, כשתקופת המשיכה המותרת נותרת חצי שנה אך מוזזת חודש קדימה, מאוגוסט ועד פברואר 2021. נציין כי המשיכה המקסימלית הינה מכל קרנות ההשתלמות של אדם, ולא מכל אחת מהקרנות השונות שבידיו, ככל שיש לו מספר קרנות.

עוד נציין כי ההפרשות החודשיות לקרנות השתלמות נחלקות להפרשות עובד (2.5% מהשכר שגבינו נעשית ההפקדה) והפקדות המעביד (עד 7.5% מהשכר כאמור). כך, חלק העובד שמהווה לכל הפחות רבע מהחיסכון שנצבר בקרן ההשתלמות כבר "יצא מהנטו" ולכן הקרן הנומינלית של סכום זה לא חייבת במס גם במשיכה שלא כדין. מכאן שההקלה שהמדינה מספקת הינה בנוגע לחלק המעביד בחיסכון.

מה הכוונה חיסכון לא נזיל בקרן השתלמות? הכספים בקרנות ההשתלמות ניתנים למשיכה ללא שנדרש תשלום מס בגינם, כעבור 6 שנים ממועד תחילת החיסכון באותה קרן. כך, קרן השתלמות שצברה 6 שנות חיסכון נחשבת לנזילה, כשניתן למשוך אותה בכל רגע, כשישנן נסיבות שמאפשרות נזילות ללא אירוע מס בקרן השתלמות גם כעבור "רק" 3 שנים ממועד תחילת החיסכון.

עתה מציעה המדינה לאפשר לציבור להסתייע בחסכונותיו. מנגד, בקרנות ההשתלמות ישנם כספים "לא נזילים", שמשיכתם מהווה אירוע מס. בשל הצורך בהקלה על הציבור החליטה המדינה לאפשר לציבור למשוך את הסכומים האמורים ללא תשלום מס, כאמור.

נכון לסוף יוני השנה היו בקרנות ההשתלמות נכסים בהיקף כולל של כ-242 מיליארד שקל. לדברי גורמים בשוק ניהול קרנות ההשתלמות עבור חלק משמעותי מהחוסכים בקרנות ההשתלמות שאינן נזילות, סכום המשיכה המקסימלי קרוב לסכום שנצבר בקרן ההשתלמות (שתופחת עם השנים, ורוב הצבירה מגיעה לקראת הפיכתה של הקרן לנזילה ולאחר מכן). עוד נציין כי רבים מהזכאים לקרנות השתלמות הם עובדי מדינה ועובדים בגופים חזקים, שלא נפגעו מהותית ממשבר הקורונה.

עד כה השנה לא רואים נסיקה אדירה של כספי חיסכון מקרנות ההשתלמות כשיעור מסך שוק הקרנות, וזאת למרות שהרבה יותר משני שלישים מהם הינם כספים נזילים שניתנים למשיכה מיידית ללא תשלום מס גם ללא התוכנית החדשה של המדינה. עם זאת, בחודש מרץ הייתה קפיצה ניכרת במשיכות מקרנות ההשתלמות ביחס להיקף המשיכות הרגיל, כפי שעולה מדיווחי הגמל-נט שחשפו משיכות ותשלומים בהיקף כולל של כ-2.2 מיליארד שקל. מדובר בסדר גודל של פי שניים מהמשיכות והתשלומים הממוצעים בחודש רגיל, כאשר דווקא באפריל ובמאי חלה ירידה לסדר גודל של כמחצית מהמשיכות בחודש רגיל, כשביוני נראה שהמצב חזר לשיגרה. אגב, בהפקדות לקרנות ההשתלמות חלה ירידה בעיקר בחודש מאי, כפועל יוצא לפגיעה בשוק העבודה.

צרו איתנו קשר *5988