ברקת יאפשר ניוד חיסכון פנסיוני שיש כנגדו הלוואה ומרחיב דרישות הגילוי של הסוכנים

ברקת יסדיר את האפשרות לנייד גם כספים בקופות הגמל להשקעה תוך שהוא דורש מסוכני הביטוח לגלות ללקוח מיהן חברות הביטוח שמשלמות להן את חלק הארי מהעמלות שלהם • לשכת סוכני ביטוח תוקפת את המהלך של הרגולטור, שוב

משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס
משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, מקדם בימים אלה שני היבטים שמלווים את הרשות כבר שנים ארוכות, ושהצריכו ומצריכים שינויים מהסוג שהוא מוביל עתה.

השינוי הראשון הינו הוראות שיאפשרו לחוסכים באפיקי החיסכון הפנסיוני להעביר את כספם לגוף מנהל אחר גם אם הם לקחו הלוואה מהגוף המנהל שאותו הם מבקשים לעזוב. במקבי, ההוראות הללו שצפויות לעלות לאישור ועדת הכספים בכנסת בימים הקרובים, גם נועדו לפתור קושי שהיה בעניין ניוד קופות גמל להשקעה והעברת הכסף שנצבר בהן בין גופים מנהלים ולאפיקי חיסכון אחרים מבלי לפדות אותן קודם, ובכך ליצור הכרח בתשלום מס רווחי הון.

השינוי השני הינו שינוי חלק ממודל הפעילות של סוכני הביטוח, במטרה לקדם במקצת את השאיפה להפוך אותם ל"אובייקטיביים" תוך הגברת האחריות שלהם ללקוח על חשבון ההתקשרות שלהם עם חברת ביטוח זו או אחרת.

נתחיל מהשינוי ביחס לאפשרות לנייד את כספי החיסכון לטווח ארוך גם במקרה שבו החוסך לקח הלוואה מהגוף המנהל שאותו הוא מבקש לעזוב. במצב הנוכחי הלוואה מגוף מנהל חיסכון פנסיוני מהווה אמצעי שימור של הלקוח, שאינו יכול לעזוב את הגוף המנהל כל עוד הוא ביתרת חוב כלפיו. עתה מבקש ברקת לשנות זאת ולאפשר ניוד של כספי חיסכון לטווח ארוך גם אם יש הלוואה כנגדם (והם משמשים כבטוחה), וזאת במקרה שהגוף הקולט המיועד מוכן להעמיד הלוואה כנגד ההלוואה הקיימת.

בנוסף, לאחר שנים שבהם לא הוסדרו הוראות הניוד בקופות הגמל להשקעה - כלומר להעביר אותם בין גופים ובין אפיקי חיסכון ללא שנוצר אירוע מס, הרגולטור יתקן לקונה ויאפשר ניוד של כספים אלה. הניוד יהיה אפשרי לא רק בין גופי ניהול קופות גמל להשקעה לבין עצמם, אלא גם מכיוון קופות גמל להשקעה לאפיקי החיסכון הפנסיוני.

נציין כי כיום מותר לחוסך לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה מקיפה חדשה, ואולם, הפקדה חד פעמית של כספים שמושקעים בקופות גמל להשקעה מחייבת עדיין פדיון מלא שלהם - תוך תשלום מס רווחי הון - ורק אז הפקדה לחיסכון הפנסיוני. על פי ההוראות החדשות שברקת יביא לאישור ועדת הכספים, כספי קופות הגמל להשקעה יוכלו לזוז לקרן פנסיה מבלי שישולם בגינן מס רווחי הון. עם זאת, נדגיש, קופות הגמל להשקעה רחוקות מלהיות מוצר פנסיוני, כשהן כלל לא זכאיות להטבות מס בשעת הפקדה, אלא "רק" לדחייה של תשלום מס רווחי הון (כשמזה ניתן להימנע אם המשיכה נעשית בגיל מבוגר, או אם הכסף יועבר לאפיק פנסיוני אמיתי, לכשההוראות החדשות יאושרו בכנסת).

עימות נוסף עם סוכני הביטוח

היום פרסמה הרשות שבראשותו של הממונה ברקת טיוטת חוזר שמטרתה "להתחיל ביצירת תשתית למודל הסוכן האובייקטיבי שעתיד להגביר את התחרות בתחום הביטוח ולהקל על ציבור המבוטחים בניוד לחברות מתחרות, ללא חסמים".

על פי הודעת רשות שוק ההון, מדובר בשתי הוראות חדשות: "הראשונה קובעת כי בעת תהליך הצירוף חייב סוכן הביטוח ליידע את המבוטח אם הוא בעל זיקה לחברות ביטוח מסוימות, וכי הביטוחים שיוצעו לו מאותו הסוכן יהיה מאותן החברות איתן הוא עובד ולא מכלל החברות".

ההוראה השנייה "תאסור על סוכני ביטוח לגבות דמי ביטול ממבוטחים שהחליטו לעבור לחברת ביטוח אחרת או לסוכן אחר", כדברי הרשות, שמסבירה בהקשר זה כי "עמלת דמי הביטול מייצרת חסם לתחרותיות ומונעת ממבוטחים לעזוב פוליסה קיימת גם כאשר מוצעת להם הצעה טובה יותר, וזאת כי עמלת הביטול הופכת הליך זה ל'לא משתלם למבוטח'".

לגבי ההוראה הראשונה כאמור נפרט כי על פי הטיוטה החדשה, שאמורה להיכנס לתוקף כבר בתחילת נובמבר השנה, החובה לגילוי בפני הלקוח של החברות העיקריות שעמן עובד הסוכן, יידרש להתקיים ביחס לחברות ביטוח שהעמלות שאותו סוכן קיבל מהן היוו יותר מ-40% מסך כל העמלות שהסוכן "מקבל עבור כלל המוצרים מאותו סוג".

ההוראה הזו שוב מציבה את ברקת מול ביקורת עזה מכיוון לשכת סוכני ביטוח, שבראשה עומד נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד, וזאת בהמשך להתקפות חריפות וחריגות של האחרון כנגד ברקת מלאחרונה, בעניין האישור שנתן הממונה לסוכנות הביטוח שבבעלות חברת כרטיסי האשראי מקס, וכוונתו לתת אישור דומה גם לישראכרט.

כך, לשכת סוכני ביטוח מסרה היום כי "בענף הביטוח יש נושאים דחופים לטיפול על ידי רשות שוק ההון ובין היתר, פרסומים מטעים של גופים שונים, מכירות שגויות על-ידי מוקדנים בניגוד לתקנות על ידי חברות הביטוח וללא ידע מקצועי מתאים. תמוהה בעינינו העובדה כי רשות שוק ההון בוחרת להתעלם מבעיות בוערות ולשים את הזרקור על הגורם המקצועי והאובייקטיבי האמיתי המספק שירות ישר הגון ומקצועי לציבור המבוטחים". זאת, תוך שהלשכה ציינה כי "המטרה של סוכני הביטוח תמיד הייתה ותמיד תהיה טובתו של המבוטח".

צרו איתנו קשר *5988