100 אלף שקל הוצאות על ערעור סרק; גרוסקופף: לפסוק הוצאות ביד רחבה

השופט גרוסקופף מתח ביקורת על הגשת ערעור הסרק, ואמר כי "על כך יש לא רק להצטער, אלא גם לפסוק הוצאות לטובת המשיבות ביד רחבה"

עופר גרוסקופף/  צילום: שלומי יוסף
עופר גרוסקופף/ צילום: שלומי יוסף

בית המשפט העליון פסק הוצאות חריגות בסך 100 אלף שקל בפסק דין קצרצר שעסק בערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב, בגדרו נדחתה המרצת פתיחה שהגישו קבוצת תובעים נגד עיריית תל אביב ועיריית חולון, לפיה התבקש בית המשפט המחוזי להורות על ביטול פסק דין חלוט שניתן על ידי בית המשפט העליון ב-2015.

בשנת 2013 הוגשה נגד העיריות עתירה מנהלית. העתירה התקבלה חלקית אולם בערעור הפך בית המשפט העליון את ההחלטה ב-2015.

גרוסרופף מציין כי "המערערים לא אמרו נואש, והגישו בקשה לדיון נוסף על פסק הדין בערעור. בקשתם זו נדחתה ביום 24.9.2015, תוך שנקבע על ידי הנשיאה מרים נאור כי בפסק הדין בערעור לא נקבעה הלכה שסותרת הלכות קודמות, וכי המערערים אינם מצביעים על כשל או טעות מהותית בשיטתו של בית המשפט".

גרסוקפף מציין כי לאחר מתן ההחלטה בבקשה לדיון נוסף הפך פסק הדין בערעור לחלוט. "בכך, על פי עקרונות יסוד של סופיות הדיון, היו הדברים אמורים להגיע לכדי סיום. ואולם לא כך מבחינת המערערים. כ-3 שנים לאחר מתן ההחלטה בבקשה לדיון נוסף הם פתחו בסיבוב התדיינות חוזר באותו עניין עצמו. ביום 17.10.2018 הגישו לבית המשפט המחוזי, ערכאת השיפוט אליה הוגשה העתירה המנהלית, המרצת פתיחה במסגרתה ביקשו סעד הצהרתי בדבר 'בטלות חלקית' של פסק הדין בערעור, וזאת 'בשל קביעות סותרות באותה מסכת עובדתית'". ביוני 2019 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה, הן מחמת העדר סמכות להתערב בפסק דין חלוט שניתן על ידי בית המשפט העליון והן מאחר שלגופו של עניין לא מצא כל סתירה בפסק הדין בערעור.

על כך הגישו התובעים ערעור לבית המשפט העליון. גרוסקופף מציין כי "הערעור דנן, כמו גם המרצת הפתיחה עליה הוא נסוב, מהווה מקרה בוטה במיוחד של שימוש לרעה בהליכי משפט, שכן הוא עומד בסתירה חזיתית לעקרון סופיות הדיון".

גרוסקופף מתח ביקורת על הגשת ערעור הסרק, ואמר כי "על כך יש לא רק להצטער, אלא גם לפסוק הוצאות לטובת המשיבות ביד רחבה".

את פסק הדין סיים גרוסקופף כי "טוב היה להמרצת הפתיחה שלא תוגש. משהוגשה ונדחתה, טוב היו עושים המערערים לו היו חוסכים מעצמם, מהמשיבות ומבית המשפט את הליך הערעור. משבחרו המערערים לנהל את ענייניהם הדיוניים כפי שבחרו, יישאו בהוצאות לטובת המשיבות בסכום של 50,000 שקל לטובת כל אחת מהן".

את המערערים ייצגו עוה " ד עודד ויינברג ואיריס ביבי. עיריית חולון יוצגה על ידי עו"ד כרמית פרוסט. עיריית תל אביב יוצגה על ידי עו"ד אורנה אחרק-פרלוק .

צרו איתנו קשר *5988