מגדל ועמיתים יצטרפו לרפק ברכישת תחנות הכוח של דלק

העסקה, בהיקף של 367.5 מיליון שקל, אמורה לסייע לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, להשלים את מכירתה של דלק ישראל

חברת רפק  מצרפת גופים מוסדיים לרכישת הבעלות על שתי תחנות כוח מידיה של דלק ישראל. העסקה, בהיקף של 367.5 מיליון שקל, אמורה לסייע לקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, להשלים את מכירתה של דלק ישראל במטרה להקטין את התחייבויותיה לבנקים ולמחזיקי האג"ח שלה.

רפק אנרגיה נמצאת בבעלות משותפת (בחלקים שווים) של קרן ג'נריישן קפיטל  ושל חברת רפק תקשורת ותשתיות, שבשליטת תנחום אורן. בחודש שעבר חתמה רפק אנרגיה על הסכם מחייב לרכישת שתי תחנות הכוח, שממוקמות בסמוך למתקני ההתפלה בשורק ובאשקלון.

היום עדכנה רפק אנרגיה על שינוי במתווה העסקה, כך שבמקום לרכוש באופן ישיר את מלוא מניותי שתי תחנות הכוח, תקים רפק אנרגיה שותפות שתרכוש את הבעלות על שתי התחנות. שותפות זו תוקם עם שניים מגופי הפנסיה הגדולים במשק, קבוצת מגדל ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות.

לפי עיקרי הסכם השותפות, תחזיק רפק ארגיה ב-100% ממניות השותף הכללי שינהל את השותפות וכן ב-35% ממניות השותפות גופים מוסדיים מקבוצת מגדל יחזיקו ב-45% ממניות השותפות ואילו קרנות עמיתים יחזיקו ב-20% מהשותפות. מטרת השותפות היא החזקה במניות חברות תחנות הכוח בשורק ובאשקלון, והיא תהיה בתוקף עד המאוחר מבין 17 שנים ממועד הקמתה או סיום הסכמי אספקת החשמל של תחנות הכוח לשני מתקני ההתפלה.

הסכם רכישת התחנות נחתם כאמור בחודש שעבר והשלמתו מותנית בהתקיימות של כמה תנאים מתלים, ובהם אישורים רגולטוריים מרשויות החשמל והמים, והסכמתו של בנק הפועלים, שהעמיד (עם שותפים) הלוואה בגובה 468 מיליון שקל להקמת תחנת שורק. על-פי ההסכם בין הצדדים, תשלם הרוכשת סכום של 307.5 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ואילו סכום נוסף של 60 מיליון שקל ישולם בתום שנה ממועד ההשלמה.

מגדל שבניהול רן עוז ועמיתים (קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר) שבניהול יואב בן אור הם מהגופים המוסדיים הגדולים במשק, שמבצעים את העסקאות ה"ריאליות" בעיקר מכספי העמיתים שהן מנהלות באפיקי החיסכון לטווח ארוך. מדובר בהשקעות אלטרנטיביות ולא סחירות שנעשות בפרויקטי תשתית, בנדל"ן, בקרנות השקעה ובאפיקים אחרים, ושמטרתן להניב לתיקי העמיתים החוסכים עוגן תשואה בדמות של תזרים קבוע ועקבי.

במסגרת זו הפכו בשנים האחרונות המוסדיים הגדולים בישראל - השניים כאמור וגם יתר קבוצות הביטוח הגדולות ובתי ההשקעות הגדולים - לבעלי נכסים משמעותיים בפרויקטי תשתיות, כשרובם גם מחזיקים בפורטפוליו נדל"ן מניב משמעותי, בארץ ובחו"ל. כלומר, ההשקעה הנוכחית של עמיתים ושל מגדל אינה יחידה במינה, אלא חלק ממגמה רחבה של השקעות מוסדיים בפרויקטים מעין אלה, הן ברמת החוב והן ברמת האקוויטי.

נכון לסוף חודש מאי השנה ניהלה קבוצת מגדל, שאת השקעותיה מנהל גיא פישר, נכסי חיסכון לטווח ארוך וביטוח (כולל נוסטרו) בהיקף כולל של כ-249 מיליארד שקל. עמיתים, שאת השקעותיה מנהל ניר עובדיה, מנהלת נכסים בהיקף כולל של כ-400 מיליארד שקל. בנטרול התחייבויות ממשלתיות שניתנו לעמיתים במסגרת סיוע ממשלתי, עמיתים מנהלת סך של כ-232 מיליארד שקל.

מבחינת מגדל העסקה היא חלק ממהלך העניינים השגרתי, כחלק מהפעילות היומיומית. אבל, לצד זאת חווה החברה בחודשים האחרונים סערה של ממש בצמרתה, כשדירקטוריון החברה האם שלה, מגדל אחזקות הציבורית, מבקש להדיח את יו"ר מגדל חברה לביטוח, ניר גלעד.

לפי שעה ההדחה מוקפאת וזאת בשל התנגדות הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שהינו הרגולטור לענף הביטוח. ברקת אף דורש מבעל השליטה בקבוצה והיו"ר שלה, שלמה אליהו, כי יעזוב את אחד מתפקידיה בה - דירקטור במגדל חברה לביטוח או דירקטור ויו"ר במגדל אחזקות. לפי שעה נראה כי שני הצדדים בדרך לעימות חזיתי, שאולי אף יגיע לבתי המשפט.