צנועה יותר בניסיון השני: מימון ישיר תונפק לפי שווי של פחות ממיליארד שקל

חברת האשראי הצרכני מקבוצת צור שמיר של משפחת שנידמן פרסמה תשקיף לקראת גיוס הון ראשוני של 143.5 מיליון שקל, בהנפקת מניות ואופציות, לפי שווי הנמוך בשליש מזה שתכננה טרם פרוץ משבר הקורונה

מימין: ערן וולף ומוקי שנידמן  / צילום: תמר מצפי, יח"צ
מימין: ערן וולף ומוקי שנידמן / צילום: תמר מצפי, יח"צ

חברת האשראי הצרכני מימון ישיר יוצאת לניסיון הנפקה שני בשוק ההון. החברה שבשליטת משפחת שנידמן פרסמה השבוע תשקיף שלפיו תנסה לגייס סכום של 143.5 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות, שתיעשה לפי שווי של 985 מיליון שקל "לפני הכסף", ו-1.13 מיליארד שקל אחריו.

זאת לעומת שווי של מעל 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף שלפיו ביקשה החברה להנפיק טרם פרוץ משבר הקורונה, בפברואר השנה. החיתוך של כשליש מהשווי בהנפקה מוסבר בפגיעה בעסקיה של מימון ישיר כתוצאה ממשבר הקורונה, שבאה לידי ביטוי כבר בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון.

מימון-ישיר-תוצאות-כספיות
 מימון-ישיר-תוצאות-כספיות

ההנפקה המתוכננת - שדבר קיומה נחשף ב"גלובס" בחודש שעבר - תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, ובמסגרתה יוצעו למשקיעים 76,331 חבילות במחיר של 1,880 שקל. כל חבילה תכלול ארבע מניות במחיר של 470 שקל למניה, ולצדן עוד שלוש אופציות מחוץ לכסף, הניתנות למימוש למניות לפי מחיר של 520 שקל למניה.

לדברי החברה, המחיר האפקטיבי למניה אחת עומד על 367.38 שקל, וזאת בהתבסס על מחיר החבילות שיוצעו למשקיעים ושווי האופציות הנכללות בהן. בנוסף, תרשום החברה למסחר בבורסה גם אג"ח מסדרה ב' בהיקף של 375 מיליון שקל ערך נקוב, שהנפיקה אשתקד לגופים מוסדיים בישראל ושזוכות לדירוג A2 מקומי של מידרוג.

משפחת שנידמן שולטת במימון ישיר דרך חברת ההחזקות הבורסאית צור שמיר  שבשליטתה. טרם ההנפקה המתוכננת, מחזיקה צור שמיר בשרשור (דרך החזקתה בחברה הבת ביטוח ישיר) ב-75% ממניות מימון ישיר. לחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה החזקה ישירה ב-19% ממניות מימון ישיר, ואילו לאומי פרטנרס מחזיקה בשרשור (דרך החזקתה בביטוח ישיר) ב-6% ממניות מימון ישיר. בכוונת מימון ישיר להתקשר עם לאומי פרטנרס חתמים בהסכם חיתום, במסגרתו ייקבע בין היתר כי ההנפקה תובטח בחיתום ביחס ל-25% מניירות הערך המוצעים.

מהתשקיף עולה כי מנהלים במימון ישיר מחזיקים בכ-145 אלף אופציות לרכישת כ-6% ממניותיה, כאשר מתוכן מחזיק המנכ"ל ערן וולף ב-60 אלף אופציות לרכישת כ-2.7% ממניות החברה. וולף גם זכה ב-2019 לשכר ומענקים עבור תפקידו בעלות של כ-3.8 מיליון שקל.

השהתה הלוואות סולו, קיצצה 11% מהעובדים

למימון ישיר שני תחומי פעילות מרכזיים: העמדת הלוואות לרכישת כלי רכב וכן העמדה ושיווק של הלוואות "סולו". בתחום הרכב מעמידה החברה הלוואות לאנשים פרטיים לשם רכישת כלי רכב, וזאת תוך שעבוד הרכבים כבטוחה לפירעון.

תחום ה"סולו" כולל הלוואות לכל מטרה והעמדת הלוואות לרכישת מוצרים ושירותים בבתי עסק ייעודיים. הלוואות אלו אינן מגובות בבטוחה מסוג רכב או דירה, אולם חלקן מובטחות בשטרי חוב.

עקב משבר הקורונה והשפעותיו על הכלכלה הישראלית, השהתה מימון ישיר את ההעמדה והשיווק של הלוואות הסולו, כך שעיקר האשראי החדש שמעמידה החברה כיום הוא למימון רכישת רכבים.

לדברי החברה, בשנים 2017-2019 סיפק תחום הלוואות הרכב יותר מ-90% מרווחיה, ולכן היא לא צופה שלהפסקת פעילותה בתקופה הקרובה בתחום ה"סולו" תהיה השפעה ניכרת על רווחיה.

עם זאת, החל ממחצית חודש מרץ ועד סוף אפריל נפגע משמעותית היקף מכירת כלי הרכב בישראל, בעקבות צעדי הסגר שננקטו בישראל, ובהתאם ירד משמעותית היקף ההלוואות לרכישת כלי רכב שהעמידה החברה. החל מחודש מאי כבר נרשמת התאוששות בתחום זה.

עוד עולה מהתשקיף כי במחצית 2020 צומצם מספרם של עובדי החברה ב-11% ל-481 עובדים נכון לסוף יוני. עיקר הקיצוצים נרשמו בתחומי המכירות, השיווק ומשאבי האנוש.

לאחר תקופה ממושכת של צמיחה ברווחיה, הוביל משבר הקורונה את מימון ישיר להציג הפסד של 28.1 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 34.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה מסבירה את המעבר מרווח להפסד ברבעון הראשון בירידה בשווי תיק ההלוואות המיועדות למימוש, עקב עלייה בתשואות איגרות החוב בבורסה בת"א, וכן מעלייה משמעותית בשיעור הפסדי האשראי החזויים של החברה בשל משבר הקורונה. כן ניכרה השפעה של הירידה במדד המחירים לצרכן.

לדברי החברה, בנטרול הירידה בשווי ההוגן של תיק ההלוואות, אשר הינה חד פעמית, היא הייתה רושמת ברבעון הראשון רווח כולל של כ-20 מיליון שקל. "לאור כך שמדובר בהשפעה אשר לאחר הרבעון הראשון קוזזה באופן משמעותי, החברה צופה כי תחזור לרשום רווח נקי החל מהרבעון השני", כותבת מימון ישיר.

יתרת תיק ההלוואות: כ-9 מיליארד שקל

מדוחות החברה עולה עוד כי הכנסותיה (נטו) צנחו ברבעון הראשון ב-59% ל-58.5 מיליון שקל, בעוד שההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים זינקו ב-93% ל-33.8 מיליון שקל. בהנהלת מימון ישיר מעריכים כי בהמשך השנה, עם הגדלת זמינות מקורות המימון וכן גידול בהיקף ביצוע המחאת תיקי ההלוואות, לצד תוכנית התייעלות וחיסכון בהוצאות, היקף העמדת ההלוואות על ידי החברה ישוב לגדול, ובהתאם יירשם שיפור בתוצאותיה.

נכון לסוף מרץ, הסתכם תיק ההלוואות שהעמידה החברה או שיווקה ושעדיין מנוהל על ידה (באופן מלא או חלקי) ב-9.126 מיליארד שקל. יתרה זו משקפת גידול של 17.9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי רק 17% מתיק ההלוואות עתידים להיפרע בתוך 36 חודשים, בעוד ש-50% מהתיק בתוך 37-60 חודשים, ואילו היתרה (33%) עתידה להיפרע בתקופה של 61-100 חודשים. במקביל, פועלת החברה גם בתחום של מכירת תיקי הלוואות לבנקים ולחברות ביטוח ופנסיה, ולדבריה מכרה ב-2018 תיקי הלוואות בהיקף כולל של 3.4 מיליארד שקל. 

במקביל, פרסמה החברה דוחות לא סקורים לרבעון השני של 2020, מהם עולה כי היא רשמה בתקופה זו רווח נקי של 26.3 מיליון שקל, המשקף ירידה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות נטו ירדו ברבעון השני ב-24% ל-113.5 מיליון שקל ואילו ההוצאות בגין חובות אבודים ומסופקים גדלו ברבעון השני ב-33% ל-25.7 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988