סטנלי פישר רוצה להיות דירקטור בפועלים; דוד אבנר התפטר מהוועדה לבחירת דירקטורים

פישר מתמודד על תפקיד דירקטור רגיל בבנק, מול ישראל טראו לשעבר מנכ"ל בנק אגוד, ואליהו קצב • במסגרת כהונתו כנגיד הוביל הבנק המרכזי מאבק חריף וחריג נגד יו"ר בנק הפועלים דאז, דני דנקנר • התפטרותו של אבנר היא מהלך חריג מאוד, שטיבו עדיין לא ידוע

סטנלי פישר / צילום: איל יצהר
סטנלי פישר / צילום: איל יצהר

האם פרופ’ סטנלי פישר, לשעבר נגיד בנק ישראל, סגן יו"ר הפדרל רזרב בארה"ב, המשנה למנכ"ל קרן המטבע הבינלאומית וסגן יו"ר סיטיגרופ, בדרכו לדירקטוריון בנק הפועלים? הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה הודיעה על המועמדים לכהונת דירקטורים בבנק הפועלים, ובכללם הנגיד לשעבר, שנמנה לאורך שנים על בכירי הכלכלנים בעולם. במסגרת כהונתו כנגיד הבנק המרכזי הוביל מאבק חריף וחריג נגד יו"ר בנק הפועלים דאז, דני דנקנר, שבתחילה זכה לגיבוי של בעלת השליטה בבנק דאז, שרי אריסון.

פישר מתמודד על תפקיד דירקטור רגיל בבנק, מול ישראל טראו, לשעבר מנכ"ל בנק אגוד, ואליהו קצב. על תפקיד הדירקטורים החיצוניים מתחרים שלושה, שמתוכם ייבחרו שניים - עו"ד רונית אברמזון רוקח, אירה סובל, שבעבר נקשר שמה למירוץ על תפקיד דירקטור בבנק לאומי, ורו"ח עיסאווי פריג', שהיה בעבר חבר כנסת.

מרשימת שמות המועמדים שבחרה הוועדה לבנק הפועלים עולה כי למעשה הדח"צית המכהנת דליה לב תעזוב את הבנק משום שאינה מועמדת לבחירה באסיפה הכללית הקרובה. זאת משום שהיא לא תוכל להתמודד על המשך תפקידה, אותו החלה למלא באפריל 2018. לב, שתכהן קדנציה אחת בדירקטוריון בנק הפועלים, היא יו"רית ועדת התגמול בדירקטוריון הבנק, כשהיא גם חברה בוועדות האשראי, הביקורת, אסטרטגיה ופיתוח עסקי והוועדה לכנולוגיית מידע וחדשנות טכנולוגית.

על פי פרסום באתר האינטרנט של בנק ישראל, האספה הכללית של הבנק תבחר עוד השנה שני דירקטורים במעמד דירקטור חיצוני ושני דירקטורים במעמד רגיל. כלומר, מתוך ששת המועמדים שהוועדה החליטה על זהותם, ככל הידוע בעקבות פנייתם היזומה לוועדה, ייבחרו ארבעה דירקטורים.

אגב, בוועדה לבחירת דירקטורים בבנקים ללא גרעין שליטה שבראשות השופט בדימוס משה גל, יש מקום לנציגים מהדירקטוריון של הבנק עצמו. בהקשר זה מציינים בבנק ישראל כי "בשל מינויו כיו"ר דירקטוריון הבנק, הסתיימה כהונתו של ראובן קרופיק כחבר הוועדה בשלבי עבודתה המוקדמים, וחבר הוועדה דוד אבנר התפטר בישיבה האחרונה, בשל טענות שהעלה". התפטרותו של אבנר היא מהלך חריג מאוד, שטיבו עדיין לא ידוע.