שוק הרכב | ניתוח

הקורונה הלמה ביבואניות הרכב ומספר המכוניות שמכרו ברבעון נחתך בחצי, אך לא כולן נפגעו באופן דומה

בחינת הדוחות הכספיים של היבואניות מעלה כי קרסו מוטורס נפגעה בצורה הקשה ביותר, דלק רכב הצליחה לפצות על הירידה במכירות בסיוע הכנסות מימון ופעילות איכות הסביבה ואילו יוניברסל מוטורס מדווחת על התאוששות משמעותית החל מחודש מאי

רכב שברולט, מהמותגים של יוניברסל מוטורס / צילום: יח"צ
רכב שברולט, מהמותגים של יוניברסל מוטורס / צילום: יח"צ

משבר הקורונה פגע בעוצמה בפעילות הליבה של שלוש יבואניות הרכב הבורסאיות - קרסו מוטורס, דלק רכב ויוניברסל מוטורס (UMI) - פגיעה שבאה לידי ביטוי בצלילה של עשרות אחוזים במספר המכוניות שהן מכרו בסיכום הרבעון השני של השנה. כמגמה, שלוש החברות מציגות ירידה משמעותית בהכנסותיהן ממכירת המכוניות ומפעילות השירות והחלפים, וברוב המקרים גם הרווח מפעילויות אלה נפגע. 

שוק הרכב מרחף מעל בור גדול שאין לו תחתית | דובי בן גדליהו, פרשנות

סך המכירות הרבעוניות של השלוש נחתך בכמחצית, והסתכם בכ-6,200 מכוניות בלבד, לעומת יותר מ-12,200 מכוניות שמכרו יחד ברבעון השני של השנה שעברה. כל זאת אחרי שבעקבות התפשטות הווירוס הוטלו הגבלות רגולטוריות רבות, ובהן סגירת אולמות התצוגה של החברות, מאמצע חודש מרץ (עוד במהלך הרבעון הראשון של השנה) ועד לסוף חודש אפריל. עם זאת, לפי נתוני החברות, "בחודשים יוני ויולי 2020, מכירות ענף הרכב בישראל הסתכמו לכמות דומה לעומת המכירות בחודשים אלו אשתקד".

בסיכום מחצית השנה הפגיעה קשה פחות, אולם המגמה המצרפית דומה, כך שמספר המכוניות שמכרו יחד קרסו מוטורס, דלק רכב ויוניברסל מוטורס הסתכם בכ-21,400, לעומת כ-30,300 מכוניות שנמכרו על-ידיהן במחצית הראשונה של 2019. זאת לאחר רבעון ראשון חיובי יותר, שקיזז חלק מהנזק של הרבעון השני. דלק רכב מציינת בדוחות כי  "בשל העונתיות שבה מאופיין תחום מכירת כלי הרכב, עשוי להיות קושי לפצות על הירידה שחלה בחודשים מרץ-מאי 2020 בהזמנות כלי הרכב בהמשך השנה".

מבין השלוש קרסו מוטורס בולטת בצד השלילי בסיכום רבעוני, גם בפגיעה שהיא מציגה במספר המכוניות שמכרה וגם בירידה ברווח; יוניברסל מוטורס מציגה ירידה מתונה יותר במספר המכוניות שמכרה וברווחיה; ואילו דלק רכב אף הצליחה להגדיל את רווחיה הרבעוניים, למרות פגיעה ניכרת במספר המכוניות שמכרה. 

מלבד יבוא רכבים חדשים עוסקות שלוש החברות גם בתחומים משיקים, ובהם שירותי מוסך ואספקת חלפים, פעילות ליסינג והשכרת רכבים, ודלק רכב עוסקת גם, באמצעות חברת ורידיס, בפעילויות של התפלת מים, אנרגיה ואיכות סביבה.

למרות ההרעה בתוצאות, שלוש החברות מסכמות את הרבעון השני ואת מחצית השנה עם שורה תחתונה חיובית, וכל אחת מהן הודיעה, במקביל לדוחות, על חלוקת דיבידנדים לבעלי מניותיה בהיקף של כמה עשרות מיליוני שקלים.

על רקע המצב, מניית קרסו מוטורס  איבדה כ-30% משווייה מתחילת השנה, והיא משקפת לחברה שווי של פחות מ-1 מיליארד שקל, בעוד ששווייה של דלק רכב  עומד על כ-1.7 מיליארד שקל, אחרי שחיקה של קרוב ל-20% במנייתה מתחילת השנה. יוניברסל מוטורס נסחרת בבורסה באמצעות שלוש סדרות אג"ח, בהיקף מצרפי הקרוב ל-1.1 מיליארד שקל, הנסחרות בטווח תשואות של כ-2%-3%.

אלה המספרים הבולטים של יבואניות הרכב בסיכום הרבעון השני.

63% הוא שיעור הירידה במספר המכוניות שמכרה בסיכום רבעוני קרסו מוטורס, יבואנית רכבי רנו וניסאן, שהסתכם בכ-2,400 - כמעט 4,200 מכוניות פחות מהמספר שמכרה ברבעון השני של השנה שעברה.

ירידות בשיעורים דומים מציגה החברה, הנמצאת בשליטת משפחת קרסו ומנוהלת על-ידי איציק וייץ, בשני המותגים העיקריים שלה, כמו גם במותג היוקרה אינפיניטי וברכבי דאצ'יה, הממותגים כלואו קוסט. נתונים אלה הורידו את נתח השוק שלה בסיכום רבעוני ל-6%, לעומת קרוב ל-9% ברבעון המקביל אשתקד.

רכב ניסאן שמייבאת קרסו / צילום: אתר החברה
 רכב ניסאן שמייבאת קרסו / צילום: אתר החברה

בסיכום מחצית השנה של קרסו מוטורס הכיוון דומה, עם ירידה של 44% במספר המכוניות הנמכרות, שעמד על כ-8,000, לעומת כ-14,300 במחצית המקבילה.

בקרסו מוטורס מציינים כי לאחר הסגר, עם פתיחת המשק בחזרה, "חלה דעיכה בהשפעה השלילית של המשבר על הפעילות העסקית", ומוסיפים, כי התארכות המגבלות על המשק בעקבות עלייה בשיעורי התחלואה מאז חודש יוני הובילה למצב שלפיו "השפעת המשבר על פעילות הקבוצה עדיין ניכרת, אם כי במידה פחותה".

יוניברסל מוטורס, יבואנית רכבי ג'נרל מוטורס (בראשן שברולט), סיכמה את הרבעון השני של השנה עם שחיקה של 16% במספר המכוניות הנמכרות, לכ-1,800, שם מציינים כי במהלך החודשים מרץ ואפריל מספר המכוניות שמכרה ירד בכ-1,400 ביחס למרץ-אפריל 2019, והסתכם בפחות מ-760.

ירידה זו התקזזה לפי יוניברסל מוטורס במכירות שבוצעו מוקדם יותר השנה, כך שמתחילת השנה ועד סוף חודש אפריל לא נרשם שינוי משמעותי במספר המכוניות שמכרה, לעומת השנה שעברה.

מעבר לכך, החברה, שבשליטת משפחת עיני וחיים דנון, מציינת כי מחודש מאי ועד מועד פרסום הדוחות הכספיים (לפני כשבועיים) היא "חווה התאוששות ועלייה משמעותית בקצב המסירות", כך שבתקופה זו היקף המכירות שלה נמצא בעלייה.

כך, את המחצית הראשונה של השנה סיכמה יוניברסל מוטורס עם שיפור של כ-5% במספר המכוניות שמכרה, שגדל בכ-260 והתקרב ל-6,100 מכוניות.

דלק רכב, שבשליטת המנכ"ל גיל אגמון, סיכמה את הרבעון השני עם ירידה של כ-1,500 במספר המכוניות שמכרה, לכ-2,000, כשעיקר ההשפעה היא ממכירות דגמי מאזדה - המותג המוביל שלה - לצד ירידה ניכרת גם במכירות רכבי פורד ו-BMW. בסיכום מחצית השנה מספר המכוניות שמכרה דלק רכב ירד ב-28% לכ-7,300.

מאזדה שמייבאת דלק רכב / צילום: יח"צ
 מאזדה שמייבאת דלק רכב / צילום: יח"צ

50% הוא שיעור העלייה ברווח הנקי שהציגה דלק רכב בסיכום רבעוני, שהגיע לכ-60 מיליון שקל. למרות שחיקה רבעונית של כ-25% בהכנסותיה, שהסתכמו ב-611 מיליון שקל, וירידה גם ברווח הגולמי, שיעורו מהמכירות עלה, בהשפעת שינוי תמהיל המכוניות הנמכרות והשפעות מט"ח.

עוד בסיכום רבעוני נהנתה החברה משינוי חיובי בסעיפי המימון שלה (שפעמים רבות מטים את תוצאותיה), והפעם נהנתה גם מהיחלשות הין היפני ביחס לשקל, וגם מעליית ערך ני"ע שהיא מחזיקה, כך שהיא הציגה הכנסות מימון נטו של כ-11 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל.

השפעות הפוכות של הני"ע שדלק רכב מחזיקה ושווי המטבע היפני גררו לשינוי חד ושלילי בסעיפי המימון בסיכום מחצית השנה, והובילו לצניחה של 40% ברווח הנקי שלה לתקופה זו, שהסתכם בכ-100 מיליון שקל.

יוניברסל מוטורס מציגה בסיכום רבעוני ירידה של 18% ברווח הנקי שלה, שהסתכם בכ-26 מיליון שקל, אחרי ירידה של 15% בהכנסות הרבעון, שהגיעו ל-669 מיליון שקל. בסיכום מחצית השנה הרווח הנקי שלה קפץ ב-38% והגיע ל-96 מיליון שקל, גם זאת בהשפעת סעיפי מימון.

אחרי שחיקה של 8% בהכנסות, שהסתכמו בתקופה זו בכ-1.55 מיליארד שקל, הוצאות המימון נטו של יוניברסל מוטורס למחצית השנה הצטמקו ביותר מ-90%, והסתכמו ב-4.5 מיליון שקל, בעיקר "מהפרשי שערוך על הנגזרים" המשמשים אותה כהגנות פיננסיות על פעילות היבוא שלה.

עוד נהנתה החברה, בראשות המנכ"לים המשותפים בני גבאי ועמית רון, והיו"ר דוד עיני, מרווח משערוך השקעות בני"ע ופידיון מוקדם, ומלבד זאת נרשם בדרך לשורת הרווח גם שינוי חיובי בסעיף חלקה בחברות מוחזקות, אחרי שבשנה שעברה ספגה הפסדים מהחזקותיה בחברת אוטו-איטליה - יבואנית רכבי פרארי ומזראטי, שנמכרה בסוף 2019.

אצל קרסו מוטורס הצלילה הרבעונית ברווח הנקי, שהסתכם ב-13 מיליון שקל, הגיעה ליותר מ-70%, בעוד שהרווח הנקי שלה במחצית השנה נחלש ב-22%, והסתכם בכ-60 מיליון שקל. זאת אחרי שבסיכום הרבעון השני הצטמקו הכנסותיה ב-36%, ל-664 מיליון שקל, ובמחצית השנה נחלשו ההכנסות ב-23%, ל-1.6 מיליארד שקל.

5 מיליון שקל הוא ההפסד המגזרי הרבעוני שמציגה יוניברסל מוטורס ממגזר ההשכרה לטווח קצר שלה - היחיד מבין מגזרי הפעילות שלה עם שורה תחתונה שלילית. זאת, לאחר רווח של קרוב ל-7 מיליון שקל ברבעון המקביל, ובהמשך לירידה של 43% בהכנסות המגזר, שהסתכמו ב-30 מיליון שקל. בסיכום מחצית השנה ההפסד מפעילות זו דומה, אחרי ירידה של 28% בהכנסות, ל-72 מיליון שקל.

ביוניברסל מוטורס מציינים, כי הירידה בפעילות "נובעת בעיקר מהפסקת התיירות הנכנסת לישראל" בעקבות התפשטות הקורונה, ומציינת כי "מתחילת אירוע וירוס הקורונה ועד לחודש מאי ישנה ירידה מהותית בשיעור ניצולת צי ההשכרה לזמן קצר".

בעקבות ההרעה במצב, ביוניברסל מוטורס נקטו כמה צעדים, ובהם עצירת רכש, העברת מכוניות מהשכרה למכירה, הסבת מכוניות לעסקאות ליסינג, סגירה זמנית של סניפים, הוצאת עובדים לחל"ת ועוד. בעקבות כך, מאז חודש יוני ועד כה, לפי החברה, "שיעור הניצולת של צי ההשכרה חזר לשיעור ניצולת שאינו שונה מהותית מזה שנרשם אשתקד".

קרסו מוטורס מציגה ירידה רבעונית של 31% ברווח התפעולי במגזר הליסינג שלה, שהסתכם ב-16 מיליון שקל, למרות צמיחה של 18% בהכנסות המגזר, שהגיעו ל-314 מיליון שקל, אחרי שבחודש מאי השלימה את רכישת חברת הליסינג "קל אוטו". בסיכום מחצית השנה נשחקו רווחי הפעילות ב-9% ל-37 מיליון שקל, אחרי עלייה של 13% בהכנסות המגזר, ל-552 מיליון שקל.

בין מגזרי דלק רכב בולט זינוק רבעוני של יותר מ-60% ברווחיה מפעילות איכות הסביבה, שהגיעו ל-21 מיליון שקל, אחרי עלייה רבעונית של 9% בהכנסות, ל-203 מיליון שקל. במסגרת פעילות איכות הסביבה שלה, ורידיס פועלת לפינוי, מיון, הטמנה, טיפול ומיחזור של פסולת ביתית ותעשייתית, וכן מטפלת בפסולת מסוכנת.

בדלק רכב לא מפרטים, אולם מציינים את המשך צמיחת פעילות איכות הסביבה, ומוסיפים כי "לא הייתה למשבר הקורונה השפעה מהותית" על תוצאותיה, כמו גם על פעילות התפלת המים והאנרגיה. 

צרו איתנו קשר *5988