ניר גלעד | בלעדי

ניר גלעד איים על דירקטוריות במגדל בהדחה. התשובה לא איחרה להגיע

התנהלות חריגה בדירקטוריון חברת הביטוח: שתי דח"ציות קיבלו מכתבים מאיימים מהיו"ר ניר גלעד שמנסה ככל הנראה לשנות את מאזן הכוחות בדירקטוריון והשיבו לו: "ניסיון שקוף ועז מצח להפוך את היוצרות"

ניר גלעד, יו"ר מגדל ביטוח / צילום: איל יצהר
ניר גלעד, יו"ר מגדל ביטוח / צילום: איל יצהר

ניר גלעד, יו"ר מגדל ביטוח, מגביה את גובה הלהבות ומאיים על שתי דח"ציות במגדל ביטוח כי יפעל להפסקת כהונתן. בד בבד שהממונה על רשות שוק הון מוביל חקירה מנהלית חריגה בקבוצת הביטוח מגדל, במטרה לבחון את התנהלות החברה והדירקטורים בה, יו"ר מגדל ביטוח ניר גלעד יוצא במהלך חריף משל עצמו, שלא ברור האם הוא מתואם עם הממונה או אם לאו, ושמגביר את גובה הלהבות. ל"גלובס" נודע כי לאחרונה שלח גלעד מכתבים חריפים נגד הדירקטורית הבלתי תלויה רונית בודו והדח"צית מירב בן כנען הלר, כשבהם הוא טוען כי לתפיסתו אופן התנהלותן "מעלה קושי גדול" בשאלת המשך כשירותן.

על פניו נראה כאילו גלעד פועל לשינוי מאזן הכוחות בדירקטוריון, שנוטה לרעתו, כשככל הידוע רק דירקטור אחד עומד לצדו והיתר, ככל הידוע, תומכים בהדחתו. על כך אומר גורם המקורב לדירקטוריון הקבוצה כי "גלעד לא בוחל בכל דרך על מנת לשנות את הרכב הדירקטוריון, שתומך באופן מובהק בהדחתו, וזה על רקע חשש כבד ומבוסס של חברי הדירקטוריון, כי מטרתו של גלעד היא השתלטות על החברה".

בסביבת גלעד מאשימים כי הדירקטורים ובעל השליטה פעלו בניגוד לנהלים ועשו דברים אסורים.

במכתבים שנשלחו לשתי הדירקטוריות על ידי גלעד קבע האחרון כי מבחינתו השתיים אינן יכולות לשרת את טובת החברה, וזאת בעוד שהן פועלות להזזתו מהתפקיד לאור ביקורת חריפה שהן ודירקטורים נוספים משמיעים כנגדו ונגד אופן התנהלותו. העתקים מהמכתבים החריפים נשלחו לממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, שעד כה חסם ומנע בחודשים האחרונים את פיטוריו של גלעד, למרות שדירקטוריון הקבוצה החליט על כך פה-אחד. בינתיים הממונה תוקף ובוחן לעומק את ההתנהלות של הדירקטורים במגדל, בדגש ע להתנהלותו של בעל השליטה שלמה אליהו. ברקת כבר הבהיר כי אינו מוכן שגלעד יודח מתפקידו לפני תום השנה הנוכחית, כשהוא רוצה שאליהו יפחית את מידת מעורבותו בקבוצה שבה הוא מחזיק ב-68.5% מהמניות.

במה מדובר? במכתב ששלח בסוף אוגוסט גלעד משתמש בין היתר בלשון חריפה שכוללת טענות רבות שמהן עולה החשש כי מבחינתו אי הסכמה עם מהלכים שהוביל כמוה כנימוק מוצדק להדחתן. בכל מקרה, בין היתר כותב לבודו כי הוא מסתמך בקביעתו כלפיה על שהביעה "תמיכה בדירקטוריון מגדל אחזקות ביוזמת בעל השליטה להקמת מטבחון לפיקוח על הנהלת מגדל ביטוח, תוך ריסוק כללי הממשל התאגידי במגדל ביטוח והשתתפות כחברה באותו מטבחון", כמו גם על כך שהביעה "תמיכה בעמדת בעל השליטה והתנגדות לתוכנית סדורה מקיפה ומפורטת שהציגה הנהלת החברה" כאשר "התנגדותך זו לא התבססה על נימוק סביר שיסתור את האנליזה המקצועית שהציגה הנהלת החברה".

אותו מטבחון שמזכיר גלעד היה ככל הידוע יוזמה של בעל השליטה אליהו ודירקטורים ממגדל אחזקות, שלא יצאה לפועל בשל התנגדות מצד הרגולטור שראה בכך מהלך בעייתי מאוד מבחינת כללי הממשל התאגידי.

אך לא רק זאת, גלעד טוען שבודו לא עמדה בתפקידה גם משום שהעזה לכפור במהימנות של נתוני השוואה שהובאו לדירקטוריון על ידי ההנהלה וזאת ללא כל יסוד עובדתי. גלעד גם מאשים את בודו כי ניסתה "לשכתב בדיעבד פרוטוקולים של דיונים", תוך שהוא מאשים כי לתפיסתו בודו ניסתה לגרור את מגדל למאבק בדירקטוריון.

"ברור כי מדובר בניסיון שקוף ועז מצח להפוך את היוצרות"

במכתב תגובה שהעבירה בודו לגלעד בתחילת החודש הנוכחי היא כתבה לו כי "מכתבך, על תוכנות ועל סגנונו, נדחים בזאת מכל וכל", תוך שהיא מגדירה את טענותיו כ"מופרכות", במה שממחיש את מידת החוסר אמון בדירקטוריון החברה בין חלק משמעותי מהדירקטורים לבין היו"ר, ובחזרה.

עוד היא כותבת לגלעד במכתב שגם כן ממוען לממונה על רשות שוק ההון, כי "ברור כי מדובר בניסיון שקוף ועז מצח 'להפוך את היוצרות', ולהסיט את הדיון מהטענות המופנות כלפיך, ומהעובדה שדירקטוריון החברה האם, מגדל אחזקות, החליט, פה אחד, שטובת החברות מחייבת את סיום כהונתך הן כמנכ"ל חברת האם והן כדירקטור וממילא כיו"ר חברת הביטוח". בודו המשיכה והשיבה לגלעד כי "העלאת הטענות המופרכות במכתבך מלמדת על ניסיון, ולא בפעם הראשונה, להלך עלי אימים ולהפעיל עלי לחץ פסול (כפי שדיווחתי בעבר לפיקוח)". על פי גורם מעורה בן כנען השיבה לגלעד דברים ברוח דומה.

נציין כי הליך הדחה של דח"צ או של דירקטור בלתי תלוי אינו פשוט והוא דורש ראיות להפרת אמונים או להפרת הוראות פיקוח. רשות שוק ההון בודקת את ההתנהלות במגדל זה זמן והשמיעה חששות רבים, אך ועדיין לא כיוונה ממצאים חלוטים כאלה או אחרים למי מהדירקטורים בחברה, פרט לביקורת שהועלתה נגד הדירקטור ובעל השליטה שלמה אליהו, כפי שהבהיר הערב גורם בסביבת הרגולציה.

נזכיר כי בודו ובן כנען היו גם בדירקטוריון מגדל אחזקות עד שהתפטרו ממנו כאשר כיום הן דח"צית במגדל חברה לביטוח.

הדח"צית בן כנען השיבה לטענות גלעד במכתב ששלחה לו כי "אין במכתבך דבר מלבד ניסיון מלאכותי, מופרך ובוטה למצוא 'מן הגורן ומן היקב' משקל נגד לטענות המופנות כלפיך, ככל הנראה בבחינת 'ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה', וניסיון להלך עלי אימים". עוד כותבת בן כנען כי "כל זאת מתוך האינטרסים שלך". גם היא טוענת כי מדובר בניסיום פסול להפעיל עליה לחץ, לאחר שכבר יידעה את הפיקוח בנושא, בדומה לטענות בודו, כשהיא טוענת כי טענותיו של גלעד כלפיה "חסרות בסיס".

צרו איתנו קשר *5988