בנק לאומי והבנק הבינלאומי מבקשים מביהמ"ש לקיים דיון דחוף בעניין כנפי משק

הבקשה לדיון באה לאור ההמלצות של הנאמן הזמני • דו"ח הנאמן הזמני ייחס כשלים והתנהלות כספית בלתי תקינה לנושאי משרה, דירקטורים, משרד רואי החשבון, המבקר החיצוני, ומבקר הפנים של "כנפי משק"

חגי ברנר / צילום: יוסי זמיר
חגי ברנר / צילום: יוסי זמיר

בנק לאומי, והבנק הבינלאומי, הנושים המובטחים של חברת "כנפי משק" פנו לשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חגי ברנר, בבקשה לקיים דיון דחוף בעניינם לאור המלצות הנאמן הזמני. זאת, בטרם תינתן החלטה כלשהי ביחס לאיזו מהמסקנות וההמלצות אליהן הנאמן בזמני בדו"ח שהגיש לביהמ"ש ב-21 בספטמבר.

הדו"ח ייחס כשלים והתנהלות כספית בלתי תקינה לנושאי משרה, דירקטורים, משרד רואי החשבון, המבקר החיצוני, ומבקר הפנים של "כנפי משק".

מהבקשה עולה כי הבנקים בעלי היקף נשייה בסכום כולל של כ-38 מיליון שקל, המהווה כ-79% מתוך כלל הנשייה בחברה, ללא הנשייה הנטענת של בעלת השליטה בחברה, חברת האם משקי הקיבוצים.

דו"ח הנאמן הזמני עמד בהרחבה על הגורמים, שלפי מסקנותיו אחראים למצב אליו נקלעה החברה - נושאי משרה ועובים בחברה, דירקטורים, משרד רואי החשבון, המבקר הפנימי וחברת האם.

הבנקים חולקים על הנטען בדו"ח ולפיו ההסדר המוצע אינו תואם את הוראות הדין. וכי אין לאפשר העדפה של הבנקים בכל המיוחס לנשייתם המובטחת של הבנקים, מכח השעבודים השוטפים הקיימים לטובתם, 5 מיליון שקל לכל בנק. זאת מאחר שרכיב זה לא תואם כביכול את יכולת הגבייה של החברה.

הבנקים טוענים כי ההלכה המושרשת בדין הישראלי היא כי "הנושים הינם בעלי הפררוגטיבה לשקול את השיקולים הרלוונטים בדבר כדאיותו של הסדר הנושים".

בבקשה צוין כי הבנקים חוששים שחרף התחזיות האופטימיות של הנאמן הזמני באשר לשיעור ההחזר הצפוי לנושי החברה (100%), בפועל לא יעלה בידי הנאמן שימונה לממש תחזית זו, ואף לא בקירוב לכך. "הבנקים אינן נכונים, כי הנאמן הזמני יתיימר ליטול לידיו את העילות וההליכים המוקנים להם בדין" נכתב בבקשה.

הבקשה הוגשה על ידי עורכי הדין יניב אזרן, אורי גאון ותום קופר ממשרד ב.לוינבוק ושות'. (חדל"ת 52891-07-20).

צרו איתנו קשר *5988