השפעת משבר הקורונה על החינוך במגזר הערבי – הקורונה מחזירה אותנו אחורה

השפעתו של המשבר המתמשך והמעבר ללמידה מרוחק עלולים לפגוע בסיכויי ההצלחה של התלמידים במערכת החינוך ובכניסתם לעולם האקדמיה

סטודנטים ערבים./צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
סטודנטים ערבים./צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

למשבר הקורונה אשר גרם, בין היתר, למעבר ללמידה מרחוק, יש השלכות שליליות רבות על החינוך במגזר הערבי, הן בחינוך הרגיל והן באקדמיה.

הלמידה מרחוק במערכת החינוך הרגילה במגזר הערבי קשה מאוד עד בלתי אפשרית עקב העדר תשתיות ומחסור במחשבים, במיוחד בכפרים הבלתי מוכרים בדרום. בנוסף, בשל המצב הכלכלי, בבתים רבים אין מחשבים כלל, מה שהופך את הלמידה מרחוק לבלתי אפשרית. למעלה מ-80% מהרשויות המקומיות הערביות משתייכות לאשכולות 3-1 על פי המדד הסוציו-אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

סקר של הלמ"ס שנערך ב-2019, מצביע על פערים גדולים בין החברה הערבית לחברה היהודית בתחום מחשבים ותשתיות אינטרנט. רק 43% מהנשאלים הערבים דיווחו שהם משתמשים במחשב בבית, לעומת 77% מהנשאלים היהודים. מכיוון שכך, השפעתו של המשבר המתמשך עלולה לפגוע הן בסיכויי ההצלחה של התלמידים במערכת החינוך הרגילה והן בכניסתם לעולם האקדמיה.

חשש לעלייה בשיעור הנושרים מהאקדמיה

המעבר ללמידה מרחוק עלול לפגוע גם בשמירה על העלייה במספר הסטודנטים הערבים. בעשור האחרון מספרם זינק ב-80% לכ-50 אלף סטודנטים ערבים. עשויה להיות גם פגיעה במאמץ לצמצם את שיעור הנשירה של סטודנטים ערבים, שב-2016 עמד על 14.3% לעומת 21% ב-2009.

סטודנטים ערבים באקדמיה נתקלים בחסמים רבים, בהם מצב כלכלי קשה, מחסור במלגות, שפה, הבדלים תרבותיים ועוד. המוסדות האקדמיים, באמצעות תוכניות שונות כגון שער לאקדמיה ובאמצעות הרכזים להנגשת ההשכלה, מסייעים רבות לסטודנטים הערבים בהשתלבות בעולם האקדמי. הליווי הצמוד בשנה הראשונה ללימודים כמו גם במהלך התואר, מגדילים את סיכויי ההצלחה בלימודים ותורמים לצמצום שיעור הנשירה. אלא שהמעבר ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה מצמצם את יכולתם של המוסדות ללוות את הסטודנטים הערבים ולתמוך בהם. לצד זה, ההחמרה במצב הכלכלי, עלולה לגרום גם היא לירידה בשיעור הפונים מהחברה הערבית לאקדמיה או להפסקת לימודים של סטודנטים פעילים.

העלייה בשיעור הסטודנטים הערבים באקדמיה תורמת לרווחתה של האוכלוסייה הערבית אך גם לרווחתו של המשק הישראלי בכללותו. ולכן על משרד החינוך, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה והמוסדות האקדמיים, לפעול להמשך התנופה והגדלת התקציבים לטובת תוכניות להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים ערבים. 

הכותב הוא רו"ח ומרצה במכללה האקדמית ספיר. משמש כממונה מוסדי להנגשת ההשכלה לסטודנטים הערבים במכללה