דלק מוציאה לדרך את המהלך לאיגוח תמלוגי העל מלווייתן

במסגרת המהלך מבקשת קבוצת דלק להנפיק בחו"ל סדרת אג"ח חדשה, בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר שיובטחו בשעבוד

אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס
אסדת לוויתן / צילום: אלבטרוס

קבוצת דלק מוציאה לדרך את המהלך לאיגוח תמלוגי העל להם היא זכאית ממאגר לוויתן, וזאת כחלק מההסכמות אליהן הגיעה עם מחזיקי אגרות החוב שלה. במסגרת המהלך מבקשת קבוצת דלק להנפיק בחו"ל סדרת אג"ח חדשה, בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר(כ-610 מיליון שקל), שיובטחו בשעבוד על זכויותיהן של קבוצת דלק והחברה הבת דלק אנרגיה, לתמלוגי-על מחלקן ביחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בפרויקט לוויתן.

אגרות החוב יוצאו לגופים מוסדיים מסווגים, זרים וישראלים, באמצעות תאגיד ייעודי (SPC) שהוקם לשלם כך ושנקרא "דלק תמלוג על לוויתן". דלק תמלוג על לוויתן נמצא בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, כאשר אליו יועברו זכויותיהן של דלק אנרגיה וקבוצת דלק מתמלוגי העל מלווייתן.

את ההנפקה, שמתוכננת להתבצע בשבועות הקרובים, יוביל בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס. לאחר השלמת המהלך יירשמו האג"ח החדשות למסחר במערכת הרצף המוסדי של בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

לדברי קבוצת דלק, איגוח תמלוגי העל מלווייתן מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במימוש המתווה לחיזוק הביטחונות וההון שגיבשה החברה יחד עם בעלי האג"ח והבנקים המובטחים. תמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות וכריות בטחון לתשלום הריבית למשקיעים בהנפקה, תועבר לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות שתוקן בחודש יוני השנה.

מהלך זה מצטרף לעסקה אחרת עליה דיווחה קבוצת דלק בשבוע שעבר, למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לידי קרן ארבל בתמורה ל-450 מיליון שקל. לדברי עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, "אנו ממשיכים לפעול במרץ לשיפור החוסן הפיננסי וליישום האסטרטגיה של הקבוצה.

"התהליך הנוכחי עליו הודענו היום בקשר עם איגוח תמלוגי העל מלווייתן, יחד עם העסקה המחייבת שנחתמה בשבוע שעבר עם קרן ארבל, למכירת מניות בדלק ישראל, צפויים להניב לקבוצה, לאחר קבלת האישורים המתאימים והשלמתם המלאה, סכום של כ-1 מיליארד שקל וזאת, להערכתנו, כבר במהלך השבועות הקרובים מאוד. סכומים אלה ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהם לטובת מחזיקי אגרות החוב ולפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי אגרות החוב, וזאת בהתאם להוראות המתווה שנחתם בין החברה ובין מחזיקי אגרות החוב והבנקים המובטחים שלה".

צרו איתנו קשר *5988