מה נותר לתשובה כדי להתמודד עם חובות הענק של קבוצת דלק

נכון להיום, לקבוצת דלק חוב של 5.87 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, חוב של 342 מיליון שקל לבנקים המובטחים וחוב של 137 מיליון דולר (463 מיליון שקל) לבנק BNP

יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

מכירת השליטה בחברת דלק ישראל היא מהלך חשוב ביותר לצורך עמידתה של קבוצת דלק בהסכמים שעליהם חתמה מול מחזיקי איגרות החוב שלה. עם זאת, מדובר בשלב אחד נוסף - לאחר שורה ארוכה של מימושי נכסים וגיוסי הון מהתקופה האחרונה - בדרך הארוכה של קבוצת דלק לייצוב מצבה הפיננסי, שלפי שעה רחוקה מלהסתיים.

נכון להיום, לקבוצת דלק חוב של 5.87 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, חוב של 342 מיליון שקל לבנקים המובטחים וחוב של 137 מיליון דולר (463 מיליון שקל) לבנק BNP. כנגד התחייבויות ענק אלו עומדים לרשות החברה כמה נכסים, שהמרכזיים שבהם הם: 55% מיחידות ההשתתפות של דלק קדוחים, בשווי של כ-2.2 מיליארד שקל; 100% ממניות חברת קידוחי הנפט והגז איתקה; וכן 100% ממניות דלק ישראל, שמתוכן היא תמכור כעת 70% תמורת 525 מיליון שקל.

נוסף על כך החזיקה קבוצת דלק בסוף יוני מזומנים בשווי של 174 מיליון שקל, שאליהם התווספו עוד 176 מיליון שקל בזכות הנפקה מוצלחת של מניות. כמו כן, צופה החברה לגייס השנה כ-180 מיליון דולר (610 מיליון שקל) בהנפקת איגרות חוב בינלאומיות, שיובטחו בשעבוד על הכנסותיה הצפויות של קבוצת דלק מתמלוגי-העל של מאגר לוויתן.

עם זאת, בין יולי 2020 ליוני 2022 אמורה קבוצת דלק לפרוע תשלומי קרן וריבית של 5.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ולבנקים, והצלחתה בכך מותנית בהוצאה לפועל של תוכניות גדולות הרבה יותר. ב-2021 למשל תופנה עיקר תשומת הלב של הנהלת קבוצת דלק לניסיון להפוך את החברה הבת איתקה לחברה ציבורית.

איתקה, שעוסקת בקידוחי נפט וגז בים הצפוני, היא הסיבה העיקרית למצב הקשה שאליו נקלעה קבוצת דלק. לפני כשנה רכשה איתקה שדות קידוח פעילים מידי חברת שברון האמריקאית בתמורה ל-1.75 מיליארד דולר, אולם ירידת מחירי הנפט בעולם הובילה השנה למחיקה של 667 מיליון דולר (2.38 מיליארד שקל) משווי נכסי איתקה.

על פי דוחות קבוצת דלק לרבעון השני, שתי האפשרויות העומדות כיום על הפרק הן מיזוגה של איתקה אל תוך חברה ציבורית, או מיזוגה עם חברה פרטית והנפקת החברה המאוחדת בבורסה בחו"ל.

על פי התזרים החזוי שצירפה קבוצת דלק לדוחות הרבעון השני של 2020, אמור מהלך זה להניב לה תזרים של כ-1.4 מיליארד שקל, נוסף על דיבידנד של כ-100 מיליון שקל שאמור להתקבל מאיתקה עד סוף 2020, ולדיבידנדים בהיקף כולל של כ-290 מיליון שקל שאמורים להתקבל ממנה ב-2021.

יכולתה של קבוצת דלק לצלוח את 2021 תלויה במידה רבה בהצלחת מהלך זה. עם זאת, הישרדות לאורך זמן תחייב את קבוצת דלק להצליח בהורדת תשואות האג"ח שלה, במטרה לחזור לשוק החוב הציבורי ולמחזר לפחות חלק מחובותיה.

הסיבה לכך היא, שללא מחזור חובות תיאלץ החברה להמשיך ולממש נכסים, בניסיון לפרוע את חובותיה. כך, שלאחר מימוש ההחזקות בדלק ישראל ובאיתקה, עלולה החברה להידרש למכירת חלק מהחזקתה בדלק קידוחים, שמהווה כיום את ליבת פעילותה.

מימוש נכסים מסייע אומנם לפירעון חובות, אולם הוא מקטין את יכולת ההתפתחות והצמיחה של החברה ופוגע בבעלי המניות. כך שמצב זה עדיף פחות עבור חברה חפצת חיים דוגמת קבוצת דלק.

במסגרת המסחר בבורסה הגיבו היום איגרות החוב של קבוצת דלק בעליות שערים חדות להסכם החדש למכירת דלק ישראל. עם זאת, איגרות החוב של החברה מהסדרות השונות נסחרות עדיין במחירים המגלמים תשואות שנתיות של עשרות אחוזים עד פדיונן המלא.

כך, למשל, אג"ח ל"א של החברה, שהיא הסדרה הגדולה ביותר, בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל, נסחרה היום במחיר של 50 אגורות, המגלם תשואה שנתית לפדיון של 44%. אג"ח ל"א אמורה להיפרע במהלך השנים 2021-2025, והיא משקפת משך חיים ממוצע (מח"מ) של כשנתיים. 

צרו איתנו קשר *5988