בעלי המניות בשיכון ובינוי שמו את ההגה בידיים של תמיר כהן: אישרו כהונתו כיו"ר וכמנכ"ל החברה

האישור התקבל לאחר שבשבוע שעבר הודיעה שיכון ובינוי כי הכהונה הכפולה תוגבל לתקופה של עד 18 חודשים בלבד

תמיר כהן / צילום: אבי שאולי
תמיר כהן / צילום: אבי שאולי

שיכון ובינוי מקבלת ודאות זמנית: אסיפת בעלי המניות של חברת שיכון ובינוי אישרה אתמול (ג') ברוב גדול את מינויו של יו"ר החברה תמיר כהן גם לתפקיד המנכ"ל. בהצעת ההחלטה למנות את תמיר כהן לשני התפקידים תמכו 89.5% מקרב כלל המצביעים, ו-78% מקרב המצביעים שלא סווגו כבעלי עניין אישי.

האישור התקבל לאחר שבשבוע שעבר הודיעה שיכון ובינוי כי הכהונה הכפולה תוגבל לתקופה של עד 18 חודשים בלבד, וזאת חלף הצעתה הראשונית להגביל את כפל התפקידים לתקופה של עד 30 חודשים. בקרב הגופים המוסדיים המחזיקים במניות שיכון ובינוי לא נרשמה אחידות דעים, כאשר חלקם תמכו בהצעה וחלקם התנגדו לה.

בנוסף אישרו בעלי המניות ברוב של 99.9% (הן בספירה הכללית והן בספירת הקולות הלא נגועים בעניין אישי בלבד) את הצעת החברה לשנות את סעיף 10 במדיניות התגמול שלה. סעיף 10 למדיניות התגמול עוסק בביטוח ושיפוי דירקטורים, והוא שונה בעקבות התייקרות משמעותית של פוליסות ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים שרוכשות החברות, ובעקבות הקלות שהעניקה בחודשים האחרונים רשות ני"ע לגבי התנאים שיש לכלול במדיניות התגמול בנושא זה.

כהונה כפולה בתפקידי היו"ר והמנכ"ל בחברה ישראלית אסורה על פי חוק החברות, אלא אם התקבל לכך אישור מטעם האסיפה הכללית של החברה ברוב של בעלי המניות שאינם מוגדרים כבעלי עניין אישי. על פי הצעת ההחלטה שאושרה, ימשיכו תנאי העסקתו הנוכחיים של כהן לחול ללא שינוי, למעט התאמת משכורתו החודשית והמענק השנתי להיקף משרה של 100%, בזכות כהונתו כמנכ"ל, המוגדרת בחברה כמשרה מלאה.

תפקיד היו"ר, שבו החזיק כהן עד כה, מוגדר בחברה כמשרה בהיקף של 85% בלבד. לפיכך נקבע כי המשכורת החודשית (ברוטו) של כהן תגדל מ-123 אלף שקל עבור 85% משרה ל-144.7 אלף שקל עבור 100% משרה.

משכורת זו צמודה למדד המחירים לצרכן מאז ינואר 2019, כך שכיום מדובר על משכורת חודשית ברוטו של 146.9 אלף שקל. בנוסף תגדל תקרת המענק השנתי שיוכל כהן לקבל ל-2.6 מיליון שקל, לעומת 2.21 מיליון שקל עבור 85% משרה כיום.

עוד נקבע בהצעת ההחלטה, כי לאחר תום תקופת כהונתו של תמיר כהן בתפקיד המנכ"ל (אם בתום 30 החודשים או קודם לכן) הוא ימשיך בתפקיד של יו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף משרה של 100% ועם תנאי ההעסקה המעודכנים. על כפל הכהונה של כהן הוחלט לאחר שב-30 ביוני השנה הסתיימה כהונתו הקצרה של אייל לפידות כמנכ"ל שיכון ובינוי, וזאת על רקע חיכוכים שהתגלעו בינו לבין כהן.

עזיבתו של אייל לפידות את תפקיד מנכ"ל שיכון ובינוי התקבלה בשוק ההון בהפתעה והובילה לירידה זמנית של כ-30% במחיר מניית שיכון ובינוי, שתוקנה מאז באופן מלא. עזיבה זו, שהוגדרה לבסוף כעזיבה בהסכמה, התרחשה על רקע חילוקי דעות עם דירקטוריון החברה, בראשות היו"ר תמיר כהן, איש אמונו של בעל השליטה בחברה, איש העסקים נתי סיידוף.

תמיר כהן הוא מנהל העסקים בישראל של סיידוף, ששולט בשיכון ובינוי באמצעות החזקה ב-47% ממניותיה. את הבקשה לכפל התפקידים של כהן הסביר דירקטוריון שיכון ובינוי בצורך להמשך הצמיחה העסקית של החברה, חיזוק היציבות בדרג הניהולי ותמיכה בתהליכים ניהוליים משמעותיים וארוכי טווח.

"בשנים האחרונות, חלו בחברה חילופי מנכ"לים תכופים באופן יחסי, בנוסף לחילופי גברי של נושאי משרה ומנהלים אחרים, לרבות מנכ"לים של חברות בנות. המינוי יאפשר תקופה של יציבות לשם המשך הצמיחה ולשם חיזוק וביסוס התשתית העסקית והניהולית של החברה לטווח הארוך", נכתב בעת פרסום הזימון לאסיפת בעלי המניות. כהן מכהן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון מאז אוגוסט 2018. 

צרו איתנו קשר *5988