קבוצת דלק ממשיכה לעבוד במרץ עבור בעלי החוב, אבל המניה מתקשה להתאושש

איגוח תמלוגי לוויתן הניב 151 מיליון דולר למחזיקי האג"ח של דלק, אך בעלי המניות עדיין מופסדים 88% מתחילת השנה

יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, השלימה ביום חמישי האחרון את המהלך לאיגוח תמלוגי-העל ממאגר הגז לוויתן. במסגרת המהלך הנפיקה קבוצת דלק סדרת איגרות חוב בינלאומית בהיקף כולל של 180 מיליון דולר, שתובטח בשעבוד על תמלוגי-העל שלהם זכאית קבוצת דלק ממאגר לוויתן.

ההנפקה בוצעה באמצעות תאגיד ייעודי (SPV) בשם "דלק תמלוג על לוויתן", שהוקם לצורך ההנפקה ושאליו הועברו זכויותיהן של קבוצת דלק ושל החברה הבת, דלק אנרגיה, בתמלוגי-העל מלוויתן. סדרת האג"ח תעמוד לפירעון בתשלום אחד בדצמבר 2023 ותישא ריבית דולרית של 7.5%.

סדרת האג"ח, שהונפקה למשקיעים מוסדיים מסווגים מהארץ ומהעולם, זכתה לביקוש גבוה בהיקף כולל של כ-230 מיליון דולר בהובלת משקיעים בינלאומיים משמעותיים שהזרימו ביקושים של 150 מיליון דולר. משקיעים ישראלים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-80 מיליון דולר, והם יוכלו לסחור באג"ח במסגרת מערכת המסחר "הרצף המוסדי" של הבורסה לני"ע בת"א.

את ההנפקה הובילו בנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס וחברת החיתום הישראלית לידר הנפקות. סדרת האג"ח צפויה לזכות בדירוג B פלוס של סוכנות הדירוג הבינלאומית פיץ'. היקף הגיוס של התאגיד הייעודי הסתכם כאמור ב-180 מיליון דולר, או 172 מיליון דולר בניכוי הוצאות הנפקה ישירות ועמלות חיתום. סכום של 21 מיליון דולר ישועבד בפיקדון לטובת נאמן ההנפקה להבטחת תשלומי ריבית.

יתרת כספי הגיוס, בסך של 151 מיליון דולר, תועבר לחשבון נאמני האג"ח של קבוצת דלק, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי האג"ח. יש לציין כי קבוצת דלק עצמה והחברה הבת דלק אנרגיה יישאו בהוצאות הנפקה וחיתום נוספות של 3.6 מיליון דולר, כך שבסך הכול הסתכמו עליות ההנפקה בכ-11.6 מיליון דולר או 6.4% מסך הגיוס.

לקבוצת דלק חוב במונחי ערך התחייבותי מתואם (פארי) של 5.68 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה משבע הסדרות השונות. בתגובה להודעה היום, נסחרו האג"ח השונות של החברה בעליות של 2% עד 3.5%, כאשר האג"ח העיקרית שבהן (סדרה ל"א בהיקף של כ-3.1 מיליארד שקל) נסחרת במחיר של 51.5 אגורות ולפי תשואה שנתית לפדיון של 42%. מניית הקבוצה, עם זאת, מתקשה להתאושש ומתחילת השנה ירדה ב-88%, והיא משקפת לקבוצת דלק שווי של כמיליארד שקל בלבד.

את איגוח תמלוג-העל של לווייתן השלימה קבוצת דלק ימים אחדים לאחר שחתמה על הסכם למכירת 70% מהחברה הבת דלק ישראל לידי חברת להב אל.אר ואיש העסקים אורי מנצור תמורת 525 מיליון שקל. עסקה זו זכתה ביום ד' האחרון לאישור הממונה על הגבלים עסקיים והיא אמורה להיות מושלמת בימים הקרובים.

לדברי עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, "במהלך שבוע אחד הצליחה קבוצת דלק להשלים שתי עסקאות משמעותיות וחשובות בהיקף של מיליארד שקל - עסקת דלק ישראל ועסקת איגוח תמלוגי-העל".

וולס הוסיף, כי הסכומים שינבעו לקבוצת דלק מעסקאות אלה ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהן לטובת מחזיקי האג"ח, וכן לפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי האג"ח, וזאת בהתאם להוראות המתווה שנחתם בין החברה ובין מחזיקי איגרות החוב והבנקים המובטחים שלה. 

צרו איתנו קשר *5988