לא רק כלל ביטוח: יורם דנציגר יבחן מה קורה במגדל בזמן שהממונה ממשיך להפעיל לחץ על שלמה אליהו

דירקטוריון קבוצת הביטוח מינה את שופט ביהמ"ש העליון בדימוס ליו"ר הוועדה הבלתי תלויה, שנועדה לבחון ולדון "בעניינים העולים מפניות בעלי מניות ששלחו לחברה מכתב התראה בטרם הגשת תביעה נגזרת"

יורם דנציגר / צילום: איל יצהר
יורם דנציגר / צילום: איל יצהר

דירקטוריון קבוצת הביטוח מגדל מינה את שופט ביהמ"ש העליון בדימוס יורם דנציגר ליו"ר הוועדה הבלתי תלויה, שנועדה לבחון ולדון "בעניינים העולים מפניות בעלי מניות ששלחו לחברה מכתב התראה בטרם הגשת תביעה נגזרת", שמתבססת על מכתב חריף ששלח הממונה על רשות שוק ההון לחברה. בוועדה חברים לצד דנציגר גם פרופ' רוני עופר ולינדה בן שושן שמכהנת כדח"צית בקבוצת מגדל. הוועדה האמורה אינה חלק מההבנות עם הרגולטור, והיא לא הוקמה על דעתו.

עבור דנציגר זוהי קבוצת הביטוח השנייה שהוא מגיע לבחון במהלך 2020, בעקבות סערות שפקדו אותן ושהובילו להתערבות חריגה ומשמעותית של הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת. הפעם הקודמת הייתה בכלל ביטוח, שם הוביל דנציגר הליך בדיקה חיצוני בדבר הנסיבות סביב ניסיון ההדחה של המנכ"ל יורם נוה על-ידי היו"ר דני נוה, וללא ידיעת הדירקטוריון. בסופו של דבר ניסיון ההדחה האמור כשל, ואילו היו"ר הוא שעזב את כלל ביטוח.

בנוסף, דנציגר מקיים בימים אלה עוד בדיקה משמעותית בעולם הפיננסי המפוקח - בבנק הפועלים. הבדיקה בפועלים נעשית סביב שתי הפרשיות שבהן הבנק, תחת הנהלות קודמות, הסתבך עם הרשויות בארה"ב, ונאלץ לשלם מיליארדי שקלים על מנת לסגור אותן.

ברקת לא מרוצה מתפקיד אליהו בסוכנויות

הבסיס לתביעה הנגזרת שהובילה את דירקטוריון מגדל  למנות את הוועדה הבלתי תלויה הוא מכתב הרגולטור מאמצע חודש יולי האחרון. במכתב זה הבהיר הממונה את עמדתו, שלפיה "מזה תקופה מאופיינת מגדל ביטוח בחוסר יציבות משמעותי בשדרה הניהולית הבכירה שלה", דבר אשר הביא לכך שהרשות "עוקבת מקרוב אחרי התנהלותה של מגדל ביטוח מזה למעלה משנה וחצי ובכלל זה מידת מעורבותו של אליהו (שלמה אליהו, בעל השליטה בקבוצת מגדל, ר' ש') המשמש כיו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור במגדל ביטוח ומעורבות דירקטוריון החברה בענייניה של מגדל ביטוח".

עוד הבהירה אז הרשות כי בחינה שעשתה הצביעה על מספר אירועים אשר מעידים על תפקוד לקוי של אליהו בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין, "לרבות הובלת דירקטוריון החברה ליטול בניגוד להוראות הדין את סמכויותיו של דירקטוריון מגדל ביטוח".

העימות בין ברקת לאליהו החל מוקדם יותר השנה עם המהלך להדחת ניר גלעד מתפקיד יו"ר מגדל חברה לביטוח לאחר כהונה קצרה מאוד. ההחלטה על הדחת גלעד התקבלה פה אחד על ידי כל חברי דירקטוריון מגדל אחזקות, והיא הובילה את ברקת להתערב ולעצור את ההדחה (לכל הפחות עד סוף 2020) ולמנוע שינויים בדירקטוריון מגדל חברה לביטוח.

בימים האחרונים נראה היה שאליהו התיישר עם דרישות ברקת, כשפרש בהנחייתו מתפקידו כדירקטור במגדל חברה לביטוח, תוך שנשאר יו"ר החברה האם מגדל אחזקות הציבורית. לצד זאת נראה היה כי ברקת שחרר את מגדל אחזקות לשנות את מבנה דירקטוריון מגדל ביטוח ולהביא למינוי מוטי רוזן במקומו של גלעד.

אלא שעדיין מוקדם לומר שהפרשה מאחורי מגדל; גלעד מסרב לפרוש בטרם סיום החוזה שלו (שנחתם לחמש שנים), והמינוי של רוזן, ושל דירקטור מיועד נוסף, כרמי גילון, טרם אושר. בינתיים נודע כי מי שמועמד להחליף את אליהו במגדל חברה לביטוח הוא שלמה פלומבו, שהפיקוח יבדוק בשבע עיניים את הליך הצעתו לדירקטור במגדל חברה לביטוח.

בכל מקרה, מבחינת הפיקוח, התפקיד של שלמה אליהו כיו"ר דירקטוריון סוכנויות הביטוח של הקבוצה לא מקובל והוא מחכה לראות כיצד יפעל דירקטוריון הקבוצה בעניין זה. בפיקוח רואים בעיה בנושא זה משום שהסוכנויות כפופות בפועל למנכ"ל מגדל ביטוח והמינוי של בעל שליטה כיו"ר של סוכנויות ביטוח הוא מינוי ביצועי ולא ראוי.

בכל אופן, ברקת הבהיר כי כל שינוי במגדל מוקפא, אלא אם הוא ייתן אישור מראש. זאת, עד אשר יפרסם את דוח הבדיקה שלו למגדל. הדוח אמור להתפרסם עוד השבוע כשלאחר מכן הפיקוח יחכה לראות כיצד החברה נערכת ומשתנה בהתאם להמלצותיו בדוח.

כלל ביטוח מיישרת קו עם הממונה

אפרופו כלל ביטוח ויחסיה עם הרגולטור, בתחילת סוף השבוע חשפנו באתר "גלובס" כי הקבוצה כלל החזקות ביטוח מיישרת קו עם דרישות הרגולטור כשהיא מעבירה לחברה הבת העיקרית שלה, כלל חברה לביטוח, את רוב הסכום שגייסה בהנפקת מניות שקיימה בדצמבר 2019. מדובר בהזרמה לחברה הבת של 450 מיליון שקל מתוך 620 מיליון שקל נטו שגויסו בהנפקת המניות כאמור, כנגד שטר הון בריבית שוק. זאת בהתאם לדרישת הממונה על רשות שוק ההון .

המהלך שנקט דירקטוריון קבוצת כלל ביטוח, שאותה מנהל המנכ"ל יורם נוה, קרה לאחר שהממונה מנע מכלל ביטוח ליהנות ממלוא ההקלות שכלל בהוראות משטר ההון הרגולטורי החדש (דבר שעצר שחרור הון בגובה 855 מיליון שקל מבחינת כלל ביטוח).

עתה נראה כי הצעד של ברקת עשוי להשתנות, דבר שיחד עם הזרמת ההון לחברה הבת יביא לשיפור מצב ההון הרגולטורי שלה לצורכי סולבנסי באופן משמעותי, ושיספק לה הרבה יותר גמישות ניהולית ויכולת לפיתוח עסקים לצד הקטנת המינוף הפיננסי שלה. 

צרו איתנו קשר *5988