ניר גלעד פוצח במאבק משלו על הכהונה במגדל: מאיים בהליכים משפטיים נגד דירקטוריון הקבוצה

דירקטוריון הקבוצה הודיע כי כהונת גלעד תופסק בתום השנה הנוכחית ועתה הוא טוען כי ההחלטה להדיחו הינה "בניגוד לדין, לרעת מגדל ביטוח ויש בה משום הפרה בוטה של הסכם העסקתו", ולכן "אין בכוונתו להשלים עימה"

ניר גלעד  / צילום: אלון רון
ניר גלעד / צילום: אלון רון

ניר גלעד לא מתכוון לעזוב את קבוצת מגדל במהירות וללא קרב. קבוצת הביטוח מגדל, שבשליטת שלמה אליהו, הודיעה היום כי גלעד, יו"ר מגדל חברה לביטוח ומנכ"ל החברה האם מגדל אחזקות, שלח לחברי הדירקטוריון "מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים".

במסגרת המכתב טוען גלעד שהחל לכהן כיו"ר מגדל חברה לביטוח בתחילת מרץ 2019 כי ההודעה על סיום כהונתו בסוף השנה הנוכחית ולא בתום חמש שנות כהונה כפי שהבוטח לו כשבא לחברה הינו "בניגוד לדין, לרעת מגדל ביטוח ויש בה משום הפרה בוטה של הסכם העסקתו", ולכן "אין בכוונתו להשלים עימה והוא ינקוט בכל הצעדים הנדרשים, לרבות נקיטת הליכים משפטיים כדי לבטל את ההחלטה".

הליך ההדחה של גלעד, שהוחל בו מוקדם יותר השנה, יצר עימות בין בעל השליטה במגדל ולמעשה מצד כמעט כל חברי הדירקטוריון במגדל אחזקות ובמגדל ביטוח לבין הרגולטור. ההחלטה על הדחת גלעד התקבלה פה אחד על ידי כל חברי דירקטוריון מגדל אחזקות והיא הובילה את ברקת להתערב ולעצור את ההדחה (לכל הפחות עד סוף 2020) ולמנוע שינויים בדירקטוריון מגדל חברה לביטוח.

בימים האחרונים נראה היה שאליהו התיישר עם דרישות ברקת כשהוא פרש בהנחייתו מתפקידו כדירקטור במגדל חברה לביטוח תוך שנשאר יו"ר החברה האם מגדל אחזקות הציבורית. לצד זאת נראה היה כי ברקת שחרר את מגדל אחזקות לשנות את מבנה דירקטוריון מגדל ביטוח ולהביא למינוי מוטי רוזן במקומו של גלעד.

ואולם, גלעד אינו מוכן ללכת בשלב זה, כשהוא גורס כי החברה מחויבת להותירו בתפקיד לכל תקופת הכהונה. מנגד, בדירקטוריון מגדל אחזקות רוצים בלכתו ולא מקבלים את הפרשנות שלו לפיה לא ניתן להפסיק א כהונתו לפני סוף פברואר 2024.

כך או כך, בדוחות מגדל  מצוין ביחס להסכם ההעסקה של גלעד כי "כל צד להסכם רשאי להביאו לידי סיום בכל עת ומכל סיבה בהודעה מוקדמת של שישה חודשים", כאשר "כל פיצוי בגין סיום ההסכם טרם חלוף התקופה הקצובה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי... וישולם אך וככל שהדבר יתאפשר על פי הוראות אלו". על פי כללי החשבונאות, עזיבת חברה מצריכה הכרה בכל תשלום עתידי שיקבל הפורש, ככזה שמשולם לו כבר בשנת הפרישה - דבר שיוצר מכשלה משפטית ביחס להסכם פרישה של גלעד בשלב זה תוך קבלת התגמול שהוא רוצה, ומבלי שהדבר יתנגש עם הוראות חוק שכר הבכירים בסקטור הפיננסים.

צרו איתנו קשר *5988