ההתנגדות החריגה, ההתפטרות הסוערת והביקורת החריפה: הפרוטוקול של בחירת סטנלי פישר לדירקטוריון הפועלים

"אינטרסטים", התקפות אישיות", "תיאום עמדות" - פרוטוקול מקוצר מדיון הוועדה שדנה במועמדותו של סטנלי פישר חושף חילופי האשמות קשים • דוד אבנר, שהתפטר מהוועדה לאחר שחבריה הקבועים ביטלו את הצבעתו נגד פישר, תקף: "מתאמים עמדות והחלטות מחוץ לפגישות הוועדה"

סטנלי פישר  / צילום: רויטרס
סטנלי פישר / צילום: רויטרס

"נראה לכם ראוי לפעול כך מאחורי הגב ולתאם עמדות? לדעתי זה לא בסדר", אמר דוד אבנר, דירקטור חיצוני בבנק הפועלים, לחברים הקבועים בוועדה למינוי דירקטורים בבנק ללא גרעין שליטה לאחר שהסתבר לו שהם החליטו לבטל את הצבעתו נגד המועמדות של פרופ' סטנלי פישר לתפקיד דירקטור בפועלים ולהביא לבחירה בפישר בניגוד לעמדתו. ואז הוא נענה במילים חריפות לא פחות מצד יו"ר הוועדה, השופט בדימוס משה גל: "אין מניעה לכך וזה ראוי יותר מהצבעה כל כך חריגה וכל כך אינטרסנטית וכל כך פוגענית, ואני לא רוצה להוסיף עוד מילים".

חילופי הדברים החריגים והחריפים הללו הולידו את התפטרותו של אבנר שזעם על החלטת חברי הוועדה הקבועים, שמצדם ראו בהצבעתו כהצבעה טקטית שבאה לנטרל את דעת הרוב, כפי שהייתה צריכה להיות לדעתם, והיא לטובת פישר. מאז, נזכיר, פישר כבר נבחר לדירקטוריון הבנק, כשבדרך הוועדה למינוי דירקטורים בבנק ללא גרעין שליטה נאלצה לשנות את הרשימה המומלצת המקורית על ידה ולהחליף שני מועמדים מטעמה. בסופו של יום, הדח"צית שלא נבחרה על ידי הוועדה במקור, והוכנה לרשימת המועמדים שהועלו להצבעה באסיפה הכללית - דליה לב, נבחרה לכהונה נוספת בדירקטוריון הבנק. בחירתה של לב לא הייתה מתאפשרת לולא הבנק היה פוסל שניים מהמועמדים בשל "זיקה משמעותית לבנק".

הפרוטוקול המקוצר ששחררה הוועדה היום מספק הצצה קטנה ולא מלאה להליך החריג לבחירת דירקטורים בבנק הפועלים, שבא לסופו לאחרונה, ושבמסגרתו לא רק שאבנר התפטר מהוועדה שיצאה חזיתית נגדו, אלא גם שרוב ההליך התקיים מבלי שהיו לפועלים שני נציגים, כפי שאמור להיות. זה קרה משום מינויו של החבר השני בוועדה מטעם הפועלים, ראובן קרופיק, ליו"ר הבנק ומבלי שלבנק ניתן להחליף אותו בנציג אחר מטעמו.

הפרוטוקול הקצר שפורסם היום הוא ביחס ל"דיון הנוסף" במועמדותו של פישר כדירקטור, לאחר שבדיון הראשון מועמדותו נפלה על פניו, בשל הצבעה שלילית וחריגה מצד אבנר. על פי הפרוטוקול, ביום א' ה-16 באוגוסט התקיים דיון נוסף בעניין פישר, לאחר דיון שנעשה ביום חמישי שקדם לו, ה-13 באוגוסט, ושבו רואיין פישר על ידי חברי הוועדה. מרבית חברי הוועדה, יו"ר הוועדה דאז השופט גל, אורית קורן ופרופ' מומי דהן, סברו שפישר עבר את הראיון בציונים גבוהים, בעוד שאבנר נתן לו ציון נמוך מאוד, שבפועל הביא לבחירה במועמדת אחרת.

אבנר מסר היום כי "אני מצטער ללמוד שהוועדה בחרה להסתיר את הפרוטוקול העיקרי, מהישיבה מה-13 באוגוסט, שבה התראיין פרופ' פישר". 

"הרוב סבורים שפרופ' פישר מתאים הרבה יותר"

השופט גל אמר בדיון הנוסף בעניין העדפת מועמדת אחרת על פני פישר בשל הצבעת אבנר כי "אני לא חושב שזה מספיק שכן ההחלטה צריכה לשקף את עמדת רוב חברי הוועדה והרוב סבורים שפרופ' פישר מתאים הרבה יותר. לא יכול להיות שמועמד שרוב חברי הוועדה סבורים שהוא פחות מתאים יומלץ על פני מועמד שרוב חברי הוועדה סבורים שהוא יותר מתאים, כל שכן בשל הצבעה חריגה".

או אז אמרה קורן כי "אני מסכימה עם הניתוח שלך", תוך שהוסיפה כי "על פי נסיונה של הוועדה עד כה אכן התקיים מתאם בין הניקוד המצטבר של המועמדים לבין עמדת רוב חברי הוועדה מי צריך להיכלל ברשימת המומלצים. ואולם, במקרה זה נותר באורח חריג פער בין עמדת רוב חברי הוועדה לבין הניקוד המצטבר שניתן לפרופ' פישר".

עוד אמרה קורן בהמשך לדברי גל, ובאותו הקשר ובאותה דעה, כי "הוראת החוק ברורה והיא קובעת מפורשות כי החלטת הוועדה תתקבל לפי הכרעת רוב חבריה. משנוצר פער כאמור, מצוות החוק היא כי עמדת הרוב היא אשר קובעת את עמדת הוועדה. דברים אלה יפים ומחייבים אף אם משמעות הדברים היא סטייה מדרך הדברים הרגילה בה נוהגת הוועדה. לא כל שכן, מקום בו הכרעה על פי הניקוד מביאה לתוצאה בעייתית שכן המועמד שלשיטתי הוא בעל הנתונים הכי מרשימים שנתקלנו בהם עד כה בוועדה לא יומלץ". בכך הכשירו קורן וגל את ההתעלמות מסדר הדברים הרגיל בוועדה ואת פסילת ההצבעה של אבנר.

גם החבר הקבוע השלישי בוועדה, מטעם הציבור, פרופ' דהן, הסכים עם העמדה של קורן וגל. "יש פה מקרה מאוד מיוחד ובו פער גדול מאוד בניקוד שלנו. הסתכלתי על סטיית התקן של מועמדים שראיינו ובמקרה של פרופ' פישר היא פי שלושה מהממוצע וזה יוצא דופן", אמר. עוד ציין דהן כי "זה מקרה מיוחד מאוד שכן לחבר דירקטוריון יש זכות וטו על מועמד וזה מצב, בעיני, לא רצוי".

או אז חשד אבנר כי השלושה מתואמים וכי דיברו בנושא, בלעדיו, דבר שהביא לדין ודברים החריף בינו לבין יו"ר הוועדה, כפי שנכתב מעלה, ושהוביל אותו להתפטר מהוועדה. זה קרה לאחר שהשופט גל אמר כי "אחרי הישיבה הקודמת הייתי בהלם. בהמשך אותו יום אורית דיברה איתי והבנתי שלדעתה משפטית התוצאה צריכה להיות שונה... חשבתי על כך כל השבת וברור לי שזו המסקנה הנכונה".

עם לכתו מהישיבה האשים אבנר את השלושה כי התקיפו אותו "התקפה אישית" ושהם "מתאמים ביניכם עמדות והחלטות מחוץ לפגישות הוועדה" כמו גם "משנים את החוקים בדיעבד". בעקבות התפטרות אבנר הכריעו שלושת חברי הוועדה הקבועים כי "הוחלט פה אחד כי פרופ' פישר יהיה המועמד הנוסף שיומלץ על ידי הוועדה (נוסף על ישראל טראו שנבחר לדירקטוריון הבנק ולאליהו קצב שמועמדותו נפסלה בהמשך, ר"ש), כאשר לדעת כל חברי הוועדה הקבועים מועמדותו עדיפה על המועמדים האחרים". בכך ביטלו השלושה את קולו של אבנר.

אלא שלמעשה, מדובר בשקיפות מדומה, מאחר ומה שפורסם היום על ידי הוועדה לא שופך אור חדש מעבר למעט שכבר הוסבר ופורסם מטעמה במהלך אוגוסט, זמן קצר לאחר פרוץ הסערה ולאחר שאבנר התפטר ממנה ויצא חוצץ בפומבי כנגד החלטתה לבחור בפישר על פני המועמדת השנייה שהייתה עדיפה עליו אליבא הציון הכולל שקיבלה ולאחר שקלול הציון הנמוך מאוד שאבנר נתן לפישר על מנת למנוע בחירה בו.

כך או כך, הגילוי שנתנה הוועדה שעתה היא בראשות השופט בדימוס דוד חשין שהחליף את השופט בדימוס משה גל לאחרונה, הוא חלקי ואינו כולל פירוט לגבי דיון שככל הנראה נעשה מחוץ לישיבות הרשמיות של הוועדה, ללא השתתפותו של דוד אבנר שסומן על ידי החברים הקבועים בוועדה כלעומתי.

מטעם הוועדה נמסר היום כי "קטע הפרוטוקול הנוגע לריאיון האישי שקיימה הוועדה עם פרופ' פישר ולדיון הפנימי בוועדה בעקבותיו, כמו כל ריאיון אישי אחר שמקיימת הוועדה עם מועמד והדיון הפנימי בוועדה בעניינו, אינו מפורסם". בוועדה מסבירים שבחרו בכך "כדי למנוע הרתעת אנשים מלהגיש את מועמדותם לוועדה ולאפשר לחברי הוועדה להתבטא בחופשיות בנוגע למועמדים. להערכת הוועדה אנשים רבים יירתעו מלהגיש מועמדות אם ידעו כי הריאיון האישי איתם והדיון הפנימי בעניינם המפרט את כישוריהם או חולשותיהם, יפורסמו. פרסום פרוטוקולים של הראיונות גם עלול לפגוע בפרטיותם של אנשים", ציינה הוועדה שכיום היא בראשות חשין.