הקבלנים טוענים שבעיריית רמת גן מטרפדים פרויקטי תמ"א בניגוד למותר

בשנה שעברה מנע בית המשפט מהעירייה לעצור פרויקטי תמ"א, בעקבות עתירה של התאחדות הקבלנים • כעת הם טוענים שהעירייה חזרה להקשיח עמדות • העירייה: "פועלים על פי החוק"

פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן, אחד בבנייה, אחד כבר הסתיים./ צילום: גיא ליברמן
פרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן, אחד בבנייה, אחד כבר הסתיים./ צילום: גיא ליברמן

עיריית רמת גן ממשיכה לנסות ולעצור פרויקטי חיזוק בניינים במסגרת תמ"א 38, כך טוענים בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ. בשנה שעברה עתרו הקבלנים לבית המשפט בבקשה שיורה לעירייה שלא לנהוג לפי המדיניות שהתווה ראש העיר כרמל שאמה הכהן, שביקשה לעצור פרויקטי תמ"א 38 בעיר.

בית המשפט כזכור צידד בעמדת הקבלנים, אלא שבשטח, נראה כי רוח המדיניות ממשיכה לפעם במוסדות התכנון המקומיים, הפעם תוך שאלה נתלים בתוכנית שהגתה העירייה בתחילת העשור הקודם, אז כיהן כראש העירייה צבי בר.

באוקטובר 2010 אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תוכנית מתאר מקומית (רג/340/ג/30) לעיר שנערכה מכוחה של תמ"א 38. באותם הימים עודדו בעירייה פרויקטי תמ"א, והתוכנית אפשרה להוסיף קומה בבניין, מעבר לזכויות שמקנה תמ"א 38.

ואולם התוכנית הוגבלה בזמן וכך נכתב בה, "בתום חמש שנים מיום אישור התוכנית תתבטל תוכנית זו, ויחולו הוראות התוכניות שהיו בתוקף ערב אישורה של תוכנית זו, אלא אם כן החליטה הוועדה המחוזית על הארכת תוקפה בחמש שנים נוספות", נכתב בתקנון שלה.

בית המשפט צידד בקבלנים

כשנבחר ישראל זינגר לראשות העיר ב-2013, יזמה העירייה תוכניות חלופיות לצמצום זכויות הבנייה הגורפות מכוח תמ"א 38 והתוכנית מ-2010. ביולי 2014 הופקדה תוכנית שקבעה את מספר הדירות והצפיפויות שמותרות במגרשים ברחבי העיר לפי אזורים (רג/מק/340/ג/53). אלא שהתוכנית החדשה לא אושרה בוועדה המחוזית, עקב ביקורת שהוטחה כנגדה. בין היתר נטען כי היא לא בודקת פרמטרים כמו כושר הנשיאה של בתי הספר באזורים השונים, צרכי מוסדות ציבור, והבנייה המהירה בעיר. התוצאה הייתה שבאוקטובר 2015, כשהוועדה המחוזית הגיעה לדון בתוכנית של צבי בר, הוחלט להאריכה בחמש שנים נוספות, אלא אם תאושר התוכנית של זינגר, שבהמשך לא אושרה.

לפני שנתיים נבחר כרמל שאמה הכהן לראשות העיר, ולפני כשנה אושרה מדיניותו העירונית המחמירה כלפי תמ"א 38, שלמעשה ביטלה בפועל את יישומה בעיר, למעט במקרים חריגים ובתנאים שקשה יהיה למלא אחריהם.

המדיניות המקומית גררה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב, מצד התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שחשו שהענף נפגע. "הגעתי לידי מסקנה כי בקביעת המדיניות החדשה, הוועדה המקומית חרגה מסמכותה, תוך התעלמות מכך שבבסיס תמ"א 38 מצויה התכלית רמת המעלה והחשיבות של הגנה על חיי אדם, אשר רוחה ראוי שתשרה על כל החלטה מכוחה", סיכם אז השופט איתן אורנשטיין, את החלטתו, שצידדה בעמדת הקבלנים. וכך בעוד שהתוכניות של זינגר והמדיניות של שאמה נפסלו, התוכנית של בר הצליחה לשרוד עד לאחרונה, כשפג תוקפה סופית.

"מצב זה יגרום לכאוס תכנוני"

בעקבות סיום התוכנית יזמה העירייה הנוכחית דיון בקביעת מדיניות חדשה לתמ"א 38, שרוחה דומה מאוד לזו שנפסלה בשנה שעברה. כלומר היא מעניקה לוועדה המקומית סמכויות נרחבות למתן היתרי בנייה לפי תמ"א 38. המדיניות החדשה עדיין לא אושרה, אולם שאלת היסוד שעומדת לגביה היא, האם היא עומדת במבחן המשפטי.

סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, חיים פייגלין, מיהר להודיע לעירייה, כי הם רואים במדיניות החדשה חזרה על המדיניות שנפסלה בבית המשפט. "אין מדובר בהצעה ל'מדיניות סדורה' ליצירת ודאות תכנונית והתוויית 'מפת דרכים' להפעלת שיקול דעת ביישום תמ"א 38 בעיר.... העדכון המוצע...מבקש להותיר בידי הוועדה המקומית שיקול דעת מוחלט ובלתי סביר, ללא כל עוגנים או פרמטרים שניתן לפעול על פיהם!...מצב זה, בוודאי שיגרום לכאוס תכנוני ולחוסר ודאות, הן מצד היזמים והן מצד תושבי העיר, ומשכך - ימנע (ולמצער- יקשה מאוד) יישום תמ"א 38 בעיר. כמו כן מצב זה טומן בחובו סכנות ממשיות בשמירה על טוהר המידות, על שוויון ועל מניעת אפליה", כתב פייגלין, שסיכם כי ההתאחדות מתנגדת למדיניות החדשה. "בטרם סיום אציין כי לצערנו, פניות נציגי ההתאחדות בנושא למכובדיי העלו חרס ולא נענו. בניסיון אחרון, ובטרם נקיטה בהליכים משפטיים על פי דין, אבקש לתאם ישיבה בהולה בנושא בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים בוועדה המקומית", סיכם פייגלין את מכתבו.

מטעם העירייה נמסר בתגובה כי, "טרם התקבלה החלטה בנושא. לנוכח פקיעת תוקפה של תכנית רג/340/ג/30 בשביעי לאוקטובר 2020, הוועדה המקומית שוקדת על הכנת מדיניות חדשה שתחליף תוכנית זו, תוך איגום הוראות והנחיות שכלולות במדיניות ספטמבר 2019. עד כה התקיימו שני דיונים ממושכים וטרם הסתיים ההליך וטרם התקבלה החלטת מדיניות.

מדובר במהלך שהינו חוקי לחלוטין, ומעוגן בהוראות תמ"א 38, אשר מסמיכה את הוועדות המקומיות לקבל החלטות בבקשות להיתרי בניה מכוח תמ"א 38 על בסיס מסמכי מדיניות שהוכנו על ידן. שלל פסקי דין של בתי המשפט, והחלטות של ועדת הערר, תמכו בהיקף שיקול הדעת של הוועדות המקומיות ובסמכותן לקבל החלטות בנוגע למדיניות".

ובמצב דברים זה, לא מן הנמנע, כי שנתיים בדיוק לפני פקיעת תמ"א 38, עומדת מדיניות עיריית רמת גן בנושא להגיע שוב להכרעת בית המשפט.

צרו איתנו קשר *5988