הפצצה המתקתקת של חובות הישראלים: ראשי הבנקים, הנגיד והמפקח ייפגשו הערב עם שמחון

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, המפקח יאיר אבידן וראשי הבנקים ייפגשו היום עם יועצו הכלכלי של ראש הממשלה פרופ' אבי שמחון כדי לעסוק במתווה דחיית החזרי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות והעסקיות • החשש הוא שאלפי עצמאים ועסקים קטנים ייקרסו אם יידרשו לפרוע את ההחזרים בינואר

נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, המפקח יאיר אבידן וראשי הבנקים ייפגשו היום עם יועצו הכלכלי של ראש הממשלה פרופ' אבי שמחון לפגישה שתעסוק במתווה דחיית החזרי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות והעסקיות. הפגישה צפויה לעסוק בשאלת "היום שאחרי" כשהחשש הוא מקריסה של אלפי עצמאים ועסקים קטנים, שנהנו עד כה מדחיית ההחזרים, אם יידרשו לפרוע את ההחזרים בינואר.

המתווה המקורי שפורסם ב-7 למאי, הוארך בפעם הראשונה ב-13 ליולי ובפעם השנייה ב-29 לספטמבר (ערב הטלת הסגר השני) כשלהארכה השנייה הצטרפו גם חברות כרטיסי האשראי.

הארכה נוספת שלישית במספר אינה בבחינת מובנת מאליה, כך לפחות עולה מדברים שאמר המפקח על הבנקים, יאיר אבידן בעת אישור ההארכה האחרונה: "דחיית התשלומים לא תתאפשר לתקופה בלתי מוגבלת, ולכן יש לפעול בנחישות על מנת להגיע להסדרי תשלום ופירעון החובות, התואמים את יכולות הלקוחות בשים לב לאתגרי התקופה".

המתווה הנוכחי נועד לשרת שתי קבוצות מרכזיות: עבור מי שכבר פנה וקיבל דחיות בהחזרי משכנתא או בהלוואה צרכנית אפשר המתווה דחייה נוספת עד סוף השנה בהחזרים ובנוסף ניתנה אפשרות להגיש בקשה לדחייה נוספת של 3 עד 6 חודשים עד סוף השנה. הקבוצה השנייה היא של מי שעדיין לא ניצל את האפשרות לבקש דחייה - במקרה של בקשה ראשונה, תוענק דחייה של חצי שנה.

אושרו 738 אלף בקשות לדחיית תשלומים

הסדר הדחייה של בנק ישראל יצא לדרך בתחילת משבר הקורונה והיה מורכב מדחייה מנדטורית בהחזרי משכנתאות והלוואות צרכניות ודחייה, בכפוף לשיקול דעת הבנק, של הלוואות עסקיות.

הדחייה היא ללא עמלה והריבית הנגבית על תקופת הדחייה היא הריבית שנקבעה בתנאי ההלוואה. בין מרץ למחצית ספטמבר 2020 המערכת הבנקאית אישרה כ-738 אלף בקשות שהוגשו לדחיית תשלומי הלוואות בסכום כולל של כ-9.5 מיליארד שקל. על-פי נתונים שאבידן בשבוע שעבר בוועדת הכספים בכנסת, עד עתה נדחו במסגרת מתווה דחיית ההלוואות שגיבש הפיקוח כ-10.4 מיליארד שקל ליותר מ-820 אלף לווים - משקי בית ובתי עסק. השיא בדחיית החזרי משכנתאות היה בסוף אפריל-מאי, אז הגיע היקף הדחיות לכ-25% מהתיק בתחום ההלוואות.

בשיא, כ-15% מתיק האשראי הבנקאי היה בסטטוס דחייה, ובסוף ספטמבר כ-6.8%. כ-55% מסך כל ההלוואות שנדחו חזרו לתשלום סדיר. בתחום האשראי העסקי היו 15.6% מסך ההלוואות לעסקים זעירים בסטטוס דחייה, ובסוף ספטמבר 6.7%. בקרב עסקים בינוניים היו בשיא 7.1% בסטטוס דחייה ובסוף ספטמבר 2.9%. בעסקים הגדולים אחוז הדחיות מסך התיק היו בשיא 4.1% ובסוף ספטמבר על 2.6%. בסקטור משקי הבית, היו 25% מסך המשכנתאות בסטטוס דחייה, ובסוף ספטמבר כ-11%. באשראי הצרכני היו בסטטוס דחייה 7.7% מההלוואות ונכון לנתונים העדכניים, כעת מדובר ב-4.1% מההלוואות.