למה פנסיה תקציבית כל כך משתלמת לעובד ואיך זה נראה במספרים?

כמה פנסיה תקציבית משתלמת יותר לחוסך בהשוואה לפנסיה צוברת? לא רק שהחוסך בתקציבית זוכה בקצבה שמנה הרבה יותר בזקנתו, אלא גם שלאורך הדרך הוא בכלל לא הוציא כסף מכיסו לצורך חיסכון, או הוציא מעט מאוד • "גלובס" בעקבות פצצת הפנסיה התקציבית

האותיות הקטנות - פנסיה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס
האותיות הקטנות - פנסיה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

כמה פנסיה תקציבית משתלמת יותר לחוסך בהשוואה לפנסיה צוברת (קרן פנסיה חדשה)? הסימולציה שערכנו מספרת את הסיפור, אך רק בחלקו. כשמשווים את קצבת הפנסיה של החוסך בפנסיה התקציבית כעבור 35 שנות עבודה לזו של החוסך בקרן פנסיה חדשה, מגלים פער של 50% לטובת החוסך הראשון. 13,725 שקל תהיה קצבת הפנסיה החודשית של החוסך בר המזל, ואילו של החוסך "הסטנדרטי", רק 9,156 שקל.

■ משבר שהוא הזדמנות: האם הקורונה תוביל לטיפול בפצצת הפנסיה התקציבית | עמירם ברקת ורון שטיין

■ הבור שהמדינה הפסיקה לכרות לפני שני עשורים ממשיך להתרחב ומחייב שינוי | רון שטיין, פרשנות

זהו תרחיש היפותטי בלבד, שכן לפני 35 שנים לא הייתה עוד לא הייתה קיימת קרן פנסיה חדשה, אך הוא ממחיש את העניין. מדוע זהו חלקו של הסיפור? מכיוון שלא רק שהחוסך בר המזל זוכה בקצבה שמנה הרבה יותר בזקנתו, אלא גם שלאורך הדרך הוא בכלל לא הוציא כסף מכיסו לצורך חיסכון, או הוציא מעט מאוד. 

פנסיה תקציבית

אפשר עדיין להצטרף? לא. נסגרה למצטרפים חדשים ב-2004.

■ מאיזה כיס יוצא הכסף לחיסכון: מכיס המעסיק בלבד. במרבית המקרים מדובר במדינה. בשנים האחרונות גם העובד משתתף ב-2%.
■ השיטה: ותק העובד מוכפל ב-2% (למשל 30 שנה כפול 2% הם 60%, כשהשיעור המקסימלי הוא 70%). שיעור זה מוכפל במשכורת האחרונה. אם מדובר ב-10,000 שקל בחודש, הרי שמדובר בקצבת פנסיה של 6,000 שקל לכל החיים. חייבים לצבור לפחות 10 שנות ותק רצופות כדי לקבל זכות לפנסיה.
■ דמי ניהול: אין.

■ יש אפשרות להורשת הפנסיה? יש פנסיית שאירים בלבד (קצבה לבן או בת זוג, או ילדים עד גיל 21).

■ יתרונות וחסרונות: גם הקצבה גבוהה יותר בהשוואה למנגנוני חיסכון אחרים' וגם העובד לא שם מכיסו כלל או מעט מאוד יחסית. אבל אי אפשר להוריש את החיסכון אחרי פטירה.

קרן פנסיה ותיקה

אפשר עדיין להצטרף? לא. נסגרה למצטרפים חדשים ב-1995.

■ מאיזה כיס יוצא הכסף לחיסכון: המעסיק והעובד חוסכים יחד 20.5% מהשכר החודשי. חלקו של העובד הוא כ-7%.

■ השיטה: קניית "מנות" פנסיה. מנה משמעותה הכסף שהעובד יקבל כחלק מהקצבה לכשיפרוש. 2% מהשכר החודשי של אותה שנה מייצרים "מנה". למשל, עבור שכר שנתי של 120,000 שקל ברוטו (10,000 שקל בחודש), נצברו לקצבת הפנסיה העתידית 200 שקל. החיסכון של העובד והמעסיק מאפשרים את תשלום הקצבה בבוא העת, ולפעמים יש עודפים. כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, אבל אין לזה משמעות מבחינת החוסך.

■ דמי ניהול: יש. 1.75% (בקרנות הגירעוניות). שיעורים גבוהים יותר בקרנות המאוזנות.

■ יש אפשרות להורשת הפנסיה ? לא.

■ יתרונות וחסרונות: הקצבה גבוהה יותר בהשוואה לקרן הפנסיה החדשה. אבל אי אפשר להוריש את החיסכון אחרי פטירה.

קרן פנסיה חדשה (מקיפה)

■ אפשר עדיין להצטרף? כן.

■ מאיזה כיס יוצא הכסף לחיסכון: העובד ומהעסיק חוסכים יחד 23%-17.5% מהשכר מדי חודש. חלקו של העובד הוא כ-7%. 

■ השיטה: החיסכון מושקע בשוק ההון והוא גדל מדי חודש בהתאם לסכום שמופקד בו ובהתאם לתשואה. יש תשע קרנות פנסיה בישראל שמנהלות את החיסכון עבור העמיתים. 
■ דמי ניהול: יש. דמי הניהול המקסימליים בקרן פנסיה הם 6% מההפקדות ו-0.5% מהחיסכון.

■ יש אפשרות להורשת הפנסיה? כן. או לשאירים (בן או בת זוג וילדים עד גיל 21), או אם לא קיימים שאירים, אפשר להגדיר מוטבים.

■ יתרונות וחסרונות: קצבת הפנסיה צפויה להיות נחותה ביחס לסוגי הקרנות האחרות. היתרון נעוץ ביכולת הורשת החיסכון גם כאשר אין שאירים, אך בכל מקרה כיום אין יכולת בחירה, וקרן הפנסיה החדשה היא האופציה היחידה לחוסכים באמצעות קרן פנסיה.

כמה מקבלים בפנסיה: פנסיה תקציבית, פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה*

פנסיה תקציבית:
השתתפות עובד - 2% משכרו
קצבת פנסיה חודשית: 13,725 שקל

קרן פנסיה ותיקה:
השתתפות עובד - 7% משכרו
השתתפות מעסיק - 7.5%+6%
קצבת פנסיה חודשית: 9,999 שקל

קרן פנסיה חדשה:
השתתפות עובד - 7% משכרו
השתתפות מעסיק - 7.5%+6%
קצבת פנסיה חודשית: 9,156 שקל

איך עשינו את החישוב: 
> הנחנו שמדובר בעובדים שפרשו כעבור 35 שנות עבודה.
> השכר ההתחלתי שנלקח בחשבון הוא 10,000 שקל ברוטו בחדש, שגדל ב־2% מדי שנה.
> בקרן פנסיה החדשה הנחנו קיומה של תשואה רגולטורית של 4.26% ברוטו בשנה.
> לקחנו בחשבון דמי ניהול. 

החישוב נעשה באדיבות היועץ הפנסיוני אבי אייכלר

צרו איתנו קשר *5988