ישראכרט הרוויחה 61 מיליון שקל ברבעון: "הרחבנו היקף פעילות הגבייה המשפטית"

מחזור העסקאות בכרטיסי חברת כרטיסי האשראי הגדולה בשוק התכווץ בכ-5% • "ברבעונים השני והשלישי חל קיטון לא מהותי ביתרת האשראי לאנשים פרטיים" • בניגוד לבנקים, פנינסולה מחלקת דיבידנד ומקדמת תוכנית לרכישה עצמית של מניות

רון וקסלר / צילום: איל יצהר
רון וקסלר / צילום: איל יצהר

הקורונה ממשיכה לתת אותותיה בחברות כרטיסי האשראי ובפעילויות המימון החוץ-בנקאי במשק. בצל המרוץ על מקום בדירקטוריון ישראכרט , ובעיקר על האפשרות להתחרות על תפקיד היו"ר שלה, מפרסמת חברת כרטיסי האשראי שבניהולו של רון וקסלר את דוחותיה לרבעון השלישי. ישראכרט מציינת בדוחות, בין השאר, כי "המגפה צפויה להשפיע לרעה (ואף מהותית) על מחזורי פעילות התשלומים של החברה גם ברבעון הרביעי של 2020 ולתוך שנת 2021, בדגש על תחומים מסוימים, כגון תיירות, תעופה, מסעדות ובידור".

בשורה התחתונה של הרבעון השלישי השנה, רשמה חברת כרטיסי האשראי הגדולה במשק רווח נאה, שממחיש את הפוטנציאל הרב בחברה, בהיקף של 61 מיליון שקל. מדובר בקיטון של 26.5% ביחס לרווח של 83 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019.

הרבעון השלישי מצטרף לרבעון השני השנה, שבו רשמה ישראכרט רווח נקי של 64 מיליון שקל, לאחר רבעון ראשון עם רווח של 10 מיליון שקל בלבד. על רקע זה, מסכמת החברה את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עם רווח נקי של 135 מיליון שקל, המהווה קיטון של כ-26%, שרובו נזקף לרבעון הראשון. נזכיר כי השנה השלימה ישראכרט את פרידתה מבנק הפועלים, והיא חברת כרטיסי האשראי היחידה בישראל המתנהלת ללא גרעין שליטה.

בישראכרט מסבירים כי "הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות פעילות התשלומים בגין הקיטון במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי, בדגש על פעילות התיירות היוצאת והנכנסת, ומגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי בגין הגידול האמור בסך המחיקות, נטו". השפעות אלה קוזזו חלקית עם "הירידה בהוצאות התפעול המיוחסת, בין היתר, לפעולות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה בעקבות מגפת הקורונה ומעלייה בהכנסות ריבית, נטו".

בדוחותיה מפרטת החברה כי "ברבעון השני והשלישי חל קיטון שאינו מהותי ביתרת האשראי לאנשים פרטיים". ישראכרט גם הגדילה את ההוצאות בגין הפסדי אשראי ב-8 מיליון שקל ברבעון השלישי ובכ-82 מיליון שקל מתחילת השנה, לעומת התקופות המקבילות אשתקד. עוד מגלה ישראכרט בדוחותיה כי ברבעון השלישי היא רשמה "קיטון בהפרשה קבוצתית בסך כ-6 מיליון שקל". אגב, החברה מדווחת כי עד לסוף הרבעון היא רשמה "יתרת דחיות" בגין הלוואות שההחזרים בהן נדחו, בהיקף של 302 מיליון שקל.

עוד היבט של התקופה ניבט מכך ש"בעקבות מגפת הקורונה נפגעה יכולת הגבייה של החברה, בין היתר, כתוצאה מסגירתו של המשק ומסגירתן של לשכות ההוצאה לפועל", כאשר "מאז מאי 2020 ועד למועד חתימת הדוח הרחיבה את היקף פעילות הגבייה המשפטית".

מבחינת הפעילות, ישראכרט מציגה ברבעון השלישי קיטון של כ-8.7% בהכנסות שהסתכמו בכ-537 מיליון שקל, כך שמתחילת השנה ההכנסות של החברה הצטמקו בכ-9.3% לכ-1.54 מיליארד שקל. הקיטון נבע רק מירידה בהכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - שעודנה הפעילות העיקרית של החברה, ולמרות גידול בהכנסות מריבית של החברה. הקיטון בהכנסות מעסקאות כרטיסי אשראי נרשם הן בהכנסות מבתי עסק והן בגין מחזיקי כרטיסי אשראי, גם ברבעון וגם מתחילת שנה.

לצד זאת, החברה מציגה ברבעון השלישי גידול קל יחסית לרבעון המקביל בשורת ההוצאות בגין הפסדי אשראי, כשמדובר למעשה בהאטה בהגדלת ההפרשות להפסדים בתיק האשראי ביחס למה שרשמה החברה בשני הרבעונים הראשונים של 2020.

נכון לסוף הרבעון השלישי השנה, לישראכרט 4.1 מיליון כרטיסים פעילים (גידול קל של 0.7% ביחס לתחילת שנה), שבאמצעותם נעשו ברבעון עסקאות בהיקף כולל של כ-42.5 מיליארד שקל. ברבעון המקביל אשתקד, מחזור העסקאות בכרטיסי החברה עמד על 44.7 מיליארד שקל, כך שהשנה חל קיטון של כ-5%.

מתחילת השנה מחזור העסקאות בכרטיסי ישראכרט מסתכם בכ-117.5 מיליארד שקל - קיטון של כ-6% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, וזאת בשל משבר הקורונה, ששינה את המגמה מצמיחה עד לקראת סוף הרבעון הראשון לירידה בכל התקופה מאז ועד היום.

פנינסולה מחלקת דיבידנד נוסף 

גם חברת פנינסולה, שנמצאת בשליטת בית ההשקעות מיטב דש ושבניהול המייסד מיכה אבני, דיווחה היום על תוצאותיה תוך שהודיעה על חלוקת דיבידנד של 3 מיליון שקל, לאחר שכבר חילקה השנה דיבידנדים ב-15 מיליון שקל.

במקביל, החברה מובילה תוכנית רכישה עצמית של מניות עד 25 מיליון שקל החל בסוף נובמבר ועד לאמצע פברואר הקרוב. אגב, בבנקים אין בתקופה זו חלוקת דיבידנדים ולא רכישות עצמיות של מניות, בהתאם לדרישת הפיקוח על הבנקים ובהסכמת הבנקים.

בפנינסולה  מפרטים כי החברה הקטינה ברבעון האחרון את תיק האשראי שלה בגלל הקורונה - מהיקף תיק אשראי ממוצע שעמד ברבעון השני על 750 מיליון שקל, לתיק אשראי ממוצע של 688 מיליון שקל ברבעון השלישי. עם זאת, היקף האשראי שהיא מעמידה שב לצמוח במהלך הרבעון האחרון, ובסופו עמד על 762 מיליון שקל, שלצדם עוד 76 מיליון שקל שמייצגים חלק מתיק האשראי ליהלומנים שנרכש מבנק אגוד. לדברי החברה, המגמה הזו נמשכת לתוך הרבעון הרביעי, כשכיום תיק האשראי הכולל של הקבוצה, כולל התיק שנרכש מאגוד, עומד על כ-920 מיליון שקל.

בהיבט הפעילות עולה כי הקיטון בתיק האשראי של פנינסולה הוביל לירידה בהכנסות החברה, הן מתחילת שנה והן ברבעון, כשבמקביל רשמה גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, שעדיין אינן גבוהות כשיעור מהתיק. בשורה התחתונה, הרווח של פנינסולה קטן ברבעון השלישי ב-47.5% לכ-4.6 מיליון שקל, כשמתחילת השנה מדובר בקיטון של 22.7% ברווח הנקי, שהסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה בכ-18.7 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988