בית המשפט החליט לדרוש בדיקת היתכנות תחבורתית לפני שתקודם תוכנית מחנה סירקין

החלטה זו אינה טריוויאלית וחדשנית מסוגה ומייצרת קישור ברור בין דאגה לתשתיות תחבורה אלמנטריות וקידום בנייה ופיתוח

הדמיית תוכנית מחנה סירקין / רשות מקרקעי ישראל
הדמיית תוכנית מחנה סירקין / רשות מקרקעי ישראל

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל החלטה חשובה בנושא תוכנית רובע סירקין (תמ"ל 1076), המציעה בינוי של 8,070 יח"ד ו-300,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה בשטח הבסיס הצבאי סירקין. ע"פ ההחלטה, ניתן יהיה לממש את התוכנית ואולם, כדי שניתן יהיה לבנות יותר מאשר 2,700 יח"ד יהיה צורך בבדיקת היתכנות תחבורתית. החלטה זו אינה טריוויאלית וחדשנית מסוגה ומייצרת קישור ברור בין דאגה לתשתיות תחבורה אלמנטריות וקידום בנייה ופיתוח.

כזכור, ההתנגדויות לתוכנית נדונו בפני הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) בחודש נובמבר 2019 ונידחו, ועל כן נאלצו הצדדים לפנות לבית המשפט המחוזי. בין העותרים ניתן לציין את נציגי אגודת סירקין והעמותה להגנה על עתיד מחנה סירקין שטענו שהתוכנית סותרת את תמ"א 35 ומהווה פגיעה בכפר סירקין במובן זה שיחד עם תוכניות מקודמות אחרות היא מייצרת טבעת חנק המבטלת בפועל את היישוב ככפרי-חקלאי. העיר פ"ת דרשה שלביות, כלומר, להתנות את קצב מימוש יח"ד בביצוע בפועל של תשתיות תחבורתיות רבות קיבולת, בדגש על תחבורה ציבורית ורשת תנועתית מגוונת.

בהחלטו היום קיבל השופט אורן שוורץ את פניית העותרים וקבע ש"תיערך בדיקת היתכנות תחבורתית בטרם תאושר יחידת הדיור 2,701 בתחום התוכנית. תקנון התוכנית יתוקן בהתאם להצעת המדינה בסעיף 178 לכתב התשובה בשני תיקונים והם שבמקום 4,000 יח"ד יבואו 2,700".

בנוסף, הוחלט כי תהיה נציגות מטעם עיריית פתח תקווה בצוות המלווה של הפרוייקט. תפקיד הנציג מטעם העירייה יהיה לוודא את ביצוע ההחלטות החשובות לעיר ולתושבים. כמו כן, העירייה תוכל להגיש עתירה מינהלית כנגד החלטת הצוות המלווה במידה ולא יסכימו לדעתה ולא יוכלו לטעון כנגדה שהיא חורגת מסמכותה. תוצאות בדיקת הבחינה התנועתית יפורסמו לעיון הציבור למשך 30 יום והציבור יוכל להשיג את הערותיו והתנגדויותיו לבחינה זו - מדובר בגישה חדשה וחשובה שלא היתה קיימת קודם לכן.

ראש העיר פ"ת רמי גרינברג: "בית המשפט קיבל היום שורה של החלטות אשר תומכות בעמדתנו. כפי שניתן להבין אנחנו פועלים בכל הגזרות כדי להוציא את המיטב בתוך התוכניות שהמדינה מקדמת. אנחנו נמשיך במגמה זו ככל שיתאפשר כדי שרווחת תושבי האזור תבוא לידי ביטוי לפני הכל".

משה פישר, העמותה לבינוי שפוי: "זה בהחלט יום חשוב לציבור התושבים המאמינים במדינת ישראל, שהם אכולי ספקות ולמודי אכזבות. זו שעה גדולה ורגע מרגש. למדנו היום שעם מאבק נחוש וכשיש צדק, ניתן לעצור את הקטר הדורסני-במקרה הזה זה הותמ"ל".

מהותמ"ל נמסר: "בעקבות הסכמות משמעותיות שגובשו בין המדינה לבין העותרים קיבל בית המשפט המחוזי מרכז את עמדת המדינה בעתירות התכנוניות כנגד תמ"ל 1076 סירקין. בית המשפט אימץ את הוראות תוכנית סירקין המאושרת, לרבות בעניין הקמת צוות מלווה לשלב פיתוח התכנית.

"בהתאם לסיכומים אליהם הגיעו בעקבות הדיון בבית המשפט, המדינה הסכימה כי יעודכן הרכב הצוות המלווה וכי במסגרת עבודתו ייערכו בדיקות תחבורה. כן סוכם על מנגנון להתייחסות הציבור ולביקורת שיפוטית של החלטות הצוות המלווה. נבהיר כי דחיית העתירות, ההסכמות שהתקבלו ופסק הדין מהווים צעד נוסף לקראת היציאה לפיתוח השכונה, אשר צפויה להוסיף אלפי יחידות דיור בלב איזור הביקוש".