שוק ההון לקח, ואז גם נתן: ענף הביטוח מרוויח בגדול מהגאות בשווקים

2020 מסתמנת כשנה של מאניה-דיפרסיה עבור חברות הביטוח, בצל משבר הקורונה והשפעתו על שוקי ההון • הודות לרווחי השקעות גדולים רשמו החברות הציבוריות בענף רבעון שלישי חזק - ומראות סימנים לרבעון רביעי חזק אף יותר

שוק ההון + בורסה + מסחר + עליות במסחר + ירידות במסחר + מדדים עולים + מדדים יורדים + מסכים ירוקים + מסכים אדומים / צילום: תמר מצפי
שוק ההון + בורסה + מסחר + עליות במסחר + ירידות במסחר + מדדים עולים + מדדים יורדים + מסכים ירוקים + מסכים אדומים / צילום: תמר מצפי

הרבעון השלישי של 2020, הלא היא "שנת הקורונה", היה רבעון טוב עבור ענף הביטוח בישראל. בעוד שברבעון השלישי של 2019 רשמו חמש מבין שבע קבוצות הביטוח הציבוריות הפסד בשורה התחתונה, הרי שברבעון השלישי השנה כל החברות הציבוריות בענף רשמו רווח כולל רבעוני.

אבל מעבר לכך, אם ברבעון השלישי בשנה שעברה הרוויחו רק הפניקס , שנהנית באופן קבוע ממנועי רווחיות שאינם תלויים ישירות בשוקי הביטוח וההון, ואיידיאיי ביטוח , שמוכרת כ"ביטוח ישיר" ושתמיד בולטת לחיוב ברווחיות גבוהה ביחס להון שלה, הרי שברבעון השלישי השנה, לא רק שכל החברות הרוויחו, אלא שהרווח הכולל הרבעוני המצרפי שלהן קיזז את ההפסד הענפי שרשמו במחצית הראשונה של השנה, והעביר אותן לרווח כולל בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה.

לא זאת בלבד, החברות גם נהנו משינויים רגולטוריים שהשפיעו על האקטואריה, תוך שינוי ההתנהלות ביחס לריבית חסרת סיכון - דבר שגם משפיע מהותית על רווחי החברות ומזיז מאות מיליוני שקלים מפה (הפסד) לשם (רווח), כשהריבית המשיכה לרדת גם השנה. כך, 2020 מצטרפת לשנים שקדמו לה, כשהיא ממחישה את העובדה שרווחי חברות הביטוח תלויים בגידול בפעילות ובפילטר של שוקי ההון וחישובי העתודות, יותר מאשר בתמחור חיתומי רווחי.

הראל עם הרווח הגדול ברבעון

עיבוד גלובס לדוחות הרבעוניים של חברות הביטוח הראל, הפניקס, מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח, איי.די.איי ("ביטוח ישיר") ואיילון מלמד כי ברבעון השלישי רשמו שבע החברות רווח כולל מצרפי של 1.45 מיליארד שקל, לעומת הפסד מצרפי של 404 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.

הרווח הרבעוני הגבוה ביותר נרשם אצל הראל, כשאחריה הפניקס - שממשיכה להציג מקורות רווח מגוונים, ואחריה מנורה מבטחים עם רבעון שיא עבורה.

גם כלל ביטוח מציגה רווח רבעוני טוב ביחס לעצמה, עם גידול יוצא דופן יחסית בפרמיות ובדמי הגמולים. למה הכוונה? כלל היא היחידה מקרב חמש קבוצות הביטוח הגדולות שרשמה גידול בפרמיות ובדמי הגמולים מתחילת השנה וברבעון השלישי, אל מול קיטון אצל המתחרות הגדולות, כשכל חמש החברות נהנו מגידול בפרמיות ובדמי הגמולים ברבעון השלישי ביחס לרבעון השני השנה - שהיה רבעון חלש יחסית בגלל השלכות משבר הקורונה והוצאת עובדים רבים לחל"ת או אף פיטוריהם.

מתחילת השנה מציגות שבע חברות הביטוח הציבוריות רווח מצרפי של 1.18 מיליארד שקל. מדובר בנתון שמסתיר בחובו מגמה סותרת, כששלוש מהחברות הפסידו מתחילת השנה (מגדל, איילון וכלל ביטוח), ואילו ארבע אחרות הרוויחו (הפניקס, שלה הרווח הכולל הכי גבוה מתחילת השנה, הראל, מנורה מבטחים וביטוח ישיר). בכל אופן, הרווח הנקי המצרפי מתחילת השנה מהווה קיטון של כ-52% ביחס לרווח המצרפי שרשמו שבע החברות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019.

הפסדי השקעה של 4.3 מיליארד שקל

המגמה העיקרית שהשפיעה על התוצאות של החברות, היא התנהלות שוקי ההון בצל משבר הקורונה, וזאת בשנה שנראית דו-קוטבית - מדיפרסיה שנרשמה במחצית השנייה של הרבעון הראשון כמעט עד לסיומו, ועד לאופוריה וגאות בשווקים ברוב החודשים שאחרי וגם בימים אלה.

כך, מתחילת השנה מציגות שבע קבוצות הביטוח הפסדי השקעה מצרפיים של 4.3 מיליארד שקל, כשלכולן הפסדי השקעה. מנגד, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 רשמו כל החברות הכנסות מהשקעות של 31.8 מיליארד שקל. אגב, לא מדובר בפער שמשפיע ישירות על השורה התחתונה, כשרובו נספג בעתודות הענק שהחברות מנהלות עבור עצמן ועבור המבוטחים. ואולם, חלק מהשורה הזו משפיע ישירות על השורה התחתונה.

ואולם, אמרנו שזו שנה של דיפרסיה ואופוריה. ברבעון השלישי ההכנסות מהשקעות עמדו על 14.5 מיליארד שקל, לעומת 4.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. גם פה רוב הפער נבלע בין שורות הדוחות, אבל חלקו זולג עד לשורה התחתונה ומגדיל את הרווח. בכל מקרה, לא כל החברות פירטו את רווחי הנוסטרו שלהן. מאלה שכן דייוחו, עולה כי הרווח מהשקעות היה משמעותי ביותר מהרווח בשורה התחתונה, כשללא התוצאות החזקות בשוקי ההון החברות לא מציגות, ברמה הכללתית (כשחלקן יוצאות דופן), רווחיות חיתומית אדירה אלא תלויות (באופן טבעי) ברווחי ההשקעה על העתודות ועל הפרמיות.

היבט משמעותי שמשקף את בסיס הפעילות והתוצאות הנוכחי, ובמידה רבה גם העתידי, של חמש קבוצות הביטוח הגדולות, הוא היקף הנכסים המנוהל על ידן, כמו גם היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים וחוזי ההשקעה, שהן מקבלות לניהולן. נתונים אלה מספרים היטב את סיפורה של 2020 עד כה.

על פי דוחות חמש קבוצות הביטוח הגדולות, שלהן פעילות גדולה של ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, בסוף ספטמבר השנה היה בניהולן תיק מצרפי בהיקף כולל של כ-1.23 טריליון שקל. מדובר בתיק הגדול רק ב-3 מיליארד שקל סמליים ביחס למה שהיה בתחילת השנה. אלא שהדרך למספר הדומה עברה דרך צניחה ניכרת שנרשמה ברבעון הראשון השנה, בצל פריצת משבר הקורונה העולמי, כשבסוף מרץ עמד היקף הנכסים המצרפי בחמש החברות האלה על כ-1.12 טריליון שקל "בלבד".

מאז סוף ספטמבר ועד לאמצע הרבעון הרביעי המשיכה הגאות בשווקים, כך שהיקף התיק המצרפי של מגדל, הראל, מנורה מבטחים, כלל ביטוח והפניקס עומד על כמעט 1.28 מיליארד שקל. מדובר בסכום הגבוה בכ-14.1% מנקודת השפל השנה, שנרשמה בסוף מרץ, ושגבוה בכ-4% ממה שהיה בסוף 2019.

הפגיעה בפרמיות אינה דרמטית

ומה עם שורת הפרמיות ודמי הגמולים? יש פגיעה בפרמיות, אבל לא דרמטית. הנתונים מראים שמתחילת השנה ועד לתום הרבעון השלישי נרשמה ירידה של 3% בפרמיות ובדמי הגמולים אצל חמש החברות הגדולות, לסך של כ-85.2 מיליארד שקל בשלושת הרבעונים הראשונים, כשרק כלל ביטוח מראה גידול. אגב, אצל הפניקס, שמחזיקה במלוא הבעלות על בית ההשקעות אקסלנס, הירידה הכי ניכרת בהיבט זה.

נתונים אלה מעידים על כך שהמכירות של החברות לא נפגעו משמעותית ממה שקורה במשק בעקבות משבר הקורונה. הסיבה היא כנראה שמי שבעיקר נפגע מהמשבר, הוא פלח האוכלוסייה הצעיר יותר ובעל השכר הנמוך יותר, וזה לא בהכרח פלח האוכלוסייה שרוכש ביטוח. רואים יותר את ההשפעה בתקבולים בפנסיה ובחיסכון הפנסיוני בכלל, שם יש פגיעה מהחל"תים והפיטורים, שכבר כנראה קטנה.

ומה הלאה? בהנחה ששוק ההון לא יתהפך, אז עד עכשיו צפויים ברבעון הרביעי רווחי נוסטרו לכולם וגם חזרה לגביית דמי ניהול מצטברים. זה אומר שהרבעון הנוכחי, לפי שעה, נראה טוב יותר ברמת ענף, כשזה כנראה ייטיב במיוחד עם מגדל, שיש לה תיק נוסטרו ענקי. מעבר לכך, לחברות גם יש רווחים נוספים שמחכים בקנה, כמו למשל, רווח של כ-100 מיליון שקל בהראל בעקבות חלקה בחברת אקופיה, שהשלימה באחרונה הנפקה מוצלחת מאוד.

לסיום, שבע החברות הציבוריות נסחרות במכפיל ממוצע של 0.7 על ההון. איי.די.איי עם מכפיל עדכני של 1.8, הראל, הפניקס ומנורה מבטחים עם מכפיל של 0.8, ומגדל, כלל ביטוח ואיילון עם מכפיל הון של 0.5. 

צרו איתנו קשר *5988