ברקת למוסדיים: הלוואה למימון רכישה עצמית של מניות היא רכישה ממונפת

בהבהרה שלחה רשות שוק ההון שבראשות הממונה משה ברקת לגופים מוסדיים נקבע כי הלוואה למימון רכישה עצמית היא כמו הלוואה לרכישת חברות או למימון חלוקת דיבידנד ולכן יש עליה הגבלות ייעודיות

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת מורה לגופים המוסדיים לשנות את הגישה ביחס להלוואות שהם מעמידים לטובת מימון רכישות עצמיות של מניות. במסגרת מאמצי ההסדרה והפיקוח של תחום האשראי המוסדי שמובילה הרשות, היא שלחה לגופים המוסדיים הבהרה "בדבר הקריטריונים המשמשים לסיווג הלוואה שהועמדה על-ידי גופים מוסדיים לטובת מימון רכישות עצמיות כהלוואות מסוג "הלוואות ממונפות".

במסגרת ההבהרה ששלחה הרשות למוסדיים, ושעיקריה הגיעו לידי גלובס, מבהירה הרשות כי היא רואה ברכישה עצמית של מניות על ידי חברה כרכישה ממונפת. מבחינת הרשות הלוואות ממונפות מתאפיינות בפרופיל סיכון גבוה, וכפועל יוצא יכולת החזר החוב של הלווים עלולה להיות נמוכה מאשר במקרים של הלוואות שאינן ממונפות.

דבר זה אומר שאם ניתנה הלוואה למטרה זו, כמו במקרים של מתן הלוואות מוסדיות לטובת מימון חלוקת דיבידנד או למטרת מימון רכישה של חברה, אז מעתה אין ספק שחלים עליה הגבלות ייחודיות שעל ועדות ההשקעה בגופים המוסדיים להתייחס להן.

בין היתר נקבע כי ועדות השקעה בגופים מוסדיים יגבשו מדיניות ייעודית למתן הלוואות ממונפות תוך התייחסות לשיעור מימון, סוגי הלוואות, סוגי תאגידים, סוגי בטחונות, שיעורי חשיפה ועוד. כמו כן, נקבע כי ועדות ההשקעה יבצעו מעקב ופיקוח תקופתי אחר הלוואות ממונפות, תוך בחינת התפלגות דירוגי סיכון ושינויי דירוג, הסתברויות לכשל והפסד בהינתן כשל, עמידה בהתניות פיננסיות ועוד.

למעשה, בהבהרה מזהיר הממונה ומחדד שרכישה עצמית של מניות היא עסקה ממונפת כמו הלוואה למימון דיבידנד. לא מדובר על תחום רחב בענף המוסדי, שם יותר נהוג לממן רכישה של חברות באמצעות הלוואות. למעשה גם העמדת הלוואות לצורך מימון חלוקת דיבידנד היא דבר די חריג בשוק המוסדי, כשיש מקרים נדירים יחסית של הלוואות למטרת מימון חלוקת דיבידנד מיוחד. נציין כי מבחינה מהותית יש דמיון רב בין חלוקת דיבידנד לבין רכישה עצמית של מניות, בשל ההשפעה הדומה של המהלכים הללו ביחס להון של בעלי המניות הקיימים בחברה.

צרו איתנו קשר *5988