למרות משבר הקורונה: בתי ההשקעות מציגים שנה של צמיחה בנכסים ובהכנסות

השנה, שהתחילה ברגל שמאל עם התפרצות הקורונה ברבעון הראשון קיבלה תפנית לטובה, שהמשיכה ביתר שאת ברבעון השלישי ובתחילת הרביעי • עשרה בתי השקעות מובילים רשמו ברבעון רווח מצרפי לפני מס של 256 מיליון שקל - גידול של כ-5% • אלטשולר שחם מציג את הרווח הנקי הגבוה ברבעון

רן שחם יאיר לפידות דב ילין וגילעד אלטשולר / צילום: איל יצהר
רן שחם יאיר לפידות דב ילין וגילעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

שנת 2020 מסתמנת כשנה רווחית עבור בתי ההשקעות הגדולים והמובילים בישראל, הגם שישנה ירידה ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת בשל משבר הקורונה, שהוביל בשיאו לבריחה אדירה של הציבור מקרנות הנאמנות - דבר שפגע בהכנסות מתחום ליבה אצל רוב בתי ההשקעות המובילים, לצד הפסדי נוסטרו שנרשמו בתחילת השנה בתלות במצב השווקים.

עם זאת, הקיטון ברווחיות של בתי ההשקעות התמתן ככל שהשנה התקדמה, וזאת הודות להתאוששות בתוצאות שנרשמה מאז תום הרבעון הראשון, שהיה גרוע במיוחד, שניכרה ביתר שאת ברבעון השלישי וגם לתוך הרבעון הרביעי השנה.

כך עולה מניתוח תוצאות עשרה מתוך 11 בתי ההשקעות הגדולים במשק, לא כולל פסגות שנתוניו אינם פומביים. בדיקת גלובס לתוצאות של אלטשולר שחם בית השקעות, שהגיעו לידי גלובס, ושל בתי ההשקעות הציבוריים והסמי-ציבוריים - מיטב דש, ילין לפידות, אקסלנס של הפניקס, הראל פיננסים, אי.בי.אי, מגדל שוקי הון, מור, הלמן אלדובי ואנליסט - מגלה כי הרווח לפני מס המצרפי שלהם קטן מתחילת השנה בכ-6% ביחס לשנה שעברה. זאת, בנטרול הכנסות חד-פעמיות שרשם אלטשולר שחם בית השקעות כתוצאה ממכירת מניות שהחזיק באלטשולר שחם גמל ופנסיה הציבורית, בעיקר ב-2019 אך גם השנה, ושללא נטרולה היו מציגים עשרת הגופים רווח לפני מס שנמוך בכ-16% מזה שנרשם בשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד.

ברבעון השלישי השנה רשמו עשרת בתי ההשקעות רווח לפני מס מצרפי של 256 מיליון שקל, שמהווה גידול של כ-5% ביחס לרבעון השלישי אשתקד, בנטרול רווחי אלטשולר שחם בית השקעות מההנפקה המוצלחת מאוד שהוביל בחברה הבת אלטשולר שחם גמל ופנסיה. למעשה, ללא נטרול ההכנסות החד-פעמיות שרשם אלטשולר שחם בית השקעות ברבעון השלישי ב-2019 כתוצאה מההנפקה, הרי שהרווח הרבעוני המצרפי של בתי ההשקעות הצטמק ברבעון השלישי השנה בכ-34% ביחס לרבעון המקביל.

ואולם, 2020 אינה שנה רעה עבור בתי ההשקעות, בטח לא רעה כפי שבסוף הרבעון הראשון נדמה היה שתהיה. זאת בין היתר משום שהיקף הנכסים הכולל שמנוהל על-ידי עשרת בתי ההשקעות הללו שב בתום הרבעון השלישי השנה להציג צמיחה מתחילת שנה, להוציא כמה מהם אשר מוטים יותר מאחרים לפדיונות האדירים שנרשמו בשוק קרנות הנאמנות.

כך, בסוף הרבעון השלישי השנה עשרת בתי ההשקעות שתוצאותיהם הגיעו לידינו הציגו נכסים מנוהלים בהיקף מצרפי של 693 מיליארד שקל. סכום זה גדול ב-1% כמעט ביחס להיקף הנכסים שניהלו אותם גופים בסוף 2019. למעשה, סך הנכסים המנוהל בסוף הרבעון השלישי השנה גבוה בכמעט 15% ממה שהיה בסוף הרבעון הראשון השנה, שאופיין בצניחה של כ-12% ממה שהיה בסוף 2019.

לסוגיה זו חשיבות גדול מבחינת בתי ההשקעות, שבשנים האחרונות החלו לגוון מקורות הכנסה, אך עדיין תלויים מאוד בדמי הניהול שהם מקבלים, ושנגזרים מהיקפי נכסי הלקוחות ה"מסורתיים" שהם מנהלים, ובראשם גמל והשתלמות, קרנות נאמנות ותיקי השקעות.

במובן זה, הנתונים שחלק מבתי ההשקעות פרסמו לתקופה שבאה אחרי תום הרבעון השלישי, ושכוללת כמה שבועות שבאו אחריו, משקפים המשך המגמה החיובית עמוק לתוך הרבעון הרביעי השנה. נכון לנתונים ואומדני גלובס, שברובם נכונים למחצית השנייה של אוקטובר האחרון, עשרת בתי ההשקעות שתוצאותיהם נמצאים בידינו ניהלו נכסים שנאמדים בכ-721 מיליארד שקל. מדובר בגידול של כ-19% ביחס להיקף הנכסים שאותם בתי השקעות ניהלו בסוף הרבעון הראשון, שהיה הקשה ביותר השנה, וגידול של כמעט 5% ממה שנוהל על-ידי אותם בתי השקעות בסוף 2019.

לא כולם נהנים מהמגמה החיובית

המגמה החיובית אינה גורפת, כאמור. לצד בתי השקעות שממשיכים בצמיחה מואצת, כגון אלטשולר שחם בית השקעות, שצומח הן בחיסכון לטווח ארוך והן בחיסכון לטווח קצר, מגדל שוקי הון שמגייס בשוק הנאמנות ומור שצומח בעיקר בגמל ובהשתלמות, ישנם כאלה שמציגים קיטון ניכר בנכסים המנוהלים על-ידיהם נכון לתחילת השנה. מדובר בהראל פיננסים, בילין לפידות, באנליסט ובאי.בי.אי, שפודים בקרנות הנאמנות.

אגב, באתר בית ההשקעות פסגות, שנתוניו אינם גלויים, מצוין כי בסוף אוקטובר 2020 הוא ניהל נכסים שנאמדים בהיקף של 165 מיליארד שקל. היקף זה משקף קיטון של כ-14% בהיקף הנכסים המנוהל על-ידי בית ההשקעות - זאת בשל פדיונות בקרנות הנאמנות אך גם בשל מעבר כספי מוסדיים לניהול בבתי השקעות אחרים, למשל במור. עם שקלול נתון זה של פסגות עולה כי בעיצומו של הרבעון הרביעי של 2020 מנהלים 11 בתי ההשקעות הגדולים בישראל נכסים בהיקף מצרפי של 886 מיליארד שקל, 0.7% יותר ממה שניהלו בסוף 2019.

ונחזור לתוצאות העסקיות של עשרת בתי ההשקעות שנתוניהם נמצאים בידינו, ללא פסגות: בתשעת החודשים הראשונים של השנה הם רשמו הכנסות מצרפיות של 3.3 מיליארד שקל, גידול של כ-11% ביחס להכנסות שרשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2019. כמעט כל הגופים רשמו גידול בהכנסות.

הדבר קורה הודות לגידול של כ-20% בהכנסות המצרפיות מדמי הניהול בגמל ובפנסיה (בעיקר בשל הצמיחה המואצת בחיסכון לטווח ארוך של אלטשולר שחם גמל ופנסיה, אך לא רק) ובהכנסות מברוקראז' ומשירותי מסחר שנסקו אצל בתי ההשקעות שפועלים בתחום (בשל הגידול הניכר בהיקפי המסחר שעבר דרכם מאז פרוץ משבר הקורונה), ולמרות ירידה בהכנסות מניהול קרנות נאמנות בשל הקיטון בהיקפן.

ממשיכים לחלק דיבידנדים

עוד היבט מעניין בדוחות בתי ההשקעות: בניגוד לבנקים שעצרו חלוקת דיבידנדים בעקבות בקשת (למעשה הנחיית) הפיקוח על הבנקים (כמו גם תוכניות של רכישה עצמית של מניות), בתי ההשקעות ממשיכים בחלוקת דיבידנדים. עם דוחות הרבעון השלישי ב-2020 דיווחו מיטב דש על דיבידנד של 20 מיליון שקל, אי.בי.אי על דיבידנד של 16 מיליון שקל, ילין לפידות על דיבידנד של 33 מיליון שקל, מגדל שוקי הון על דיבידנד של 10 מיליון שקל, ואלטשולר שחם גמל ופנסיה הודיע על דיבידנד של 29 מיליון שקל.

אגב, מתחילת השנה ילין לפידות חילק דיבידנדים בהיקף כולל של 113.5 מיליון שקל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה חילק 93 מיליון שקל בדיבידנדים ואלטשולר שחם בית השקעות חילק 65 מיליון שקל.

ומה הלאה? הגידול כאמור בנכסים המנוהלים מלמד על המשך מגמה חיובית ברבעון הרביעי, לצד המשך רווחים בנוסטרו - אלא אם דצמבר יהיה נוראי. לכך נצרף את מה שמיטב דש דיווח עליו לאחרונה, ושצפוי להניב לו רווח גבוה ברבעון הרביעי השנה - הצפת ערך בפינטק ליקווידיטי, שצפויה להציג רווח הון בהיקף "רווח שנתי מייצג" עבור בית ההשקעות ברבעון הרביעי, בגובה של 20-25 מיליון דולר (כ-68-84 מיליון שקל).

זאת, הודות לסבב גיוס נוסף בחברת הפינטק ליקווידיטי, שנעשה באמצעות השקעה של 20 מיליון דולר מצד קרן ההון סיכון האמריקאית ספארק ו-MUFG מקבוצת מיצובישי, לפי שווי חברה של 100 מיליון דולר לאחר הכסף.

עוד נציין, כי מור בית השקעות מציג תוצאות פושרות יחסית ביחס לתקופות מקבילו, אך זאת משום שבית ההשקעות משקיע הרבה בצמיחה בעתיד במחיר של אי-מקסום רווח כיום.

עוד נציין כי בית ההשקעות אנליסט מציג שיפור ברבעון השלישי לעומת שחיקה ברווח מתחילת שנה, כבבואה לתוצאות הנוסטרו של בית ההשקעות, עם התנודות האדירות בשווקים, כשהוא מיידע על רווחי נוסטרו לתוך הרבעון הרביעי. במהלך הרבעון בית ההשקעות אי.בי.אי הקים כמה חברות בנות חדשות כשהוא מעמיק את פעילויותיו בתחומים שאינם מסורתיים. בכלל, אי.בי.אי, כמו מיטב דש, אלטשולר שחם והלמן אלדובי (שעבר לרווח בצל מרוץ לרכישת הבעלות בו), ממחישים את החשיבות בעיבוי וגיוון מקורות הכנסה. 

עוקף מימין: אלטשולר שחם מציג את הרווח הנקי הגבוה ברבעון

ברבעון השלישי היו ארבעה בתי השקעות עם רווח נקי שגבוה יותר מכל היתר: הראשון והרווחי ביותר כמעט תמיד הוא ילין לפידות, שסיכם את הרבעון עם רווח של 41 מיליון שקל, כשאחריו מקרב בתי ההשקעות הציבורים אי.בי.אי ומיטב דש, עם רווחים רבעוניים נאים של 32 מיליון שקל ושל 29 מיליון שקל בהתאמה. ואולם, מדוחות אלטשולר שחם בית השקעות שהגיעו לידי גלובס עולה כי הוא הציג רווח נקי גבוה יותר משל שלושת הגופים הללו - 41 מיליון שקל.

על פניו, אלטשולר שחם הציג קיטון של 76% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל. אולם, בנטרול רווחי ההנפקה של החברה הבת אלטשולר שחם גמל ופנסיה אשתקד, הרי שהרווח הנקי של בית ההשקעות קטן ברבעון השלישי בכ-14% "בלבד". 

בשנה שעברה נהנה אלטשולר שחם מרווח לפני מס של כ-146 מיליון שקל בגין הנפקת החברה הבת, כשגם השנה הוא מכר מניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה, דבר שתרם לו הכנסות של כ-54.7 מיליון שקל, לנוכח השווי הגבוה של החברה הבת. בנטרול ההכנסות החד-פעמיות ממכירת מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה, הרווח לפני מס של אלטשולר שחם מתחילת שנה קטן בכ-30% לכ-78 מיליון שקל.

מתחילת השנה אלטשולר שחם בית השקעות רשם רווח נקי של 109 מיליון שקל לעומת 118 מיליון שקל אצל ילין לפידות, כשמיטב דש עשוי להציג רווח נקי בדומה לשניים אלה בסיכום השנתי, הודות לרווח הון שיציג ברבעון הרביעי.

עוד נציין את אלטשולר שחם גמל ופנסיה, החברה הבת העיקרית של בית ההשקעות אלטשולר שחם, שנסחרת לפי שווי של כ-3.25 מיליארד שקל, והיא מציגה גידול ניכר בנכסים המנוהלים, בהכנסות וברווח.

צרו איתנו קשר *5988