הנאמן על אלדד פרי: פרי חייב אישית במרבית חובות החברות שלו

אלדד פרי עירב בין הנכסים האישיים שלו לבין נכסי החברות • חובותיו האישיים וחובות החברות נאמדים ע"י הנאמן עליו ב-330 מיליון שקל

אלדד פרי  / צילום: איל יצהר, גלובס
אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

"היחיד אינו מבחין כלל בינו לבין קבוצת פרי והחברות-הבנות ומעולם לא ניסה לבצע אבחנה כזו, הן מבחינה מהותית והן מבחינה משפטית. מבחינתו הוא זה החברות, והחברות זה הוא" - כך כותב הנאמן על נכסיו הפרטיים של אלדד פרי, עו"ד ארז חבר, בדוח שהגיש לבית המשפט המחוזי מרכז.

חבר הגיע למסקנה כי "קריסתה של קבוצת פרי והחברות-הבנות מהווה את נקודת הקריסה של היחיד עצמו". להערכת הנאמן, חובותיהם של פרי והחברות שלו מגיעים לכ-330 מיליון שקל, כ-5% יותר מההערכות אליהן הגיעו הנאמנים של החברות.

ענייניו של פרי וחברותיו מתנהלים כיום תחת שתי נאמנויות: האחת של עורכי הדין אוהד גינדס וגונן קסטנבאום, שפועלים כנאמנים על קבוצת חברות הנדל"ן שלו: והשנייה של עו"ד ארז חבר, שמונה כנאמן הזמני לנכסיו האישיים של פרי. הראשונים פרסמו דוח ראשוני לפני כחודשיים, ואילו אתמול (א') פרסם עו"ד חבר את הדוח מטעמו.

לדברי עו"ד חבר, עד כה ערכו הוא ואנשי משרדו לפרי 5 חקירות, בהן נדרש להמציא להם עשרות מסמכים על פעילותה העסקית של קבוצת החברות של פרי ושלו אישית. יחד עם זה, חבר הדגיש כי פרי משתף פעולה באופן מלא עם הצוות שלו.

מדוע קרסו פרי והחברות שלו? על-פי הדוח, לפרי הייתה תשובה מעניינת: משום שהן עסקו בארגון קבוצות רכישה. "עיקר פעילותם של קבוצת פרי והיחיד עסקה בארגון של קבוצות רכישה, קניית מקרקעין וקידום פרויקטים. היחיד מעיד בחקירותיו כי פעילות קבוצת פרי בתחום קבוצות הרכישה הוא שהביא לחדלות פירעונה של הקבוצה ושלו, זאת כאשר לצד הסיכונים הטבעיים הנובעים באיגוד קבוצות רכישה (עלויות מימון לא ידועות, יחידים אשר אינם מבינים את המשמעות של השתתפות בקבוצת רכישה לעומת רכישת דירה, מסגרת הזמנים הארוכה עד לקידום תב"ע וקבלת היתרי בנייה וכיוצ"ב), התנהלה קבוצת פרי, תזרימית, בצורה לקויה, כאשר אפשרה לרוכשים בגדר קבוצות הרכישה לבטל את השתתפותם ובתוך כך השיבה להם כספים רבים", נכתב בדוח.

כמו כן פרי מייחס חלק מהקריסה להתקשרות מול חברת גמי וחיים ובעליה חיים חמו, אשר רכשו בספטמבר שנה שעברה 40% מהחברה והזרימו לה כספים רבים (לטענת חמו - 218 מיליון שקל). פרי טען בפני הנאמן הזמני חבר כי חלק מההסכמים עליהם חתם מול גמי "שימשו למעשה כאמצעי ליצירת לחץ, וזאת לאחר שנאמר לחייב כי במקרה שלא יחתום על ההסכם הרלוונטי ,תופסק הזרמת הכספים לחברה", נאמר בדוח. הנאמן הזמני הדגיש כי מדובר בטענות של פרי, שאין בהן לשקף את עמדתו שלו.

הבעיה הגדולה, על-פי הדוח הראשוני של חבר, שקשה מאוד להפריד בין פרי האיש לבין החברות שלו: "מדובר בערבוב נכסים קלאסי בין היחיד לחברות, וזאת, בין היתר, אך לא רק, לאור העובדה שהיחיד חתום באופן אישי כלווה על הסכמים מהותיים בהיקף של מאות מיליוני שקל (לפחות כ-280 מיליון שקל), אולם זאת בקשר לנכסים ו/או זכויות אשר הינן לחברות; לאור העובדה שבמסגרת רכישת חלק מהמקרקעין לצורך קידום הפרויקטים על-ידי החברות נלקחו הלוואות בסכומים מהותיים על-ידי קבוצת פרי ממלווים חוץ-בנקאיים וכחלק מהביטחונות אשר ניתנו להבטחת ההלוואה, לצד שיעבוד המקרקעין נשוא ההלוואות דנן, שיעבד החייב את נכסיו הפרטיים", כתב עו"ד חבר בדוח.

ומצד שני פרי הדגיש בפני הנאמן הזמני כי הכספים הוזרמו תמיד לחברות שלו גם בקשר להסכמי הלוואות אישיים עליהם חתם באופן אישי. חבר הדגיש כי הדברים יצטרכו לעבור בדיקה.

"בחקירותיו נשאל החייב מדוע שיעבד את בית המגורים הפרטי שלו כאשר ההלוואות והכספים נכנסו לחברות, והחייב השיב כי מעולם לא חשב שקבוצת פרי תגיע לחדלות פירעון, והאמין מספיק בקבוצה שתפרע את חובותיה, כך שלא ראה כל בעיה בשיעבוד נכסיו הפרטיים", כותב עו"ד חבר בדוח. "עוד ציין החייב כי כל סכום אשר קיבל באופן אישי מכוח פעילות קבוצת פרי הועבר על-ידו לחברה, זאת כאשר יכול הוא לקבל כספים באופן פרטי בגין תיווך וטרחה אישית, אולם מעולם לא עשה זאת. כאמור לעיל, הנאמן הזמני טרם בדק את ההתחייבויות בין החברות ליחיד. ייתכן כי בדיקה זו אף תצריך מינוי רואה חשבון מטעם הנאמן הזמני, ובהתאם לכך, במידת הצורך, יפנה הנאמן הזמני לבית המשפט בבקשה מתאימה".

כמה חייבים אלדד פרי וחברותיו? כאמור, על-פי הבדיקה הראשונית שערך עו"ד חבר, לקבוצת פרי ולפרי עצמו יש חובות משותפים של כ-330 מיליון שקל: זאת לעומת הדוח של עורכי הדין גינדס וקסטנבאום שפורסם לפני כחודשיים, ושבו הגיעו לחוב של כ-315 מיליון שקל. סביר כי ההפרש בין שני האומדנים נובע בין היתר מכך שלפרי האיש יש חובות נוספים לאלה של הקבוצות שלו.

בשתי הנאמנויות העדיפו להתעלם לפי שעה מהחובות לחברת גמי וחיים, שבבעלות חיים חמו, שמגיעים לכ-218 מיליון שקל. ואכן, בבקשתה לבית המשפט העריכה החברה את מצבת החובות של פרי ב-550 מיליון שקל; ואולם גינדס וקסטנבאום הודיעו כי לראייתם, גמי וחיים היא נושה נדחה או במקרה הטוב נושה רגיל.

בחודשיים האחרונים הצטרפו חברות ואנשים פרטיים נוספים בבקשות לבית המשפט לכלול אותם בהסדר כנושים, כך שהסכומים הללו אינם סופיים.

לסיכום הדברים מבקש חבר להורות על צירופו לכל בקשה מהותית בנוגע לחברות של פרי ולזימונו לכל דיון מהותי בענייני הקבוצה.

צרו איתנו קשר *5988