ייעול הליכי הערר: צעד ראשון לתיקון עיוות קשה

ההצעה לאפשר היתר בנייה חלקי לפני החלטה בערר מספקת איזון נכון בין זכותו של האזרח להגיש ערר לבין הגנה על היזם מפני עיכובים ממושכים

חפירות חניון במרכז הארץ. כשל משמעותי במצב הקיים / צילום: Shutterstock
חפירות חניון במרכז הארץ. כשל משמעותי במצב הקיים / צילום: Shutterstock

תזכיר חוק התכנון והבנייה שפורסם לאחרונה כולל בין היתר הוראה אשר באה לתקן עיוות וכשל משמעותי במצב החוקי הקיים. מדובר בהליכי הערר המתנהלים כיום בפני ועדות הערר המחוזיות, אשר פוגעים קשות במבקשי היתר בנייה וגורמים מדי שנה לעיכובים מיותרים בהוצאת מאות היתרים.

רקע: ועדות הערר המחוזיות הן מוסד התכנון שדן בין היתר בעררים על החלטות הוועדה המקומית בעניין מתן היתרי בנייה. את הערר יכול להגיש מבקש ההיתר, אם הוועדה המקומית דחתה את בקשתו, או מי שהוועדה המקומית דחתה את התנגדותו להיתר הבנייה.

החוק קובע כי משהוגש ערר, הוועדה המקומית אינה רשאית להוציא את היתר הבנייה נשוא הערר עד לקבלת החלטה. כך, מי שמגיש ערר על החלטת הוועדה לאשר היתר בנייה, ואפילו יהיה הערר חסר סיכוי ממשי, זוכה באופן אוטומטי למעין צו מניעה להוצאת היתר הבנייה לתקופות זמן ממושכות שעשויות להגיע לחודשים ארוכים.

הקפאה של הוצאת היתר הבנייה עלולה לגרום נזקים כבדים למבקש ההיתר בשל תשלום ריביות לבנקים, עיכוב לוח הזמנים לסיום הבנייה וכתוצאה מכך - לאי עמידה בהתחייבויות חוזיות וכיוב’, וכל זאת בעוד שהעורר אינו לוקח על עצמו כל סיכון שמא ייאלץ לפצות את מבקש ההיתר על הנזקים שהוא גרם - אם הערר שהגיש יידחה.

ההצעה: על מנת לשנות מציאות זו, מציע תזכיר החוק להסמיך את ועדת הערר לאשר לוועדה המקומית להוציא את היתר הבנייה נשוא הערר למרות הגשת ערר, בעיקר באותם מקרים שבהם ניתן לאפשר את התחלת הבנייה במקביל לבירור הערר.

כך לדוגמה, כאשר הערר מתייחס לבנייה המבוקשת מעל פני הקרקע, יכולה ועדת הערר לאפשר הוצאת היתר בנייה לביצוע עבודות חפירה ודיפון, שלא יושפעו מתוצאת הערר, ובכך לקדם את הבנייה במקביל למיצוי הליכי הערר.

בנוסף, תזכיר החוק מציע לאפשר לוועדה המקומית לחייב את העורר להפקיד ערבות (בדרך כלל - ערבות בנקאית) לנזקים שעלולים להיגרם למבקש ההיתר כתוצאה מהעיכוב בהוצאת היתר הבנייה - ככל שיוחלט לדחות את הערר.

יש להניח שוועדות הערר ישתמשו בסמכות זו רק באותם מקרים שבהם הערר אינו מגלה על פניה עילה כבדת משקל הדורשת בירור במסגרת הערר.

התיקון האמור, אם יאושר, יהווה צעד ראשון לקראת איזון ראוי ונכון בין זכותו של האזרח להגיש ערר על החלטת הוועדה המקומית לתת היתר, לבין מתן הגנה למבקשי ההיתר מפני עיכובים בלתי מוצדקים בהוצאת היתרי בנייה והנזקים העלולים להיגרם בגינם.
עם זאת, להשלמת יצירת איזון כאמור יש לקבוע חובת תשלום אגרה על הגשת ערר לוועדת הערר המחוזית. חובת תשלום אגרה של כמה מאות שקלים לא תרתיע הגשת עררים מוצדקים, אך היא תמנע הגשת עררי סרק.

הכותב כיהן כיו"ר ועדת הערר המחוזית מחוז תל אביב. יו"ר (משותף) ועדת תכנון ובנייה בלשכת עורכי הדין

צרו איתנו קשר *5988