מח"ש | בלעדי

היועמ"ש החליט: תיחקר פרשת אי הסדרים לכאורה במכרזי מח"ש

מנדלבליט פועל להסמיך רשות חוקרת כדי שתברר את הטענות נגד מח"ש שנחשפו לפני כשנה בגלובס • לפי הטענות, מח"ש העסיקה שתי חברות תוך מעקף של חובת מכרזים • בתוך כך מתברר כי קצינה בכירה המקורבת לבעלי אחת החברות, פרשה לפני שמוצתה בדיקה משמעתית בעניינה

המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ
המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, החליט לקיים חקירה בפרשת אי-הסדרים לכאורה בעבודת המחלקה לחקירות שוטרים ( מח"ש) שנחשפה בגלובס לפני כשנה. הואיל והטענות הן בעניין התנהלות מח"ש והעובדים בה ובירורן לא יכול להיעשות על-ידי המשטרה או על-ידי מח"ש, פועל היועמ"ש בימים אלה כדי להסמיך רשות חוקרת אחרת שתברר את הטענות.

רשות חוקרת אחרת יכולה להיות, למשל, רשות ניירות ערך, רשות התחרות או כל גוף חוקר אחר.

ב-30 בדצמבר 2019 נחשף בגלובס כי מח"ש העסיקה לאורך העשור האחרון שתי חברות שסיפקו לה שירותים של בדיקות פוליגרף. זאת, לכאורה תוך מעקף של חוק חובת מכרזים, העדפת ספקים והעברת תשלומים שלא בהתאם לחוק.

כעת מתברר, כאמור, שהיועמ"ש החליט להעביר את המידע לרשויות החקירה כדי שיחקרו את הפרשה. ההחלטה של היועמ"ש לנהל חקירה בפרשת אי הסדרים לכאורה במח"ש התקבלה לאחר שתנועת "הצלחה" התלוננה בפני נציב התלונות על רשויות התביעה, השופט דוד רוזן. זאת, בטענה כי מנדלבליט ופרקליט המדינה הקודם, עו"ד שי ניצן, לא נותנים מענה לפניות חוזרות ונשנות בבקשה לחקור את המקרה.

במסגרת הבדיקה של השופט רוזן את התלונה של "הצלחה" מסרה המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, עו"ד עמית מררי, כי "לאחר בירור ראשוני ומספר התייעצויות, הוחלט כי יש מקום להעביר את הפנייה לרשות חוקרת שתבררה".

עם זאת, ציינה עו"ד מררי כי הואיל והטענות הן בעניין התנהלות מח"ש והעובדים בה, הרי שבירורן לא יכול להיעשות על-ידי המשטרה או על-ידי מח"ש. המשנה ליועמ"ש, הוסיפה כי לכן "הדברים הובאו בפני לשכת היועץ המשפטי לממשלה אשר פועל על-מנת להסמיך רשות חוקרת אחרת" שתתאים לבירור התלונה.

עוד מסרה עו"ד מררי לנציב התלונות רוזן כי אף שחלפה למעלה משנה מאז שעו"ד אלעד מן, היועמ"ש של "הצלחה", פנה בנושא הזה לגורמים במשרד המשפטים (מנדלבליט וניצן, ח' מ') - ועל כך היא "מצרה" - "במהלך התקופה נבחן המידע ונעשו פעולות שונות, במטרה לאתר רשות או גורמים מחוץ למשרד המשפטים אליהם תועבר הפנייה לצורך בדיקתה". עד כה, כך עו"ד מררי, "לא הסתיימו פעולות אלו בהסמכת רשות חוקרת מטעמים שונים".

יצוין כי עו"ד מררי בדקה את הנושא לאחר שהמשנה לפרקליט המדינה (פלילי) שלמה למברגר, פסל עצמו מלעסוק בעניין. זאת, לדבריו, "בשל היכרותו עם הגורמים הרלוונטיים".

הנציב רוזן מצא כי ההתנהלות של משרד המשפטים שהשתהה זמן כה רב (כשנה) במתן תשובה לפניות בעניין אי הסדרים לכאורה במח"ש "אינה ראויה". "מתן מענה ענייני, תוך זמן סביר מקבלת פנייתו של האזרח, מתחייב לא רק מהוראות הדין, אלא אף מעצם היותם של הנילונים (מנדלבליט וניצן, ח' מ') משרתי ציבור הכפופים לחובת ההגינות ועקרונות תקינות המינהל", כתב רוזן.

התקשרויות ללא מכרז פומבי

לפי הפרסום בגלובס בעניין הטענות לאי-סדרים חמורים בהתנהלות מח"ש, בעשור האחרון, משנת 2010, שכרה מח"ש את שירותיהן של שתי חברות שמבצעות בדיקות פוליגרף: "ש. ברוק", חברה בבעלות שלמה ברוק, וחברת "פוליגרף שגיא" שבבעלות נתי שגיא. זאת, לצורך ביצוע בדיקות פוליגרף שמח"ש מבצעת במסגרת חקירות של חשודים ושל עדים.

"ש. ברוק" סיפקה למח"ש שירותי בדיקות פוליגרף בשנים 2016-2010 והחל ממרץ 2018, ואילו "מכון פוליגרף שגיא" נשכר למתן שירותים למח"ש בתקופת הביניים, בין השנים 2016-2018. לפי המידע שנחשף בגלובס, בתקופת ההתקשרות שולמו לברוק כ-400 אלף שקל, לתקופה של חמש שנים, ולשגיא כ-461 אלף שקלים לתקופה בת שנתיים.

בדיקת האופן שבו נשכרו שירותי שתי חברות הפוליגרף והעסקתן בידי מח"ש במשך כעשור, העלתה חשש שהדברים נעשו שלא בהתאם לדין ולכאורה תוך שימוש ב"תרגילים" שנועדו לעקוף את הוראות החוק.

הבדיקה העלתה, בין היתר, כי מח"ש שכרה את שירותי שתי החברות ללא מכרז פומבי, אך גם ללא קבלת פטור ממכרז מהגופים הרלוונטיים. יתר על כן, עלה חשש כי כדי להתחמק מהצורך לבקש פטור מחובת המכרז, יצרה מח"ש מנגנון של תשלומים רטרואקטיביים (תשלומים "בדיעבד") לשתי החברות.

אף שמח"ש היא גוף ציבורי שכפוף לחוק המכרזים, רק ב-2018 פרסמה לראשונה מח"ש מכרז פומבי לקבלת שירותים של בדיקות פוליגרף - ומי זכה לאחרונה במכרז? חברת "ש. ברוק" - אותה חברה שעימה נעשו התקשרויות בשנים שקדמו למכרז.

משרדים סמוכים ברמת גן

בתוך כך, הגיעו לידי גלובס פרטים נוספים אודות ההתקשרויות של מח"ש עם החברות של ברוק ושל שגיא. כך, למשל, התברר לגלובס כי משרדיהם של ברוק ושגיא סמוכים מאוד זה לזה. ברוק ושגיא פועלים, או לפחות פעלו עד לאחרונה, שניהם מקומה 17 במגדלי פז ברחוב שוהם 5 ברמת גן.

עוד על הקשר האמיץ בין שני ספקי השירותים של מח"ש, ניתן למצוא מבדיקת פוליגרף שנערכה ב-2017, לבקשת מח"ש. הבדיקה נערכה מטעם מכון הפוליגרף של שגיא לבקשת מח"ש. אולם שם הבודק הוא לא אחר מאשר שלמה ברוק. מדובר במידע שמעלה חשש שמא ברוק המשיך לעבוד עם מח"ש, באמצעות המכון של שגיא.

פרישתה של קצינת המשטרה

בנוסף, מידע שהגיע לידיעת תנועת "הצלחה" וגלובס העלה חשש שמא גורמים במח"ש בתקופה הרלוונטית היו מצויים בניגוד עניינים מול ברוק. כך, ב-2015 התקבלו במשטרה תלונות אנונימיות נגד אישה המקורבת לברוק, שהייתה קצינה בכירה במשטרה. בתלונות נטען כי הקצינה והמזכירה שלה נעדרות מהעבודה, אך מדווחות באופן כוזב על נוכחות בפועל באמצעות מילוי טופס ידני (ולא מחתימות כרטיס עובד).

בינואר 2016 הורתה ראש אגף משאבי אנוש במשטרה על בדיקת התלונה על-ידי קצין ביחידת להב 433. הקצין בדק את הנושא, וב-6 במרץ 2016 העביר דוח מפורט המעלה חשד לפלילים ביחס לקצינה ולמזכירתה. לכאורה, במצב דברים כזה המשטרה מחויבת להעביר את התיק למח"ש. אולם, הדבר לא קרה. כעבור זמן קצר הודיעה הקצינה המקורבת לברוק על התפטרות מתפקידה.

במאי 2016 נפתחה חקירת מח"ש בעניינה של הקצינה, והתיק הוחזר למשטרה להמשך טיפול משמעתי בספטמבר 2016. הואיל ושוטר שפרש מוסיף להיות נתון לדין המשמעתי רק למשך תקופה של 180 יום ממועד סיום שירותו, באותה עת כבר הייתה הקצינה פטורה מדין משמעתי.

כיצד הקצינה "ידעה" לפרוש מהמשטרה בסמוך לאחר העברת הדוח אודות התנהלותה למח"ש, תוך ויתור על חופשת הפרישה שלה? מדוע היא לא נחקרה במשטרה למרות ממצאי הקצין הבודק בעניינה? את התשובות אין לנו. אולם נזכיר ששלמה ברוק הפסיק לספק שירותי בדיקות פוליגרף למח"ש במאי 2016, בסמוך למועד פתיחת החקירה במח"ש נגד מזכירתה של הקצינה. לאחרונה חזר ברוק להעניק שירותי פוליגרף למח"ש בעקבות זכייתו במכרז. 

מח"ש: "התקשרויות עם ספקים - רק באישור משרד המשפטים"

מח"ש מסרה בתגובה כי: "מח"ש כמו כל יחידות משרד המשפטים פועלת בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים בכל הנוגע להתקשרויות ותשלומים לספקים, תוך התחשבות בשיקולי ובצורכי היחידה. בהתאם לכך, הנהלת מח"ש גם היא אינה עוסקת בהתקשרות עם ספקים חיצוניים, וכל ההחלטות בעניין מתקבלות אך ורק על סמך הנחיות ואישורים של הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים".

עוד נמסר ממח"ש כי "לגבי הטענות לניגוד עניינים מול חברת 'ש. ברוק', הרי שהתלונה בנוגע לקצינה (המקורבת לברוק) לא הועברה למח"ש אלא נבדקה במשטרה, וממצאיה הובילו לסגירת התלונה. הדבר נודע למח"ש לאחר שהסתיימה בדיקה זו, ועל כן מח"ש לא נדרשה ואף לא הייתה המוסמכת לטפל בעניין. התלונה שהועברה למח"ש הייתה בעניינה של המזכירה - ובסיום החקירה הוחלט על העמדת המזכירה לדין משמעתי. על כן הטענות בדבר העברת התיק בחלוף המועד שבו ניתן להעמיד לדין משמעתי אינן רלוונטיות כלל".

בנוגע לטענה שלפיה שני משרדי הפוליגרף עובדים באותו בניין, באותה קומה וחולקים אותו משרד ברמת גן מסרה מח"ש כי: "ככל הידוע לנו ועל-פי הנתונים שהוצגו לנו על-ידם מדובר בשני ספקים שונים. לא מוכר לנו קשר כלשהו בין שני המשרדים".

עוד מסרה מח"ש כי "לא היה שום קשר אישי בין שלמה ברוק לבין ראש מח"ש לשעבר וסגנו - הקשר נוצר ונשאר במסגרת תפקידו כבודק פוליגרף במח"ש. בהסכם מול הבודק שנבחר לעבוד עם מח"ש נכלל סעיף, שלפיו הוא מחויב לתת מענה ליחידה 24 שעות ביממה במשך כל השבוע; ובהיעדרו - מוטלת החובה על הספק למצוא בודק מטעמו לביצוע הבדיקה (באחד המקרים הבוחן המחליף היה ברוק, במקרים אחרים חוקרים ממשרדים אחרים ביצעו את הבדיקות).

"יתר על כן, כפי שעולה בפנייה, משרדו של שגיא ביצע בדיקות פוליגרף רבות מאוד עבור מח"ש. העובדה שרק באחד המקרים הבודק המחליף היה ברוק, מלמדת על כך שהמסקנה בדבר קשר בין משרדיהם של ברוק ושגיא, על פניו נראית לא מבוססת".

שלמה ברוק, הבעלים של חברת "ש. ברוק", מסר בתגובה: "אני נותן שירותים מקצועיים למח"ש ולגופים ממלכתיים אחרים. בחירתם בי נעשתה על בסיס הידע והכישורים המקצועיים שלי בשילוב עלות השירות. יש להדגיש כי הזמנת העבודה והתשלום המתקבלים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים שלהם אני נותן שירות, מתקבלים כנגד חשבונית ותשלום מס כחוק. למיטב ידיעתי, מח"ש כמו גופים ממלכתיים אחרים שלהם אני נותן שירות, הם גופים מבוקרים המתנהלים לפי חוק". 

חזקת החפות: הבדיקה בעניין אי הסדרים לכאורה במח"ש עודנה בראשיתה. כאמור, היועמ"ש מסמיך בימים אלה יחידה חוקרת כדי שתברר את הטענות שהועלו בכתבה. לכל המוזכרים בכתבה עומדת להם חזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988