ESG - הדיון בנושא אינו האם נכון ליישם - אלא כיצד ליישם

ישנם מחקרים רבים המצביעים על כך שליישום היבטי ESG יש תרומה משמעותית להפחתת הסיכונים, לניהול סיכונים נכון יותר ולניצול הזדמנויות ומכאן להשאת רווחים לחברה ולבעלי המניות שלה

השקעות בנות-קיימא / אילוסטרציה: שאטרסטוק
השקעות בנות-קיימא / אילוסטרציה: שאטרסטוק

בשוקי ההון הגלובליים התבססה בשנים האחרונות יותר ויותר התובנה שהנושא של ESG (כלומר - Environmental, Social and Governance - היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי) מהווה שיקול חיוני ובר-קיימא בהחלטות של מנהלי השקעות מצד אחד ומרכיב חשוב בפעילותן של חברות ציבוריות ופרטיות מצד שני.

בעולם, אין עוד הטלת ספק בעצם ההתייחסות ל-ESG כגורם בעל משקל בהערכת חברות והמגמה להתייחס לגורם זה כחלק חיוני בהערכת נתונים המשפיעים על ערך החברה הולכת ומתרחבת. מזה מספר שנים בולטת צמיחה אדירה בהיקף הנכסים המנוהלים לפי עקרונות ESG, המגיע כיום לכ-150 מיליארד דולר, ועלייה חדה בביקוש למוצרי השקעה, המשלבים פרמטרים של ESG במסגרת שיקולי ההשקעה. החשיבות להיבטי ESG ניכרת הן לגבי ניתוח השקעות בהון מניות והן בעת בחינת השקעות בחוב. מבחינת השקעות פסיביות, עוקבות מדדים, ישנה הסטה משמעותית לנכסים מוטי ESG והצפי ל-2021 הוא לגידול של כ-35% בהיקף ההשקעות העוקבות אחר מדדי ESG.

חלק בלתי נפרד מתפיסת עולם ההשקעות בשנים הבאות

מפתיע מעט לגלות שבישראל ב-2020, בשוק הון של מדינה הנחשבת למובילה בתחומי חדשנות רבים ומגוונים, השאלה של יישום שיקולי ESG במסגרת ניהול השקעות עדיין שנויה במחלוקת ומעת לעת אף נשמעים טיעונים שונים לפיהם הטמעת שיקולי ESG הינה NICE TO HAVE, אך לא MUST, שמדובר בטרנד חולף או שיישום עקרונות ESG אינו עולה בקנה אחד עם מקסום תשואה או אף עם תכלית החברה לפי החוק - השאת רווחי החברה ובעלי המניות.

לטעמי, מבחינת עולם ההשקעות - שיקולי קיימות ויישום עקרונות ESG במסגרת מדיניות השקעה הינם חלק בלתי נפרד מתפיסת עולם ההשקעות בשנים הבאות. סיכון הקיימות הוא אחד הסיכונים שיש לשקול בתהליך קבלת החלטות השקעה, כחלק ממכלול הסיכונים ללא קשר לצד הערכי. מצד המשקיעים, ניתוח גורמי ESG - סביבה, חברה, וממשל תאגידי - הוא חלק מראייה הוליסטית של ניהול סיכונים והזדמנויות. המיקוד אינו בחירה בין ערכים ותשואה, אלא, על ניהול השקעות וניהול סיכונים באופן מיטבי ויעידו על כך נתונים שונים המצביעים על תשואה עודפת להשקעות הלוקחות בחשבון היבטי ESG.

מצד החברות, ישנם מחקרים רבים המצביעים על כך שליישום היבטי ESG יש תרומה משמעותית להפחתת הסיכונים, לניהול סיכונים נכון יותר ולניצול הזדמנויות ומכאן להשאת רווחים לחברה ולבעלי המניות שלה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך, גם אם לא בהכרח ברבעון הנראה מעבר לפינה. לפיכך, הדיון בנושא חייב לעלות על שולחן ההנהלות והדירקטוריונים, וככל שחברות יאמצו יותר היבטי ESG וימדדו את ההשפעה של יישום היבטים אלו על רמת ההתייעלות, החיסכון, היציבות התעסוקתית והרווחים שישיאו באמצעות זיהוי הזדמנויות - כל אלו יתרמו לכך שהחברה לא תישאר מאחור ותימנע מהפתעות שהן תולדה של חוסר עדכון בזיהוי הגורמים המשפיעים על מצב החברה, גם אם מדובר במידע רך, שקיימים קשיים מסוימים בכימותו.

המסקנה המתבקשת היא שכיום שיקולים של חיסכון בעלויות, העדפות צרכנים ולקוחות, השלכות של מגמות חברתיות, שימור עובדים, עמידה ברגולציה צפויה, זיהוי הזדמנויות, מניעת תביעות משפטיות, שאיפה להביא משקיעים זרים ועוד, מחייבים יישום שיקולי ESG על ידי חברות ומשקיעים. ESG אינו עוד בגדר NICE TO HAVE, אלא MUST.

השאלה המרכזית אם כן אינה האם ,ESG כן או לא - אלא איך? כיצד יש לשלב היבטי ESG במסגרת מדיניות השקעות. זהו האתגר האמיתי העומד לפיתחם של המשקיעים ואין ספק שהוא מורכב, במיוחד בהעדר נתונים אחידים ובסיס מידע איכותי רב שנתי. עם זאת, ראוי לציין כי בכל מקרה של ניתוח השקעות בהון ובחוב המשקיעים מעריכים פרמטרים שאינם מוחשיים, פרמטרים לא פיננסים. בישראל, עיקר ההתייחסות בשנים האחרונות הינה לתחום הממשל התאגידי ובתחום זה קיים גם יותר מידע וניסיון. תחומי הסביבה והחברה מאתגרים יותר, לדעתי, גם בהעדר עומק נתונים. להרחבת היקף הגילוי ורמת השקיפות בנושא, יוזמה אותה מקדמת בימים אלה רשות ניירות ערך, תהיה תרומה משמעותית ליכולת המשקיעים להעריך ולכמת היבטים אלה במסגרת מדיניות ההשקעות ושיקולי ההשקעה.

מהפרספקטיבה הדירוגית - דירוג האשראי שילב מאז ומתמיד גורמי ESG בניתוח איכות האשראי של חברות, וגורמי ESG נכללים במקומות שונים בדירוג והינם חלק מהמתודולוגיה שלנו. לאחרונה, חברות הדירוג שמות דגש מיוחד על הצגת סיכוני ESG ויכולתן של חברות להתמודד איתם, כחלק מהגברת השקיפות והמידע אותו אנו מציגים למשקיעים. ככל שגורמי ESG יהיו יותר משמעותיים למנהלי השקעות בעת קבלת החלטות השקעה, אנו נמשיך לשתף במידע הרלוונטי ולהציף סיכונים אלו בשוק לטובת המשקיעים. 

הכותבת היא מנכ"לית S&P מעלות