ישראכרט עוצרת פרויקט טכנולוגי מרכזי ותפטר 200 עובדים

לאור הפסקת הפרויקט ישרכארט תרשום הוצאה חד פעמית של עד 71 מיליון שקל • עלות תכנית הפרישה של העובדים מוערכת על ידי החברה בהיקף של עד 45 מיליון שקל

רון וקסלר / צילום: איל יצהר
רון וקסלר / צילום: איל יצהר

לקראת כניסתה של תמר יסעור לראשות דירקטוריון ישראכרט  במקומו של איל דשא, הקבוצה הודיעה היום על הפסקת פרויקט טכנולוגי מרכזי, שבמסגרתו העסיקה חברה חיצונית בשם טמנוס, של שדרוג מערכת ניהול אשראי לקוחות כחלק מתכנית אסטרטגית רחבה לשינוי פניה. לאור הפסקת הפרויקט החברה מעריכה כי בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 תירשם הוצאה חד פעמית בטווח של 71-67 מיליון שקל (לפני מס).

מדובר בפרויקט המהווה מערכת ליבה באשראי, ואותו ישראכרט תעבור לפתח בעצמה. להערכת החברה, "הפסקת הפרויקט צפויה לסייע לחברה בייעול הקצאת המשאבים שלה והסטתם למען תמיכה בצרכים עסקיים ותפעוליים שוטפים, ועלויות המעבר לפיתוח עצמי של רכיבי הבסיס החיוניים של הפרויקט צפויות להיות נמוכות משמעותית לעומת המשכו של הפרויקט במתכונתו הנוכחית ובחסכון עלויות אחזקה ותפעול".

בתוך כך, ישראכרט הודיעה על תכנית פרישה של 200 עובדים עד סוף 2021, מהם 100 עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי שיפרשו במסגרת תכנית פרישה מרצון, ו-100 עובדים המועסקים במיקור חוץ או חוזים אישיים. העובדים בהסכם הקיבוצי שיכללו במסגרת תכנית הפרישה המוצעת, יקבלו פיצויים מוגדלים בשיעור של עד 200% מעבר לסכום הפיצויים המופרשים על פי חוק, כך מסרה ישראכרט. עוד מסרה הקבוצה כי תכנית זו גובשה יחד עם נציגות העובדים של החברה.

עלות תכנית הפרישה מוערכת על ידי החברה בהיקף של כ-45-35 מיליון שקל. להערכתה, החיסכון השנתי הצפוי ממהלכים אלו, לאחר השלמתם, הינו כ-40-50 מיליון שקל בשנה. להערכת החברה, עלויות עדכון ההתחייבות האקטוארית לעובדים בגין פרישה מרצון יטופלו כהפסד אקטוארי וייזקפו לרווח כולל אחר במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2020 .עלויות אלו יופחתו לרווח והפסד על פני תקופת השירות הממוצעת הנותרת של העובדים הפעילים בתכנית. ככל שבתקופות מסוימות יתקיים 'סילוק משמעותי' כהגדרתו בכללי החשבונאות החלים על החברה, יוכר ברווח והפסד חלק יחסי מיתרת רווח כולל אחר מצטבר בהתאם לשיעור שבו קטנה ההתחייבות האקטוארית.

בהמשך להליך ההיפרדות של חברות כרטיסי האשראי מהבנקים בעקבות הוראות חוק שטרום, אתמול הודיעה ישראכרט כי הגיעה להבנות עם בנק פועלים על צמצום מסגרות האשראי שנלקחו מהבנק בסכום כולל של כ-2.45 מיליארד שקל, כך שלאחר פעולת צמצום המסגרות היקף מסגרות האשראי מבנק הפועלים יעמוד על כ-3.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה חתמה ישראכרט על כמה הסכמים עם הבנקים לקבלת מסגרות אשראי מובטחות בהיקף כולל של כ-2.55 מיליארד שקל. בעקבות הפרידה מהפועלים הפכה ישראכרט כבר ב-2019 לחברה ללא גרעין שליטה, הראשונה והיחידה מקרב חברות כרטיסי האשראי, שמפוקחות על ידי הפיקוח על הבנקים.

ישראכרט נסחרת כיום לפי שווי של כ-2.14 מיליארד שקל, לאחר שהונפקה באפריל אשתקד לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל. המניה של ישראכרט סבלה ממספר עננות שהכבידו עליה, בהם דיבידנד בעין של 33% ממניות ישראכרט שבנק הפועלים חילק לבעלי מניותיו במחצית הראשונה של שנה זו, דיבידנד שחילקה החברה עצמה. כמו גם השפעות משבר הקורונה על החברה, שכמו רבים משוק האשראי נפגעה ישירות מהמשבר. גם לאחר זינוק של 47% מהשפל במרץ עקב משבר הקורונה את שנת 2020 צפויה המניה של ישרכארט לסיים בתשואה שלילית של כ-10%.

רון וקסלר מנכ"ל הקבוצה מסר בעקבות המהלכים כי "צעדי ההתייעלות ותוכנית הפרישה מרצון, עליהם הודענו היום, הם חלק מתכנית אסטרטגית רחבה לשינוי פניה של קבוצת ישראכרט. כחלק משינויים אלו, אנו נכנסים ביתר שאת לתחומי התשלומים בדיגיטל, מכירת מוצרי ביטוח ושירותים פיננסיים מתקדמים. ברור לנו כי הטיפול בהוצאות החברה הוא הכרחי ומתבקש, ואנו נמשיך לפעול בנושא. הנהלת ישראכרט פועלת בשיתוף עם נציגות העובדים על מנת להוביל שינויים אלו בהסכמה, לטובת כלל מחזיקי העניין של ישראכרט - בעלי המניות, העובדים, הספקים והלקוחות".

צרו איתנו קשר *5988