ביהמ"ש המחוזי: דירות בשכונת התקווה פטורות מתשלום היטלי השבחה

עיריית ת"א ניסתה לגבות היטלי השבחה מאנשים שמכרו דירות בשכונת התקווה, למרות שעפ"י החוק הן פטורות • השופטת כתבה כי היא "מבקשת לאמץ קונסטרוקציה רעיונית יצירתית ללשון החוק"

שכונת התקווה בתל אביב / צילום: אסף מרדכי
שכונת התקווה בתל אביב / צילום: אסף מרדכי

עיריית תל אביב והוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב לא יוכלו לגבות היטלי השבחה על נכסים שנמכרים בשכונת התקווה - כך פסקה אתמול (ד') שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, ארנה לוי. בכך דחתה ערעור שהגישה עיריית תל אביב על החלטה דומה של ועדת הערר המחוזית.

היטלי השבחה הם היטלים שנגבים על-ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, בעת מכירת נכסים או מימוש של תוכניות חדשות שהביאו להשבחתם.

ואולם החוק קובע גם פטורים מחבות בהיטלים. התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה שעוסקת בהיטלי השבחה קובעת, בין היתר, כי נכסים במקום שהממשלה הכריזה עליו כעל שכונת שיקום, יהיו פטורים מחובת ההיטל. ב-2012 פסק בית המשפט העליון, במה שמכונה "פסק דין עמאש", כי הפטור לא יחול במקרים של הקמת מבנה חדש, אלא רק כשמדובר בדירות שנמצאות במבנים קיימים.

בעקבות פסק הדין הזה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב הגיעה למסקנה כי ביכולתה לגבות היטלי השבחה בשכונות שיקום, וזאת במקרים שבהם נמכר נכס, וקיימת קביעה שמאית כי השימוש היעיל והטוב במקרקעין למועד המכירה היה הריסת המבנה והקמת חדש תחתיו. במקרה כזה, סברה העירייה, ניתן לראות את הנכס כמי שעומד בקריטריון שהוצב בפסק דין עמאש. בעקבות הפרשנות הזו, העירייה שלחה חיובים בהיטלי השבחה לאנשים שמכרו דירות בשכונת התקווה, על אף שזו מוגדרת שכונת שיקום.

19 בעלי נכסים בשכונת התקווה הגישו עררים על דרישות שקיבלו לתשלום היטלי השבחה, ועדת הערר המחוזית קיבלה את עמדתם תוך שהיא דוחה את הפרשנות של הוועדה המקומית תל אביב לפסק דין עמאש. הוועדה קבעה כי הפרשנות הזו אינה מבוססת לא על פסק הדין ולא על האמור בחוק. עוד קבעה הוועדה כי העמדה של העירייה מצמצמת את הוראות הפטור עד כדי איונן.

הוועדה המקומית ערערה על החלטת ועדת הערר, ואולם השופטת לוי אימצה את החלטותיה וכתבה בפסק הדין כי החלטות הוועדה מקובלות עליה במלואן. "הוועדה המקומית מבקשת לאמץ קונסטרוקציה רעיונית יצירתית ללשון החוק כאילו המבנה שקיים לא אמור להתקיים כיוון שקביעה שמאית קובעת כי מוטב לו להיהרס. קונסטרוקציה זו אינה מעוגנת כלל בלשון החוק וההתעלמות ממבנה קיים וממגורים המצויים במקרקעין, מתעלמת מלשון החוק וכן מפסק דין עמאש. איני רואה דרך 'למתוח' את הקביעות של פס"ד עמאש ולהחילן על מקרה בו לא עסק כלל פסק דין עמאש ואיני רואה דרך לבטל את קיום המבנה הקיים באופן פיזי על המקרקעין", כתבה בפסק דינה.

השופטת הטילה על עיריית תל אביב תשלום הוצאות כולל של 100 אלף שקל, לתושבים.
את בעלי הנכסים יצגו עורכי הדין אריה דגני, ליאון בן אדווה, מנשה יהודה משה, חננאל ברהום ואלירן חליבה; את הוועדה המקומית ייצג עו"ד ניר בראונשטיין.