האם אזרחי ישראל מרגישים בטוחים כשהם הולכים לבד ברחוב?

סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבוחן את תחושת הביטחון האישי של התושבים בערים השונות בארץ, מציג תמונה חברתית מורכבת: 20.1% מהערבים ציינו כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, לעומת 8.1% מהיהודים והאחרים

שוטרים מסיירים בטיילת ביפו / צילום: Oded Balilty, AP
שוטרים מסיירים בטיילת ביפו / צילום: Oded Balilty, AP

האם תושבי ישראל מרגישים מוגנים כשהם מהלכים לבדם ברחובות העיר? סקר חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבוחן את תחושת הביטחון האישי של התושבים בערים השונות בארץ, מציג תמונה חברתית מורכבת; 20.1% מהערבים ציינו כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים, לעומת 8.1% מהיהודים והאחרים. אחוז היהודים והאחרים שדיווחו על תחושת ביטחון באופן כללי באזור המגורים (92.6%), גבוה יותר מאחוז הערבים (86.3%).

זאת, כאשר ברקע מתנהלת לאורך השנה האחרונה מחאה של החברה הערבית בדרישה לתוכנית לאומית למיגור האלימות בשטחה, והפניית משאבים ותשומות למאבק בארגוני פשיעה ומיגור האלימות. בין היתר, דורשים מנהיגים בחברה הערבית להרחיב את הפריסה המשטרתית ביישובים ולתגבר יחידות לצורך הגנה על הציבור. לפי נתוני "מרכז אמאן" למאבק באלימות, בשנת 2019 התרחשו 96 מקרי רצח בחברה הערבית, עלייה של כ-90% בתוך כחמש שנים. לשם השוואה, מדובר בפי שבעה יותר מקרי רצח לנפש בהשוואה לחברה היהודית, בה התרחשו 47 מקרי רצח בשנת 2019.

האם בין השנים ישנו שיפור בתחושת הביטחון של האזרחים?

ב-2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי (נפגעי עבירה), כנהוג במרבית מדינות המערב. הסקר משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים. במהלך השנה שקדמה לסקר נפגעו בישראל כ-651 אלף בני 20 ומעלה מעבירות מסוגים שונים (11.5% נפגעים). ממצאיו עולה כי 85.7% מבני 20 ומעלה ציינו שהם חשים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה. באופן כללי, לאורך כל שעות היממה, 91.5% מרגישים בטוחים באזור המגורים. רק 10.3% מבני ה-20 ומעלה ציינו שהם חודשים להיפגע מאלימות באזור המגורים.

המדד מציג הבדלים בין תחושת האוכלוסיות המתגוררות באשכולות המדרגים את הערים במדד סוציואקונומי. האחוז הנמוך ביותר של פרטים שציינו שהם חשים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה נצפה ביישובים מאשכולות 4-3 של המדד החברתי-כלכלי (81.7%), ואילו האחוז הגבוה ביותר נצפה ביישובים מאשכולות 8-7 (87.6%), הנחשבים לאשכולות מבוססים כלכלית.

בהתאמה, האחוז הגבוה ביותר של פרטים שציינו שהם חוששים להיפגע מאלימות באזור מגוריהם נצפה ביישובים מאשכולות 4-3 של המדד החברתי-כלכלי (15.7%), ואילו האחוז הנמוך ביותר נצפה ביישובים מאשכולות 8-7 (6.5%). האחוז הגבוה ביותר של פרטים שציינו כי הם חוששים להיפגע מאלימות באזור המגורים נצפה בקרב הגרים ביישובים מאשכולות 4-3 (15.7%), ואילו האחוז הנמוך ביותר נצפה בקרב הגרים ביישובים מאשכולות 8-7 (6.5%).

האם בין השנים ישנו שיפור בתחושת הביטחון של האזרחים? בסקר ביטחון אישי 2019 נשאלו המשיבים האם חל שינוי בתחושת הביטחון האישי שלהם לעומת השנה שעברה. באופן כללי, בקרב 8.3% מבני 20 ומעלה חל שינוי לטובה בתחושת הביטחון האישי שלהם לעומת השנה הקודמת, ובקרב 7.1% - חל שינוי לרעה.

בחלוקה לפי מחוזות ניתן לראות כי במרבית המחוזות, אחוז הפרטים שציינו כי חל שינוי לטובה בתחושת הביטחון האישי שלהם גבוהה לעומת אלו שציינו כי חל שינוי לרעה. האחוז הגבוה ביותר של פרטים שדיווחו על שינוי לטובה בתחושת הביטחון נצפה במחוז הצפון (12.3%). מחוז תל-אביב הוא המחוז היחיד שבו אחוז הפרטים שדיווחו על שינוי לרעה (7.1%) היה גבוה יותר לעומת אלה שדיווחו על שינוי לטובה (4.7%).

החשש עובר לרשת

בעידן הנוכחי, רבות מהעבירות עוברות מהמרחב הציבורי למרחב המקוון. במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 4.4% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת - השיעור הגבוה מבין העבירות הנסקרות בסקר 2019. לכן, בלמ"ס בדקו גם את מידת החשש להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט. למשל, גנבת מידע דרך אתר אינטרנט, התחזות או איום באמצעות מערכות ממוחשבות. 22.0% מבני 20 ומעלה ציינו שהם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט. בחברה הערבית, חוששים מכך פחות. לפי הסקר, 23.5% מהיהודים ואחרים ציינו כי הם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת, לעומת 15.6% מהערבים. האחוז הגבוה ביותר של פרטים שציינו כי הם חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט נצפה בקרב הגרים ביישובים מאשכולות 8-7 (25.9%), ואילו האחוז הנמוך ביותר נצפה בקרב הגרים ביישובים מאשכולות 2-1 (16.7%).

תחושת הביטחון האישי של הפרט עשויה להיפגע עקב היותו קורבן לעבירה כלשהי. נשים, חשות בטוחות פחות. לפי תוצאות הסקר, ישנו פער גדול בין תחושת הביטחון האישי ללכת לבד בשעות החשכה של נשים שנפגעו מעבירה כנגד הפרט ב-12 החודשים שקדמו לסקר (71.3%), לבין נשים שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה (80.5%). בקרב גברים שנפגעו מעבירה כנגד הפרט, אחוז החשים ביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה עמד על 87.2%, לעומת 92.1% מאלו שלא נפגעו מעבירה דומה באותה תקופה.

צרו איתנו קשר *5988