מדד המחירים לצרכן השלים ירידה שנתית של 0.7%; מחירי הדירות עלו ב-3.2%

אחרי שלוש שנים האינפלציה חוזרת לטריטוריה שלילית • בחודש דצמבר לבדו ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% ובהסתכלות שנתית הוא ירד ב-0.7% • העלייה במחירי הדירות היא בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד • ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים ובשירותי החינוך

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס
דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש דצמבר בניגוד לציפיות האנליסטים, שחזו שהמדד יישאר ללא שינוי. במבט על 2020 כולה, השלים המדד ירידה של 0.7%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים -2.9% - ובשירותי החינוך שירדו ב-0.9%.

מחירי הדירות, שאינם נכללים במדד המחירים לצרכן, עלו ב-1.0% בחודשים אוקטובר-נובמבר לעומת ספטמבר-אוקטובר, ובכך השלימו עלייה של 3.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2019- נובמבר 2019).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אוקטובר 2020 - נובמבר 2020 לעומת החודשים ספטמבר 2020 - אוקטובר 2020, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות:
ירושלים 1.7%, מרכז וצפון 1.2% כל אחד, דרום 0.9%, תל אביב וחיפה 0.6% כל אחד.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר 2020 - נובמבר 2020 לעומת אוקטובר 2019 - נובמבר 2019, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהן היו במחוזות: ירושלים 4.1%, דרום 3.6%, תל אביב 3.4%, מרכז 3.3% וצפון 3.2%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים אוקטובר 2020 - נובמבר 2020 לעומת ספטמבר 2020 - אוקטובר 2020 ב-0.3% ובכך השלימו עלייה של 3.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2019 - נובמבר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 34.4% בהשוואה ל-36.4% בתקופה הקודמת (ספטמבר 2020 - אוקטובר 2020).